Menu Zamknij

Odbiór techniczny domu, czyli obowiązkowe formalności

Odbiór techniczny domu, czyli obowiązkowe formalności

Polskie prawo budowlane reguluje szereg kwestii związanych z rozpoczęciem, prowadzeniem oraz zakończeniem prac budowlanych. Prawo to nakłada na inwestorów i inne podmioty uwikłane w proces budowy specjalne obowiązki, od spełnienia których zależy skuteczny tj. zgodny z przepisami odbiór techniczny domu. W niniejszym artykule przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia związane pojęciem odbioru domu.

Odbiór domu – wymagane dokumenty

Podstawowym dokumentem, zdającym sprawę z przebiegu budowy, od posiadania którego zależy dopuszczenie budynku jednorodzinnego do użytkowania, jest dziennik budowy. To w dzienniku gromadzone są dane odnośnie do procedur, przez które należy przejść zmierzając do ukończenia budowy. W szczególności dziennik budowy zawierać powinien dokumentację w przedmiocie: częściowych odbiorów prac budowlano-inwestycyjnych; umów z dostawcami mediów; protokołów odbioru i sprawdzeń przyłączy oraz instalacji wewnętrznych, w tym: instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych czy szczelności instalacji wodnej oraz gazowej. Co ważne, dziennik budowy, jako integralna części dokumentacji budowlanej, powinien pozostawać w posiadaniu osoby użytkującej nieruchomość przez cały okres tego użytkowania.

Polskie prawo budowlane przewiduje nadto obowiązek przedstawienia przez zainteresowane podmioty innych niż dziennik budowy dokumentów. Należą do nich m.in. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym, oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (jeżeli użytkowanie budynku jest zależne od ich zagospodarowania) oraz kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Odbiór techniczny domu – procedura

Po dopełnieniu wszystkich formalności i zgromadzeniu potrzebnych dokumentów należy do odpowiedniego organu (czyli do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego) skierować wniosek o pozwolenie na użytkowanie bądź, w przypadku obiektów niewymagających takiego pozwolenia, zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych. Organ ma 14 dni na zgłoszenie swojego sprzeciwu lub uwag do zgłoszenia. Należy również pamiętać, że w przypadku domów, w odniesieniu do których prawo ustanawia wymóg uzyskania pozwolenia na użytkowanie (a zatem także budynku jednorodzinnego), konieczna jest wizyta pracownika organu nadzoru budowlanego. W takim też przypadku organ wydaje specjalną decyzję administracyjną w przedmiocie udzielenia pozwolenia (bez tej decyzji odbiór techniczny domu nie będzie możliwy). Na marginesie odnotować można, że ów etap kontrolny związany z wizytacją pracownika odpowiedniego organu nadzoru budowlanego w praktyce zostaje częstokroć pominięty. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektowi budowlanemu organ nadaje odpowiedni numer porządkowy, który powinien znajdować się na budynku bądź ogrodzeniu nieruchomości do czasu rozpoczęcia faktycznego użytkowania obiektu.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 60

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!