pomiary elektryczne poznan
PRZEGLĄD OKRESOWY

Pomiary elektryczne i przeglądy instalacji Poznań – zadbaj o bezpieczeństwo


Świadczymy usługi pomiarów elektrycznych w Poznaniu i okolicach. W ramach naszych działań wykonujemy przeglądy okresowe i pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych (wraz ze sporządzeniem wymaganych protokołów). Jeśli szukasz profesjonalnego przeglądu elektrycznego w Poznaniu, to trafiłeś w odpowiednie miejsce! Nasza firma jest w stanie zagwarantować ci najwyższą jakość usług oraz pełną satysfakcję ze współpracy. Dla wszystkich Klientów gratis wykonujemy badanie termowizyjne rozdzielnicy elektrycznej!

Nasz zespół posiada wymagane uprawnienia zakresie eksploatacji i dozoru instalacji elektrycznych do 1 kV. Niewątpliwym autem jest także możliwość zlecenia nam jednocześnie przeglądów instalacji gazowych oraz przeglądów budowlanych (usługę realizujemy w jednym terminie).

Pomiary elektryczne – Poznań i okolice. Zadzwoń i umów usługę 799-167-383

Wymagania przeglądów okresowych instalacji elektrycznej

Pomiary elektryczne mieszkań i domów wykonujemy jako:

  • pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych – pomiary nowych instalacji po ich wykonaniu lub po modernizacji/rozbudowie już istniejącej instalacji
  • pomiary okresowe instalacji elektrycznych – wykonywane jako przeglądy instalacji elektrycznej niezbędne do skutecznego dochodzenia praw w ramach ubezpieczenia nieruchomości

Pomiary okresowe instalacji elektrycznych należy wykonywać co najmniej 1 raz na 5 lat.

Podstawą prawną przeglądów instalacji jest ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) art. 62:

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

Kary za brak przeglądów są marginalne, ale długotrwałe zaniechania kontrolne stwarza ryzyko iskrzenia instalacji, ryzyko porażeń oraz pożarów. Jest to naprawdę realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi znajdujących się w naszych domach. Należy także pamiętać, że:

Brak dokumentu potwierdzającego przegląd instalacji elektrycznej stanowi podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela w przypadku pożaru.

przegląd okresowy ubezpieczenie domu, pomiary elektryczne poznan

Termowizja rozdzielnic elektrycznych

Oferta specjalna do końca pazdziernika 2023 – przy zamówieniu przeglądu elektrycznego badanie termowizyjne rozdzielnicy pod obciążeniem realizujemy za 0 zł (oszczędzasz min. 150 zł).

Termowizja jest narzędziem pomiarowym pozwalającym na wykrycie poluzowanych styków i nagrzewanie się przewodów instalacji. Badania z wykorzystaniem kamer termowizyjnych stanowią diagnostykę prewencyjną przed ryzykiem awarii i pożaru instalacji. Należy przy tym zaznaczyć, że badania termowizyjne rozdzielnic elektrycznych w przemyśle są wymagane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe (stanowią obligatoryjny obowiązek dla właścicieli zakładów). W ramach pomiarów w Państwa domach badania tego typu wykonujemy jako element dodatkowy. Warunkiem poprawności wykonania badania termowizyjnego rozdzielnicy jest zapewnienie obciążenia odbiorczego.

badanie termowizyjne rodzielnic elektrycznych
Z lewej zdjęcie termowizyjne, z prawej obraz rzeczywisty. Pomiar instalacji pod obciążeniem, określenie nagrzewania przewodów i paratury.
pomiar termowizyjny elektryka poznan
Ocena termiczna powinna być wykonywana kamerami wysokiej rozdzielczości celem zobrazowania rzeczywistych wad styków.

Pomiary instalacji elektrycznych mieszkań i domów

Przegląd elektryczny to kompleksowe badanie stanu instalacji elektrycznej w budynku lub lokalu. Polega on na sprawdzeniu poprawności funkcjonowania poszczególnych elementów instalacji, takich jak przewody, bezpieczniki, gniazda oraz inne urządzenia. Przegląd elektryczny pozwala na wykrycie ewentualnych usterek oraz ocenę stanu technicznego instalacji.

Pomiary elektryczne należy wykonywać co najmniej 1 raz na 5 lat. Osoba realizującą usługę musi posiadać urządzenie pomiarowe z ważnym świadectwem kalibracji (wzorcowania) oraz odpowiednie uprawnienia. W domach jednorodzinnych szczegółowy zakres pomiarów obejmuje:

  • oględziny całej instalacji elektrycznej – w tym demontaż osłon rozdzielnicy, sprawdzenie dokręcenia zacisków (na skutek drgań prądu przemiennego zaciski z czasem się luzują) i cenę poprawności łączeń
  • pomiar skuteczności ochrony przed porażeniem – pomiar impedancji pętli zwarcia
  • pomiar rezystancji uziemienia – określenie właściwego uziemienia instalacji
  • kontrolę wyłączników różnicowo-prądowych – weryfikacja skuteczności ochrony domowników przed porażeniem
  • pomiar rezystancji izolacji przewodów – kontrola ma na celu określenie uszkodzeń izolacji i stanu przewodów
  • pomiar instalacji odgromowej – o ile występuje na budynku

Pomiary instalacji elektrycznych biur

Wykonujemy badania instalacji elektrycznych budynków biurowych w Poznaniu i okolicach. Badania te obejmują wszystkie wymagane prawnie aspekty w tym pomiary natężenia oświetlenia.

Pomiary elektryczne w budynkach biurowych stanowią niezbędny element ochrony urządzeń i pracowników. Źle wykonane oględziny instalacji i pominięcie w kontroli części pomiarów nie zabezpiecza skutecznie instalacji elektrycznej i danych w Państwa firmach. Straty związane z przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi często liczone są w setki tysięcy złotych. Skuteczne dochodzenie roszczeń wymaga prawidłowo wykonanych przeglądów okresowych instalacji.

Oferujemy także pomiary instalacji elektrycznych w zakładach przemysłowych wraz z wykonywaniem obowiązkowych badań termowizyjnych instalacji elektrycznych (więcej o ofercie badań termowizyjnych w przemyśle). Posiadamy kwalifikacje według ISO 18436, a kamery wykorzystywane przy badaniach przemysłowych spełniają wymagania VdS 2859 (rozdzielczość kamer 320×240 px).


Pomiary elektryczne Poznań – cena

Cena usługi pomiarów elektrycznych zależna jest od lokalizacji nieruchomości oraz wielkości instalacji. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego tel. 799-167-383 lub wypełnienia poniższego formularza (zwrotnie odeślemy ofertę pomiarów).

Oferta specjalna do końca pazdziernika 2023 – przy zamówieniu przeglądu elektrycznego badanie termowizyjne rozdzielnicy pod obciążeniem realizujemy za 0 zł (oszczędzasz min. 150 zł).

    Call Now Button