Menu Zamknij

Powierzchnia użytkowa domu – co się wlicza i jakie ma znaczenie prawne?

powierzchnia uzytkowa domu co sie wlicza

Czym dokładnie jest powierzchnia użytkowa domu i jakie elementy są wliczane do jej obliczeń? Odpowiedź na te pytania jest kluczowa zarówno dla właścicieli domów, jak i dla inwestorów. W poniższym artykule szczegółowo wyjaśniamy, co wchodzi w skład powierzchni użytkowej, jak różni się ona od powierzchni całkowitej oraz jakie przepisy prawne regulują te kwestie (normy). Dodatkowo, odpowiemy na często zadawane pytania, takie jak „Czy kotłownia to powierzchnia użytkowa?” oraz czy „Czy garaż wlicza się do powierzchni użytkowej domu?”. Artykuł stanowi kompleksowe źródło wiedzy, które pomoże Państwu zrozumieć wszystkie aspekty związane z powierzchnią użytkową domu i mieszkania.

Jako firma Inspekcja Domu specjalizujemy się w inspekcjach nieruchomości na rynku wtórnym oraz odbiorach technicznych nowych mieszkań od deweloperów. W ramach usług odbiorów wykonujemy pomiary powierzchni domów i mieszkań.

W artykule wyjaśniamy:

 1. Definicje i podstawy prawne
  • Powierzchnia użytkowa domu – co to jest?
  • Przegląd przepisów dotyczących powierzchni użytkowej
 2. Powierzchnia użytkowa vs. powierzchnia całkowita
  • Jakie są kluczowe różnice?
  • Jakie znaczenie mają te różnice w praktyce?
 3. Elementy wliczane do powierzchni użytkowej
  • Standardowe elementy wliczane do powierzchni użytkowej
  • Powierzchnia użytkowa a pomieszczenia pomocnicze
 4. Częste pytania o powierzchnię użytkową
  • Czy kotłownia to powierzchnia użytkowa?
  • Czy garaż to powierzchnia użytkowa?
  • Co się wlicza do powierzchni użytkowej domu?
 5. Powierzchnia użytkowa w procesie inwestycyjnym
  • Dlaczego jest ważna przy kupnie i sprzedaży nieruchomości?
  • Wpływ powierzchni użytkowej na wartość nieruchomości
 6. Metody obliczania powierzchni użytkowej
  • Praktyczny przewodnik krok po kroku
  • Normy i regulacje dotyczące obliczeń
powierzchnia uzytkowa domu normy

Definicje i podstawy prawne

W kontekście nieruchomości, prawidłowe rozumienie i zastosowanie pojęcia powierzchni użytkowej jest kluczowe dla właścicieli, deweloperów, jak i przyszłych nabywców. Definicje i podstawy prawne dotyczące powierzchni użytkowej są opisane w różnych aktach prawnych, co pomaga w ich prawidłowym zastosowaniu i interpretacji. Należy jednak zaznaczyć, że część sposób obliczenia (określonych w aktach prawnych) powierzchni wyklucza się wzajemnie! Ważne jest zatem określenie czy chcemy skontrolować powierzchnię do podatku od nieruchomości czy celem rozliczenia z deweloperem. Odpowiednie zrozumienie tych zagadnień jest niezbędne, zwłaszcza przy transakcjach kupna-sprzedaży oraz wycenie nieruchomości.

Powierzchnia użytkowa domu – co to jest?

Powierzchnia użytkowa domu to suma przestrzeni, która jest przeznaczona do stałego użytkowania, zgodnie z jej funkcjonalnym przeznaczeniem w budynku mieszkalnym. Obejmuje to wszystkie pokoje, sypialnie, kuchnie, łazienki oraz inne pomieszczenia, które są wykorzystywane na co dzień przez mieszkańców. Powierzchnia użytkowa nie zawiera przestrzeni, które są przeznaczone wyłącznie do celów technicznych lub magazynowych, takich jak piwnice czy strychy, chyba że zostały one zaadaptowane na cele mieszkalne. Warto pamiętać, że powierzchnia użytkowa jest mierzona po wewnętrznej stronie ścian pomieszczeń i jest to kluczowy parametr przy określaniu wartości nieruchomości.

powierzchnia uzytkowa domu
Powierzchnia użytkowa to wszystkie pomieszczenia przeznaczone do celów mieszkalnych (salon, sypialnie, korytarz etc.).

Przegląd przepisów dotyczących powierzchni użytkowej

Definicja powierzchni użytkowej jest istotna nie tylko dla właścicieli i kupujących, ale także w kontekście prawnym i regulacyjnym. W Polsce, powierzchnia użytkowa domów jest definiowana i regulowana przez szereg przepisów prawa budowlanego oraz norm, takich jak:

 • Polska Norma PN-ISO 9836:2015-12, która definiuje metodologię pomiarów i obliczeń powierzchni w budownictwie. Zgodnie z tą normą, powierzchnia użytkowa to przestrzeń, która może być używana bezpośrednio do celów zamieszkania lub innych funkcji zgodnych z przeznaczeniem budynku.
 • Polska Norma PN-70/B-02365, która definiuje metodologię pomiarów i obliczeń powierzchni. Jest to stara norma budynkowa, jednak może być stosowana we wszystkich przypadkach jej przywołania (także w pomiarach nowych budynków). Zapisy normy są także częściowo powielone do obliczeń podatkowych
 • Ustawa o prawie budowlanym (Prawo budowlane) i rozporządzenie Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych jaki muszą podlegać budynki i ich usytuowanie”, które precyzują, że powierzchnia użytkowa musi spełniać odpowiednie wymogi techniczne i budowlane, aby mogła być zaliczona do tej kategorii.
 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego – tutaj znajdują się informacje na temat praw lokatorów i właścicieli, które są istotne przy rozważaniach dotyczących powierzchni użytkowych.

Każdy z tych dokumentów wpływa na to, jak powierzchnia użytkowa jest obliczana i interpretowana w praktyce prawnej i budowlanej, co ma bezpośrednie przełożenie na transakcje nieruchomościami oraz ich wycenę.

Powierzchnia użytkowa vs. powierzchnia całkowita

Rozróżnienie między powierzchnią użytkową a powierzchnią całkowitą jest kluczowe przy planowaniu zakupu, budowy czy remontu nieruchomości. Te dwa pojęcia mogą wydawać się podobne, ale mają istotne różnice, które wpływają na sposób wykorzystania i wartość nieruchomości.

Czym jest powierzchnia użytkowa?

Powierzchnia użytkowa to obszar nieruchomości przeznaczony do bezpośredniego użytkowania. Obejmuje wszystkie pomieszczenia w domu, które są wykorzystywane na co dzień, takie jak sypialnie, kuchnia, salon, łazienki i inne pokoje mieszkalne. Nie wlicza się do niej natomiast powierzchni piwnic, strychów nieprzystosowanych do stałego pobytu, garaży czy balkonów, chyba że są one w sposób trwały przystosowane do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem mieszkalnym. Ważne jest, że powierzchnia użytkowa jest często mniejsza niż powierzchnia całkowita, ponieważ nie obejmuje niektórych części konstrukcyjnych budynku.

Czym różni się od powierzchni całkowitej?

Powierzchnia całkowita, w przeciwieństwie do powierzchni użytkowej, obejmuje cały obszar nieruchomości, włączając wszystkie kondygnacje i części składowe budynku, zarówno te przeznaczone do bezpośredniego użytkowania, jak i te pomocnicze. Wlicza się tu więc także powierzchnie takie jak garaże, piwnice, poddasza oraz inne techniczne części budynku. Powierzchnia ta jest używana głównie w celach projektowych i budowlanych, służąc do określenia wielkości budynku na potrzeby dokumentacji technicznej lub aplikacji o pozwolenie na budowę.

Elementy wliczane do powierzchni użytkowej

Zrozumienie, co dokładnie wchodzi w skład powierzchni użytkowej domu, jest istotne zarówno dla właścicieli, jak i dla potencjalnych nabywców nieruchomości. Oto szczegółowy przegląd elementów, które są zaliczane do tej kategorii, co ma bezpośredni wpływ na ocenę wartości i funkcjonalności mieszkania czy domu.

Pomieszczenia wliczane do powierzchni użytkowej

Do powierzchni użytkowej zalicza się wszystkie te przestrzenie w budynku, które są przystosowane do bezpośredniego użytkowania. Obejmuje to:

 • Pokoje mieszkalne – takie jak sypialnie, pokoje dziennego użytku, salon czy pokój dziecięcy.
 • Kuchnia – jako centralne miejsce domu, gdzie przygotowywane są posiłki.
 • Łazienki i toalety – niezbędne pomieszczenia sanitarne.
 • Przedpokoje i hale – które służą jako komunikacja wewnętrzna.

Warto pamiętać, że pomieszczenia te muszą spełniać określone normy wysokości i być wolne od barier architektonicznych, aby mogły być klasyfikowane jako powierzchnia użytkowa.

Części budynku niewliczane do powierzchni użytkowej

Nie wszystkie elementy budynku są wliczane do powierzchni użytkowej. Do kategorii tej nie zalicza się:

 • Piwnice, strychy, kotłownie – chyba że są one przystosowane do stałego użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami.
 • Garaże – nawet te wbudowane w strukturę budynku, chyba że są one na stałe zaadaptowane na pomieszczenia mieszkalne.
 • Balkony, tarasy, loggie – są to przestrzenie zewnętrzne, które nie są zaliczane do powierzchni użytkowej, pomimo że zwiększają atrakcyjność i funkcjonalność nieruchomości.

Częste pytania o powierzchnię użytkową

Rozjaśnienie wątpliwości związanych z pojęciem powierzchni użytkowej jest kluczowe dla właściwej oceny wartości nieruchomości. Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które pomogą zrozumieć, co dokładnie jest brane pod uwagę przy jej obliczaniu.

Czy kotłownia to powierzchnia użytkowa?

Kotłownia może być wliczana do powierzchni użytkowej, lecz tylko w niektórych przypadkach. Zgodnie z przepisami, pomieszczenia techniczne takie jak kotłownie zwykle nie są uznawane za część powierzchni użytkowej, ponieważ nie są przeznaczone do stałego pobytu osób. Jednak, jeśli kotłownia spełnia określone wymogi techniczne – jest odpowiednio izolowana, ogrzewana – możliwe jest jej zaliczenie do powierzchni użytkowej. To zależy od funkcjonalności i adaptacji pomieszczenia zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836, która reguluje, co może być wliczane do powierzchni użytkowej. W budynkach deweloperskich najczęściej pomieszczenie kotłowni jest jednocześnie łazienką i z tego powodu zaliczane jest do powierzchni użytkowej.

Czy garaż to powierzchnia użytkowa?

Piwnice i garaże nie wchodzą w skład powierzchni użytkowej, chyba że zostaną odpowiednio zaadaptowane do stałego użytkowania. W przypadku, gdy te przestrzenie są przystosowane do mieszkania, na przykład przez dodanie systemów ogrzewania i izolacji, mogą być zaliczane do powierzchni użytkowej. Norma PN-ISO 9836 jasno wyklucza standardowe piwnice i garaże z metrażu użytkowego, chyba że spełniają one odpowiednie kryteria mieszkalności.

Co wlicza się do powierzchni użytkowej

Czy balkon wlicza się do powierzchni użytkowej?

Zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997, balkony nie są wliczane do powierzchni użytkowej. Są to elementy zewnętrzne, które choć zwiększają użyteczność mieszkania, nie są uznawane za przestrzenie mieszkalne. Dlatego, przy obliczaniu metrażu, nie są one uwzględniane jako powierzchnia, na której można prowadzić codzienne życie. Należy jednak zaznaczyć, że balkon stanowi powierzchnię pomocniczą, która może być wyszczególniona na karcie mieszkania deweloperskiego.

Czy antresola jest częścią powierzchni użytkowej?

Antresole mogą być zaliczane do powierzchni użytkowej tylko wtedy, gdy ich wysokość jest wystarczająca dla normalnego funkcjonowania (co najmniej 2,2 metra). Jeśli antresola posiada niższe partie, te nie są wliczane do użytkowej powierzchni mieszkalnej. To kryterium pozwala zapewnić, że zaliczane przestrzenie są faktycznie nadające się do komfortowego użytkowania.

Antresola z definicji jest elementem dodatkowej zabudowy (zazwyczaj o konstrukcji drewnianej), która może być dowolnie demontowana. Zatem powierzchni antresoli nie wykazuje się w księgach wieczystych i zazwyczaj nie podlegają one opodatkowaniu.

Jak traktowane są otwarte tarasy i loggie?

Tarasy i loggie, podobnie jak balkony, nie są wliczane do powierzchni użytkowej. Są one traktowane jako dodatki zwiększające atrakcyjność mieszkania, ale nie zmieniają jego faktycznej powierzchni mieszkalnej. Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury wskazuje, że te elementy należy traktować jako przestrzenie dodatkowe, nie wpływające bezpośrednio na obliczanie powierzchni użytkowej.

Rozumienie powyższych zagadnień pozwoli na dokładniejsze planowanie przestrzeni w domu oraz uniknięcie nieporozumień przy transakcjach nieruchomościami. Każda z tych kwestii jest istotna zarówno dla kupujących, jak i sprzedających, a dokładna znajomość przepisów zapewnia większą przejrzystość w obrocie nieruchomościami.

Powierzchnia użytkowa w procesie inwestycyjnym

Dlaczego jest ważna przy kupnie i sprzedaży nieruchomości?

Określenie powierzchni użytkowej jest kluczowe przy kupnie i sprzedaży nieruchomości, ponieważ ma bezpośrednio wpływa na jej wartość rynkową (to za metry powierzchni płacimy odpowiednią cenę). Klienci i inwestorzy często oceniają nieruchomość na podstawie tego parametru, co sprawia, że jest on decydujący przy ustalaniu ceny. Dokładne zdefiniowanie powierzchni użytkowej pozwala uniknąć nieporozumień i sporów, które mogłyby pojawić się na etapie transakcji lub w przyszłości podczas użytkowania budynku. Wiedza na temat powierzchni użytkowej pozwala kupującemu realnie ocenić możliwości adaptacyjne nieruchomości oraz jej potencjał inwestycyjny.

Wpływ powierzchni użytkowej na wartość nieruchomości

Powierzchnia użytkowa ma bezpośredni wpływ na wartość nieruchomości, gdyż jest podstawą do obliczenia stawek podatkowych, cen transakcyjnych i wartości rynkowej. Im większa powierzchnia użytkowa, tym większe możliwości aranżacyjne, co zwiększa atrakcyjność nieruchomości na rynku.

W ramach naszych usług oferujemy także inwentaryzacje budowlane wraz ze stworzeniem szczegółowych planów pomieszczeń i określeniem powierzchni użytkowej – więcej o usłudze inwentaryzacji budowlanych.

inwentaryzacja budowlana rzut budynku
Przykład rzutu budynku – inwentaryzacja rysunkowa pozwala na dokładne określenie powierzchni użytkowej.

Metody obliczania powierzchni użytkowej

Obliczanie powierzchni użytkowej budynku to kluczowy element w procesie planowania, kupna czy sprzedaży nieruchomości. Zrozumienie, jak dokładnie wykonać ten pomiar, jest niezbędne dla właściwej wyceny nieruchomości i zgodności z prawnymi wymaganiami. Dokładny opis sposobów obliczenia powierzchni znajdą Państwo w odrębnym artykule jak sprawdzić metraż domu lub mieszkania. W Polsce obowiązują konkretne normy, które precyzyjnie określają, jak należy to robić. Oto praktyczny przewodnik, który pomoże zrozumieć i właściwie zastosować te zasady.

Praktyczny przewodnik krok po kroku

 1. Wybór odpowiedniej normy: Najpierw należy wybrać normę, której będziemy używać do pomiarów. W Polsce najczęściej stosowana jest PN-ISO 9836:2015-12.
 2. Pomiar ścian wewnętrznych: Powierzchnia użytkowa mierzona jest po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń, co oznacza, że mierzymy od ściany do ściany, nie uwzględniając grubości ścian zewnętrznych.
 3. Wyłączenia i dodatki: Niektóre elementy, jak klatki schodowe, szyby dźwigowe czy balkony, zwykle nie są wliczane do powierzchni użytkowej. Natomiast antresole czy ogrody zimowe mogą być wliczane, jeśli spełniają określone warunki.
 4. Dokładność pomiarów: Zaleca się używanie narzędzi pomiarowych zapewniających wysoką dokładność, co jest istotne przy wyliczaniu powierzchni na potrzeby urzędowe czy transakcji kupna-sprzedaży (najlepiej dalmierzy laserowych).

Normy i regulacje dotyczące obliczeń

 • PN-ISO 9836:1997 oraz PN-ISO 9836:2015-12: To najczęściej stosowane normy w Polsce, które określają metodologię obliczania powierzchni użytkowej. Określają one, jak należy mierzyć powierzchnię pomieszczeń w zależności od ich przeznaczenia i charakterystyki.
 • Regulacje prawne: Warto również znać przepisy prawa budowlanego oraz lokalnych przepisów dotyczących nieruchomości, które mogą wprowadzać dodatkowe wymagania co do sposobu obliczania powierzchni użytkowej.
 • Dostosowanie do celu obliczeń: W zależności od tego, czy obliczenia są wykonywane na potrzeby sprzedaży, kupna, ubezpieczenia czy oceny podatkowej, mogą obowiązywać różne zasady wliczania poszczególnych części budynku do powierzchni użytkowej.

Zrozumienie i stosowanie tych zasad pomoże w prawidłowej wycenie nieruchomości oraz uniknięciu problemów prawnych związanych z nieruchomościami.

KryteriumPN-70/B-02365PN-ISO 9836:2015-12Ustawa o podatkach lokalnychUstawa o ochronie praw lokatorów
Ściany wewnętrznePomiar wykonywany jest na ścianach bez tynkówPomiar wykonywany jest w lokalu wykończonym po ułożeniu tynkówPomiar wykonywany jest w lokalu wykończonym po ułożeniu tynkówPomiar wykonywany jest w lokalu wykończonym po ułożeniu tynków i wykończeniu (po płytkach)
Balkony, loggieWliczaneNie wliczaneNie wliczaneNie wliczane
PiwniceWliczane, jeśli użytkoweWliczane, jeśli użytkoweNie wliczaneNie wliczane
PoddaszaPowierzchnia o wysokości 1,4-2,2 m liczona za 50%, poniżej 1,4 m powierzchnie nie jest uwzględnionaOd dolnej części skosu do wysokości 1,9 m powierzchni podłogi liczy się jedynie do powierzchni pomocniczejPowierzchnia o wysokości 1,4-2,2 m liczona za 50%, poniżej 1,4 m powierzchnie nie jest uwzględnionaPowierzchnia o wysokości 1,4-2,2 m liczona za 50%, poniżej 1,4 m powierzchnie nie jest uwzględniona
Klatki schodoweNie wliczaneNie wliczaneNie wliczaneNie wliczane

Jako firma Inspekcja Domu specjalizujemy się w inspekcjach nieruchomości na rynku wtórnym oraz odbiorach technicznych nowych mieszkań od deweloperów. W ramach usług odbiorów wykonujemy pomiary powierzchni domów i mieszkań.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 116

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!