PRZEGLĄD OKRESOWYSPRAWDZENIE DOMUSPRAWDZENIE MIESZKANIAWILGOĆ W MIESZKANIU

Opinie techniczne, ekspertyzy budowlane Poznań


Opinie techniczne dotyczące mieszkań i domów są przygotowywane przez osoby posiadające odpowiednie kalifikacje zawodowe i dysponujące urządzeniami pomiarowymi pozwalającymi na wykonanie oględzin nieruchomości w szerszym zakresie niż weryfikacja wizualna. Opinia techniczna jest szczególnie istotna do podjęcia właściwych działań naprawczych w budynku oraz do skutecznego egzekwowania swoich praw od wspólnoty mieszkaniowej czy wykonawcy prac remontowych.

Opinie techniczne Poznań

Oferujemy Państwu pomoc na każdym etapie użytkowania nieruchomości. Wystawiamy opinie techniczne z zakresu:

  • oceny zawilgoceń ścian po zalaniu
  • weryfikacji wilgotności konstrukcji drewnianych dachów
  • weryfikacji podciągania kapilarnego wilgoci przez fundamenty
  • opinie techniczne o stanie lokalu do wniosków ZKZL
  • opinie z zakresu termoizolacji budynków
  • ekspertyzy spękań i uszkodzeń murów
  • ekspertyzy techniczne do legalizacji samowoli budowlanych
opinia techniczna pekniecie budynku poznan

W zależności od typu zamówionej opinii jest ona przygotowywana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiednim zakresie lub zespół inżynierów/inspektorów legitymujących się odpowiednią wiedzą w niezbędnym zakresie kontroli.

Poza opiniami technicznymi wykonujemy także przeglądy okresowe budynków oraz nadzór nad budowami i pracami wykończeniowymi lokali mieszkalnych.

W celu zlecenia usługi prosimy o kontakt tel. 799-167-383 lub wiadomość e-mail kontakt@inspekcjadomu.pl.

Call Now Button