ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

czy audyt energetyczny domu jednorodzinnego jest obowiazkowy
PORADYŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Czy audyt energetyczny domu jednorodzinnego jest obowiązkowy?

Poniższy artykuł szczegółowo omawia zagadnienie audytu energetycznego z wyjaśnieniem czy dokument ten jest obowiązkowy dla budynków jednorodzinnych. Należy przy tym zaznaczyć, że podstawą prawną sporządzania audytów jest Ustawa o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016 poz. 831 i późn. zm.) oraz Ustawa o o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1459 i późn. zm.). Dokumenty te wraz z normą PN-EN 16247 szczegółowo omawiają zakresy audytów wykonywanych na polskim rynku. Należy jednak zauważyć, że audyt energetyczny to nie to samo co świadectwo energetyczne...
certyfikat energetyczny do sprzedazy mieszkania
PORADYŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Certyfikat energetyczny do sprzedaży mieszkania

Jeśli planują Państwo sprzedaż lub są podczas procesu zakupowego mieszkania natrafią Państwo na na pojęcie certyfikat energetyczny. Należy zaznaczyć, że jednym z kluczowych dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy kupna - sprzedaży nieruchomości jest obecnie certyfikat energetyczny do sprzedaży mieszkania, zwany również świadectwem charakterystyki energetycznej. Regulacje w tym zakresie określono w Ustawie o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju „w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej” (poz. 376 i późn. zm.). W niniejszym artykule wyjaśniono podstawowe informacje dotyczące wymagań wynikających z obowiązujących aktów prawnych w zakresie regulacji opracowania i przekazania certyfikatów energetycznych przy sprzedaży mieszkania.
swiadectwo energetyczne mieszkania on-line
PORADYŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Świadectwo energetyczne mieszkania online. Czy legalne?

Świadectwa charakterystyki energetycznej dla mieszkań i domów stały się obowiązkowe w 2023 roku. Regulacje w tym zakresie zawarte są w w Ustawie o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i póź. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju „w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej” (poz. 376 i późn. zm.). Cały proces zamówienia świadectwa energetycznego mieszkania można porównać do projektu budowy domu – projekt sporządza architekt (osoba z odpowiednimi uprawnieniami), a następnie gotowy dokument jest zatwierdzany przez Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe. Podobnie z certyfikatami energetycznymi – wymagają one specjalnych uprawnień i muszą być składane w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Czy jednak cały proces zamówienia świadectwa energetycznego mieszkania może obyć się on-line?
jak czytac swiadectwo energetyczne bduynku
ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Jak czytać świadectwo energetyczne budynku?

Każda z wynajmowanych lub sprzedawanych nieruchomości od kwietnia 2023 roku musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Owo świadectwo energetyczne stanowi swego rodzaju „paszport”, który powinien wyjaśniać nam jak energochłonne będzie nasze mieszkanie i ile zapłacimy za jego eksploatację. Świadectwo powinno także mówić nam jakie działania należy podjąć aby mieszkało się nam wygodniej i taniej. Niestety nic bardziej mylnego – trzymając dokument pierwszy raz w ręce zwykle widzimy na nim jedynie dużo różnych cyferek bez możliwości łatwej interpretacji… W artykule wyjaśniamy (w prosty sposób) jak czytać świadectwo energetyczne i co z tego wynika dla nas jako najemcy lub właściciela lokalu. Wyjaśniamy także jakie ważne elementy zostały pominięte w obliczeniach świadectw charakterystyki energetycznej.
swiadectwo energetyczne dla mieszkania w bloku
PORADYŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Świadectwo energetyczne mieszkania w bloku (od 2023)

Zmiana Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków spowodowała, że do każdego mieszkania w bloku (oraz każdego domu jednorodzinnego) konieczne jest posiadanie dokumentu świadectwa energetycznego. Nowe przepisy obowiązują od 28.04.2023 r. i zobowiązują nas wszystkich do zakupu świadectwa energetycznego dla każdego z posiadanych mieszkań. Za brak świadectwa grozi grzywna do 5.000 zł oraz konsekwencje związane z próbą podważenia np. zawartej umowy najmu lokalu. Niniejszy artykuł wyjaśnia w jakich przypadkach nie musimy posiadać świadectwa oraz czy wystarczające jest świadectwo dla całego bloku czy też musimy posiadać dokument świadectwa dla każdego z pokoi w mieszkaniu.
jak uzyskac swiadectwo charakterystyki energetycznej
PORADYŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Jak uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzane jest na podstawie Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju „w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej” (poz. 376 i późn. zm.). W niniejszym artykule wyjaśniono jak uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej dla mieszkania lub domu oraz jakie dokumenty należy przekazać aby świadectwo mogło być sporządzone przez uprawnione osoby.
swiadectwo energetyczne akt notarialny
PORADYŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Świadectwo energetyczne a akt notarialny

Zmiany przepisów obowiązujące od 28.04.2023 r. spowodowały, że przy każdej transakcji notarialnej zakupu – sprzedaży nieruchomości konieczne jest przedłożenie świadectwa charakterystyki energetycznej. Podstawą prawną nakładającą obowiązek posiadania świadectwa energetycznego jest Ustawia o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i póź. zm.). Wyjaśniamy czy do aktu notarialnego przeniesienia własności można dołączyć wydruk świadectwa energetycznego czy też konieczny jest podpisany oryginał.
eko kredyt hipoteczny wymagania sprawdz dom
PORADYRYNEK WTÓRNYŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Eko kredyt hipoteczny – sprawdź dom!

Na rynku oferowane są kredyty hipoteczne z preferencyjną (obniżoną) marżą na zakup domów lub mieszkań ekologicznych. Eko kredyt hipoteczny posiada atrakcyjne warunki finansowania i dotyczy zazwyczaj zarówno budowy nowych domów jak i zakupu nieruchomości z rynku wtórnego. Warunki udzielenia tego typu kredytu różnią się w ofertach poszczególnych banków ale głównym założeniem jest niskie zapotrzebowanie wskaźnika EP ze świadectwa charakterystyki energetycznej.
wynajem na pokoje siwdectwo charakterystyki energetycznej budynku
PORADYŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Wynajem na pokoje a świadectwo charakterystyki energetycznej

Poniższy artykuł dotyczy sytuacji gdy prowadzimy najem odrębnych lokali mieszkalnych w budynku który w całości stanowi naszą własność, lub wynajmujemy lokal na pokoje. W każdej z powyższych sytuacji, aby umowa najmu nie zawierała wad prawnych od kwietnia 2023 r. jej załącznikiem musi być świadectwo charakterystyki energetycznej. Dokument taki ważny jest 10 lat od jego wydania.
kiedy nie trzeba swiadectwa energetycznego budynku
PORADYŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Kiedy nie trzeba świadectwa charakterystyki energetycznej?

Wymagania dotyczące sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków określa Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i póź. zm.). Ostatnia nowelizacja przepisów nastąpiła w 2022 roku, i obowiązuje od kwietnia 2023 r.  Świadectwo energetyczne jest dokumentem zawierającym wyniki obliczeń zapotrzebowania energetycznego lokalu. Innymi słowy dokument taki przekazuje dane o tym czy w lokalu latem może być bardzo ciepło a zimną koszty ogrzewania będą wysokie. Obowiązki sporządzenia tego typu dokumentu i większej świadomości lokatorów oraz osób nabywających lokale mieszkalne wymuszają przepisy Unii Europejskiej (nowelizacja ustawy krajowej dąży do dostosowania naszych regulacji do przepisów unijnych).
1 2
Page 1 of 2