PRZEGLĄD OKRESOWY

Przeglądy okresowe, techniczne budynków Poznań


Oferujemy usługi przeglądów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane. Wykonujemy zarówno 5-letnie przeglądy budynków jednorodzinnych jak i przeglądy budynków wielorodzinnych i przemysłowych (przeglądy roczne i półroczne). Posiadamy wykwalifikowanych inspektorów nadzoru gotowych do przygotowania dla Państwa dodatkowych opinii technicznych czy analiz.

Niewątpliwym atutem naszej oferty jest możliwość zlecenia jednej firmie wszystkich obowiązkowych przeglądów okresowych (nie tylko w zakresie budowlanym ale także elektrycznym, gazowym czy kominiarskim).

Podstawa prawna nakazująca wykonywanie przeglądów budowlanych

Zgodnie z obowiązującym prawem każda nieruchomość wymaga okresowego przeglądu budowlanego. W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych takiej kontroli dokonuje się co najmniej raz na 5 lat. Podstawą prawną nakazującą nam wszystkim jako właścicielom nieruchomości wykonywanie przeglądów okresowych jest ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) art. 62.

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1.2 okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia (…)

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1 (…) przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Uszczegółowienie przepisów zawarte jest w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. nr 74, poz. 836 z późn. zm.).

Przegląd okresowy budynku jest obowiązkowy i niezbędny do skutecznego dochodzenia swoich praw np. z tytułu ubezpieczenia nieruchomości. Bez przeglądu okresowego możemy nie otrzymać żadnego odszkodowania od ubezpieczyciela w przypadku poważnych uszkodzeń budynku – jest to podstawowy argument dlaczego warto przeglądy wykonywać.

przeglad okresowy budynku jednorodzinnego poznań
W przypadku katastrofy budowlanej, wybuchu gazu czy pożaru uzyskanie odszkodowania bez spełnienia obowiązku kontroli okresowych nie będzie możliwe.

Przeglądy okresowe (5-letnie) domów – Poznań i okolice

Oferujemy przeglądy okresowe (tzw. przeglądy 5-letnie) domów jednorodzinnych w Poznaniu i okolicach. Przeglądy realizujemy w zakresie ogólnobudowlanym sprawdzając wszystkie najważniejsze aspekty Państwa budynku:

  • stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku
  • występowanie spękań i uszkodzeń
  • stan elementów eksploatacyjnych
  • weryfikację stanu zastanego z dokumentacją budynku
  • weryfikacja spełnienia zaleceń naprawczych z poprzednich kontroli okresowych

Każdy przegląd jest zakończony sporządzeniem pisemnego protokołu wraz ze zdjęciami usterek i zaleceniami prac naprawczych. Każdy protokół zawiera szczegółowe instrukcje postępowania wraz z terminami usunięcia usterek.

W ramach usług (w cenie) weryfikowane jest zawilgocenie ścian miernikiem nieinwazyjnym – pomiary możliwe także przez płytki do 5 cm w głąb. Ponadto w cenie sprawdzamy stan orynnowania budynku z wysięgnika/tyczki (do 8 m wysokości).

Dodatkowo do usługi istnieje możliwość domówienia badania termowizyjnego budynku (ocena strat ciepła, szczelności okien czy równomiernego działania ogrzewania podłogowego).

przeglad okresowy termowizja poznan

Przeglądy okresowe biur, hal, placówek usługowych, szkół, przedszkoli

Oferujemy realizację wszystkich wymaganych prawnie przeglądów technicznych. Dla naszych Klientów realizujemy:

  • przeglądy okresowe półroczne,
  • przeglądy okresowe roczne,
  • 5-letnie przeglądy okresowe.

W sprawie wycen prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza wraz z podaniem powierzchni i typu obiektu.

Przegląd budowlany Poznań – cena

Cena usługi zależna jest od lokalizacji budynku, typu nieruchomości i powierzchni. W celu uzyskania oferty prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 799-167-383 lub 724-389-058) lub wypełnienie poniższego formularza.

Oferujemy także kompleksowe przeglądy obejmujące:

Wypełnij poniższy formularz – zwrotnie otrzymasz ofertę cenową