Protokół przekazania kluczy do mieszkania (wzór)
PORADY

Protokół przekazania kluczy do mieszkania (wzór)

Przekazanie kluczy do lokalu mieszkalnego powinno odbywać się z zachowaniem formy pisemnej. Spisanie protokołu pozwala na uniknięcie wielu nieporozumień związanych z celem użytkowania mieszkania, czy późniejszym odbiorem swojej własności.

Rodzaje protokołów przekazania

Wyróżniamy dwa główne typy protokołów przekazania kluczy:

  • protokół powierzenia kluczy np. na czas remontu lub dłuższego wyjazdu
  • protokół przekazania kluczy wraz z przekazaniem lokalu (przy sprzedaży lub wynajmie lokalu) tzw. protokół zdawczo-odbiorczy

Co musi zawierać protokół

Protokół może być sporządzony nawet odręcznie, ale musi zawierać następujące informacje:

  • datę przekazania
  • ilość kompletów kluczy
  • dodatkowe informacje jak np. kod do domofonu (opcjonalne)
  • cel przekazania (np. przeprowadzenie remontu lub użytkowanie na cele mieszkalne)
  • datę zwrotu przedmiotu przekazania
  • uwagi dotyczące wyposażenia i stanu lokalu
  • stany i numery liczników – wymagane w przypadku wynajmu lub sprzedaży nieruchomości
  • podpisy obu stron

Przykład protokołu przekazania kluczy

Pobierz przykład protokołu przekazania kluczy w formacie PDF.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 48

Brak ocen.