odbior mieszkania normy odchylki wytyczne
ODBIORY MIESZKAŃ

Odbiór mieszkania – normy i dopuszczalne odchyłki

Kupiłeś albo chcesz kupić mieszkanie / dom i zastanawiasz się czy jest ono wykonane zgodnie z normami budowlanymi? Jeśli tak, to musisz wiedzieć, że zgodnie z polskim prawem obowiązującymi aktami prawnymi są ustawy, rozporządzenia i uchwały, a nie normy. Polskie normy nie są zatem narzucone przez Państwo, nie można więc mówić, że dane normy są przestarzałe lub już nieobowiązujące.

odbior mieszkania normy

Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych

Skoro normy nie obowiązują to czy Deweloper może budować jak chce? Odpowiedź jest prosta – nie, nie może (przeczytaj więcej czy normy są jeszcze normami). Gorzej jeśli to Ty zlecasz wykonanie prac firmom wykonawczym. W tym drugim wypadku znacznie trudniej dochodzić swoich praw (nie obowiązuje ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego). Droga sądowa zwykle nie jest opłacalna w stosunku do wartości zlecenia, dlatego też warto stworzyć dokument stanowiący Specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres zawartości specyfikacji określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., a dokument taki powstaje na każdej dużej budowie – może więc istnieć także u Ciebie. Jeśli chciałbyś skonsultować swoją umowę pozostajemy do Twojej dyspozycji (koszt oceny technicznej umowy i specyfikacji robót to ok. 150 zł).

Podstawa dochodzenia swoich praw od Dewelopera przy odbiorze domu / mieszkania

Podpisując umowę z Deweloperem zapewne otrzymałeś rzut zakupionego lokalu, pisemną informację o powierzchni użytkowej mieszkania oraz dokument stanowiący standard wykończenia lokalu. Zawarte w tych dokumentach informacje są podstawą odbioru prac. Należy jednak pamiętać, że prace budowlane muszą być wykonane zgodnie z tzw. “sztuką budowlaną”. Pod tym pojęciem rozumiemy całą wiedzę przekazywaną w ramach edukacji zawodowej. Na tej podstawie respektowanym dokumentem są “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” ITB oraz normy branżowe.

Odbiór powierzchni mieszkania – przyrządy

Odbior techniczny mieszkania i domu - normy

 

Poziomica

Poziomica o długości 2 metry oraz długości 1 metr. Często (np. do małych wnęk, parapetów) przydatne są także krótsze poziomice.

Odbior techniczny mieszkania i domu - normy

 

Poziomica kątowa

Poziomica kątowa o ramieniu 1 metr. Często dla miejsc trudniej dostępnych przydatne są także poziomice kątowe o mniejszych rozmiarach.

Odbior techniczny mieszkania i domu - normy

 

Szczelinomierz

Szczelinomierz klinowy – specjalny przyrząd pomiarowy służący do precyzyjnego pomiaru odchyłek płaszczyzn.

Odbiór tynków w mieszkaniach – normy

W Twoim mieszkaniu zapewne spotkasz tynki gipsowe dla których dopuszczalne są odchyłki:

 • odchylenie od płaszczyzny do 5 mm na długości 2 m
 • odchylenie od kierunku pionowego ściany nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości
 • odchylenie kąta prostego do 4 mm na długości ramienia 1 m

Wyżej wymienione odchyłki dotyczą III kat. tynków gipsowych zgodnie z normą PN-B 10110:2005 (Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie – Zasady wykonywania i wymagania techniczne) oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ITB. Pomiarów odchyłek można dokonać za pomocą poziomicy (łaty) 2 m, kątownika 1m oraz szczelinomierza. Pomiar małych odchyłek linijką nie jest możliwy i nie będzie uznany przez Dewelopera. Łatę i kątownik przykładamy w dowolnych miejscach.
Poza pomiarem odchyłek powinieneś zwrócić uwagę na strukturę tynku, wytrącenia mleczka i powstałe spękania powierzchni (tu zasada jest prosta – wszystko co nie pasuje do pozostałej części ściany jest błędem). Powierzchnię tynku sprawdzamy z odległości 2 m w świetle dziennym rozproszonym (nie z latarką 🙂 ). Chętnie pomożemy Ci przy odbiorze – skorzystaj z naszej oferty odbiorów technicznych mieszkań.

Odbior tynkow - normy i wytyczne odbiory od dewelopera

Dla tynków cementowo-wapienych odchyłki III kat. są praktycznie identyczne jest dla tynków gipsowych – więcej informacji znajdziesz w normie PN-70/B-10100.

Odbiór posadzek w mieszkaniach – normy

Równość podkładu musi spełniać odchyłki:

 • odchylenie od płaszczyzny do 5 mm na całej rozpiętości pomieszczenia
 • prześwity miejscowe do 5 mm na długości 2 m

Wyżej wymienione odchyłki dotyczą posadzek zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ITB oraz pokrywają się z wytycznymi wynikającym z PN – 53/B-10145 (Podkład pod posadzki. Posadzki z płytek kamionkowych, lastrykowych i klinkierowych) i PN – 76/8841-22 (Podkład pod posadzki. Posadzki z parkietu i paneli podłogowych).
Pomiarów odchyłek można dokonać za pomocą poziomicy (łaty) 2 m oraz szczelinomierza. Pomiar małych odchyłek linijką nie jest możliwy i nie będzie uznany przez Dewelopera.

Odbior posadzek - normy i wytyczne odbiory od dewelopera

Pozostałe normy przywoływane przy odbiorze lokalu mieszkalnego

Ogólne

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 5015 r. poz. 1422 i późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 i późn. zm. )
 • Warunki technicznyne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

Okna

 • PN – EN/1279-1:2005(U) – Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne
 • PN – 88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

Tynki suche

 • PN – 72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

Okładziny z płytek

 • PN – 75/B-10121 – Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze

Pomiar powierzchni

 • PN-ISO 9836-1997 – Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
 • PN-70-B-02365 – Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru

Instalacja gazowa

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690) oraz z późniejszymi zmianami – rozdział 7

Skorzystaj z naszej oferty pomocy przy odbiorze technicznym mieszkania od Dewelopera.

Oceń artykuł
[Głosów: 3 Średnia ocena: 5]