Menu Zamknij

Świadectwo energetyczne mieszkania w bloku (od 2023)

swiadectwo energetyczne dla mieszkania w bloku

Zmiana Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków spowodowała, że do każdego mieszkania w bloku (oraz każdego domu jednorodzinnego) konieczne jest posiadanie dokumentu świadectwa energetycznego. Nowe przepisy obowiązują od 28.04.2023 r. i zobowiązują nas wszystkich do zakupu świadectwa energetycznego dla każdego z posiadanych mieszkań. Za brak świadectwa grozi grzywna do 5.000 zł oraz konsekwencje związane z próbą podważenia np. zawartej umowy najmu lokalu.

Niniejszy artykuł wyjaśnia w jakich przypadkach nie musimy posiadać świadectwa oraz czy wystarczające jest świadectwo dla całego bloku czy też musimy posiadać dokument świadectwa dla każdego z pokoi w mieszkaniu.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. Oferujemy możliwość obsługi zdalnej.

Świadectwo energetyczne dla mieszkania czy bloku?

Od administracji lub spółdzielni mieszkaniowej możemy otrzymać świadectwo energetyczne dla całego bloku. Dokument ten zawiera informacje o:

  • całkowitej powierzchni mieszkalnej
  • powierzchniach wspólnych (klatki schodowe, ogrzewane piwnice etc)
  • budowie ścian zewnętrznych wraz z podaniem współczynników przenikania ciepła
  • budowie stropów
  • ilości energii jaką zużywa budynek wraz z podaniem źródła ogrzewania

Powyższe dane dotyczą jednak całej bryły budynku i zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej nie mogą stanowić załącznika do naszych umów najmu lub sprzedaży.

Jako właściciel lokalu mieszkalnego mamy obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dla mieszkania (części budynku). Świadectwo budynku (bloku) nie jest tym samym dokumentem co świadectwo dla mieszkania.

Podejście takie jest właściwe, bo przecież mieszkania na kondygnacjach środkowych zużywają inną ilość energii niż mieszkania na parterze czy poddaszu. Inną ilość energii potrzebuje także małe mieszkanie od południa, niż duże mieszkanie z oknami tylko od północy. Jeśli więc dla najemcy lub kupującego świadectwo energetyczne ma stanowić wartość to obliczenia powinny dotyczyć części budynku podlegającej transakcji.

Oczywiście świadectwo dla całego bloku jest bardzo pomocne do sporządzenia dokumentu świadectwa dla mieszkania. Nie mniej nie powinniśmy poprzestawać na tym dokumencie ponieważ nie spełnia on wymagań obowiązku ustawowego.

swiadectwo energetyczne mieszkanie w bloku
Dla każdego z mieszkań w bloku musi być sporządzone osobne świadectwo energetyczne.

Najem na pokoje – ile świadectw energetycznych?

Ustawa o charakterystyce energetycznej w zakresie najmu jest precyzyjna. Zgodnie z art. 11 świadectwo energetyczne powinno dotyczyć części budynku będącej przedmiotem umowy.

Art. 11.5. W przypadku zawarcia umowy zbycia prawa własności części budynku albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo umowy najmu części budynku przekazywane świadectwo charakterystyki energetycznej dotyczy części budynku albo lokalu będących przedmiotem umowy.

Powyższe jasno precyzuje, że jeśli wynajmujemy duże mieszkanie zawierając 5 umów najmu (dla każdego z pokoi odrębnie) to powinniśmy dołączyć do każdej z umów świadectwo odpowiadające wynajmowanej części. Więcej w osobnym artykule świadectwo energetyczne a najem na pokoje.

Skąd wziąć dokumenty niezbędne do zamówienia świadectwa?

Jeśli mieszkamy w bloku to wszystkie niezbędne dokumenty powinien nam zapewnić zarządca. Postawą prawną w tym zakresie jest Ustawa o charakterystyce energetycznej w art. 9:

Art. 9.2. Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania kopii świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruku świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, które przekazano w postaci elektronicznej, a w przypadku braku tego świadectwa, dokumentacji technicznej budynku, właścicielowi części budynku lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osobie, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez nich wniosku.

Powołując się na powyższy przepis należy wysłać zapytanie do Spółdzielni lub Administracji. Odpowiedź powinna być nam przekazana w ustawowym terminie do 14 dni. Na podstawie uzyskanych danych można zamówić świadectwo dla posiadanego przez nas mieszkania.

Więcej na temat jakie dokumenty są wymagane do sporządzenia świadectwa energetycznego.

Kto nie musi mieć świadectwa energetycznego?

Pomimo wielu szumnych tytułów w prasie świadectwa charakterystyki energetycznej nie są obowiązkowe dla większości z nas.

Świadectwo jest dokumentem wskazującym ile energii zużywa nasz lokal mieszkalny, zatem jeśli użytkujemy mieszkanie na własne cele nie ma żadnego przepisu który nakładał by na nas obowiązek posiadania świadectwa.

Świadectwo energetyczne należy posiadać przy każdej transakcji na rynku nieruchomości. Jeśli zatem zawieramy umowę najmu lub chcemy sprzedać nasz lokal musimy (obowiązkowo) zamówić taki dokument.

W Polsce prawo nie działa wstecz, zatem wymaganie posiadania świadectw energetycznych dotyczy tylko umów zawartych po 28 kwietnia 2023 r. (jeśli umowa najmu została zawarta np. w 2022 r. na okres 7 lat to nie musimy posiadać świadectwa energetycznego do czasu zakończenia umowy).

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego określa Ustawa w art. 3.

Art. 3. 1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, [lub najemca w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3,] zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:

1) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;

2) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

3) wynajmowanego.

Poza wyżej wymienionymi przypadkami świadectwo energetyczne musimy zamówić także przy dopłatach unijnych do termomodernizacji lub wymianie kotłów grzewczych (w zależności od programu dopłat często dokument świadectwa nie jest wystarczający i konieczny będzie audyt energetyczny).

Należy także zaznaczyć, że nie dla wszystkich budynków konieczne jest sporządzanie świadectw. Ustawa zwalnia z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego m.in.:

  • budynki wpisane do rejestru zabytków
  • obiekty sakralne (w tym kościoły)
  • obiekty letniskowe (używane przez mniej niż 4 miesiące w roku)
  • małe budynki mieszkalne (o powierzchni do 50 m2)

Zamówienie świadectwa charakterystyki energetycznej

Nasz zespół posiada uprawnienia certyfikatorów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, a każde świadectwo jest dodawane do globalnego rejestru. Pozostajemy do Państwa dyspozycji gwarantując rzetelne wyniki i krótkie terminy realizacji.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. Oferujemy możliwość obsługi zdalnej.


Pobierz darmowy e-book i zniżkę!

swiadectwo energetyczne poznan ebook

Na podany adres prześlemy Ci e-book PDF oraz otrzymasz specjalną zniżkę -30 zł na zakup świadectwa energetycznego.

Plik PDF „Świadectwa charakterystyki energetycznej. Wszystko co warto wiedzieć przed zamówieniem usługi” zawiera m. in. pełny wzór świadectwa z omówieniem.


Gdzie znajduje się Twoja nieruchomość? *

* pola wymagane
Twoje dane są bezpieczne – polityka prywatności.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 143

Brak ocen.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 143

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!