Menu Zamknij

Mokre ściany – wilgoć na ścianie przy podłodze

Mokre ściany - wilgoć na ścianie przy podłodze

Wilgoć na ścianach przy podłodze to problem, który może wskazywać na poważne defekty w budynku i prowadzić do uszkodzeń konstrukcyjnych oraz problemów zdrowotnych dla mieszkańców.

Problem wilgoci zazwyczaj jest złożony i wynika z różnych przyczyn, które mogą wynikać z błędów konstrukcyjnych czy uszkodzeń instalacji. W nowych i starych mieszkaniach problem ten często jest związany z niewłaściwą izolacją termiczną ścian, co prowadzi do skroplenia pary wodnej (jak na napojach wyjmowanych z lodówki). Natomiast zjawisko podciągania kapilarnego wilgoci jest szczególnie niebezpieczne, gdyż może prowadzić do trwałego obniżenia nośności przegród budowlanych.

W artykule przeczytasz o:

 1. Przyczyny wilgoci na ścianach
 2. Diagnostyka źródeł wilgoci
  • Metody lokalizacji wycieków i zawilgoceń w budynkach
  • Zastosowanie termowizji w diagnostyce zawilgoceń
  • Jak korzystać z wilgotnościomierza do precyzyjnego określenia problemu
 3. Skutki wilgoci dla budynku i mieszkańców
  • Zawilgocone ściany a problemy konstrukcyjne budynku.
  • Wpływ wilgoci na zdrowie mieszkańców – od alergii po problemy z układem oddechowym.
  • Estetyczne i strukturalne uszkodzenia spowodowane wilgocią.
 4. Metody zapobiegania i eliminacji wilgoci
 5. Zwalczanie wilgoci a remonty i konserwacja budynków
 6. Praktyczne porady
 7. Co dalej po lokalizacji źródła wycieku – jak pozbyć się wilgoci?

Oferujemy kompleksową diagnostykę źródła wycieków i zawilgoceń budynków w na terenie Wielkopolski – poznaj naszą ofertę lokalizacji wycieków.

Przyczyny wilgoci na ścianach przy podłodze – dlaczego ściany są mokre

Występowanie zawilgocenia ściany przy podłodze wynika ze zjawiska fizycznego jakim jest podciąganie kapilarne wilgoci. Nie wdając się w szczegóły woda jest transportowana przez przegrodę budowlaną (niezależnie czy ściana jest z betonu komórkowego, czy cegły) na skutek sił napięcia powierzchniowego. Im więcej wody w dolnej części ściany i im niższa temperatura w pomieszczeniu tym wilgoć podciąga wyżej. Oczywiście wilgoć podciąga wyżej także w miejscach, w których nie może odparować, czyli za meblami i w narożnikach ścian. W rezultacie transportu wody ku górze widoczne są przebarwienia i plamy na ścianach. W górnej części plam widzimy tzw. wysolenie (biały nalot) – powstaje on w miejscu odparowania wilgoci.

wilgoc na scianie przy posadzce - weryfikacja za pomoca termowizji
Weryfikacja wilgoci na ścianach za pomocą termowizji : z lewej zdjęcie termowizyjne, z prawej odpowiadające zdjęcie rzeczywiste.

Rozlana woda i awarie pralek jako prozaiczne źródła wilgoci

Często przyczyną wilgoci na ścianach są zdarzenia, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się błahe, ale mają duży wpływ na stan budynku. Przykładowo, rozlanie wody na posadzkę, co może wydarzyć się w wyniku zalania podczas sprzątania lub awarii pralki, jest jednym z najprostszych powodów wilgoci. Woda gromadzi się na podłodze, a następnie wsiąka w ściany, co prowadzi do ich zawilgocenia.

 • Awarie pralek i innych urządzeń domowych mogą prowadzić do niespodziewanego uwolnienia dużej ilości wody, która szybko przenika przez posadzki i ściany.
 • Pęknięcia i rozszczelnienia rur również mogą powodować poważne problemy z wilgocią, gdy woda stopniowo wycieka i wchłania się w strukturę budynku.

Nieszczelności instalacji wodnej i ich wpływ na zawilgocenie ścian

Nieszczelności wewnętrznej instalacji wodnej są kolejnym poważnym źródłem problemów z wilgocią. Uszkodzone rury, pęknięcia lub rozszczelnienia mogą nie być widoczne gołym okiem, ale ich efekty są zauważalne na ścianach.

 • Obserwacja ciemniejszych plam na ścianach może wskazywać na przecieki wewnątrz ścian, które są trudne do zidentyfikowania bez specjalistycznego sprzętu.
 • Zawilgocenie wokół rur – jeśli wokół rur pojawia się wilgoć, może to być znak, że w pobliżu znajduje się źródło przecieku.

Problemy z izolacją ścian fundamentowych i ich rola w procesie zawilgocenia

Nieprawidłowo wykonana izolacja ścian fundamentowych jest jednym z kluczowych czynników prowadzących do powstawania wilgoci na ścianach przy podłodze, szczególnie w budynkach parterowych lub piwnicach.

 • Mostki cieplne i kondensacja – słaba izolacja termiczna ścian zewnętrznych oraz sufitów prowadzi do tworzenia się tzw. mostków cieplnych. Są to miejsca, gdzie zimno z zewnątrz spotyka się z ciepłem z wnętrza, co sprzyja kondensacji pary wodnej i prowadzi do powstawania wilgoci.
 • Podsiąkanie kapilarne – jeśli fundamenty nie mają odpowiedniej hydroizolacji, woda z gruntu może „wciągać” się w górę ścian. Jest to szczególnie problematyczne w starych budynkach, gdzie izolacja może być uszkodzona lub niekompletna.

Wilgoć na ścianach przy podłodze to złożony problem, ale rozpoznanie jego przyczyn jest pierwszym krokiem do trwałego rozwiązania.

Dlaczego woda skrapla się na szybach w mieszkaniu?
Przykład skroplenia na ramie i szybie okna – wilgoć wynika z kondensacji pary wodnej.

Diagnostyka źródeł wilgoci

Zrozumienie i zidentyfikowanie źródeł wilgoci w domu jest kluczowa dla skutecznego rozwiązania problemów związanych z nadmiarem wilgoci i uniknięcia długoterminowych szkód dla struktury budynku oraz naszego zdrowia.

Pomiar wilgotności – pierwszy krok w diagnostyce

Pierwszym i fundamentalnym krokiem w diagnostyce wilgoci jest pomiar wilgotności. Pomiar ten pozwala na określenie poziomu wilgoci w różnych częściach domu, co jest niezbędne do zrozumienia skali problemu.

 • Wilgotnościomierze – to urządzenia, które służą do mierzenia poziomu wilgoci w powietrzu, na ścianach, podłogach i w innych elementach budynku. Ich użycie pozwala na precyzyjne określenie, gdzie koncentruje się problem wilgoci.
 • Termowizja – jest to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, która za pomocą kamery termowizyjnej pozwala na zobrazowanie różnic temperatur. Chłodniejsze obszary często wskazują na miejsca, gdzie dochodzi do kondensacji i gromadzenia wilgoci.

Zastosowanie obu metod daje kompleksowy obraz problemu, umożliwiając skuteczne zlokalizowanie źródeł wilgoci i podjęcie odpowiednich kroków naprawczych.

lokalizacja wycieku wody poznan badanie wilgotnosci
Do pomiaru wilgotności można wykorzystać urządzenia bezinwazyjne (dotykowe).

Badania termowizyjne i ich rola w lokalizacji problemów

Badania termowizyjne to potężne narzędzie w diagnostyce budynków, które pozwala na szybkie zidentyfikowanie problematycznych miejsc, gdzie mogą występować przecieki, mostki termiczne lub obszary zawilgocenia.

 • Identyfikacja mostków cieplnych – przy pomocy termowizji można zlokalizować mostki cieplne, czyli miejsca, przez które ucieka ciepło z wnętrza budynku. Te obszary są również podatne na gromadzenie wilgoci z powodu niższej temperatury.
 • Zobrazowanie nieszczelności – termowizja może wykryć nieszczelności w instalacjach wodnych i innych systemach, co często jest przyczyną lokalnych problemów z wilgocią.

Wykorzystanie termowizji w połączeniu z tradycyjnymi metodami pomiaru wilgotności daje pełniejszy obraz problemu, umożliwiając efektywne planowanie działań remontowych i naprawczych.

sprawdzenie wycieku termowizja
Przykład obrazu termowizyjnego połączonego z badaniem nasłuchowym miejsca wycieku wody
obszar zawilgocenia sciany przy posadzce lazienki - badanie termowizyjne poznań
Z lewej zdjęcie termowizyjne, z prawej zdjęcie rzeczywiste z oznaczonym linią poziomem zawilgocenia ścian.

Analiza przyczyn wilgoci na podstawie diagnostyki

Po przeprowadzeniu dokładnych pomiarów i analiz, kolejnym krokiem jest analiza przyczyn wilgoci. To etap, na którym na podstawie zebranych danych określa się, co jest źródłem problemu.

 • Zewnętrzne vs wewnętrzne źródła wilgoci – należy rozróżnić, czy wilgoć pochodzi z zewnętrznych przecieków (jak uszkodzona rynna, przeciekający dach) czy wewnętrznych źródeł (jak kondensacja wody na zimnych ścianach lub awarie instalacji).
 • Długotrwałe vs tymczasowe przyczyny – ważne jest określenie, czy problem z wilgocią jest długotrwały (np. brak odpowiedniej izolacji) czy wynikający z jednorazowych zdarzeń (np. zalanie).

Diagnostyka źródeł wilgoci to kompleksowy proces, który wymaga zastosowania różnych metod i narzędzi. Dzięki temu możliwe jest nie tylko zidentyfikowanie, gdzie dokładnie znajduje się problem, ale także zrozumienie jego przyczyn i zaplanowanie skutecznych działań remontowych oraz prewencyjnych, które zapobiegną powrotowi problemów z wilgocią w przyszłości.

wilgoc przy posadzce - pomiar wilgotnosciomierzem

Skutki wilgoci dla budynku i mieszkańców

Wilgoć w domu to problem, który wpływa nie tylko na komfort życia, ale również na zdrowie osób w nim przebywających oraz na stan techniczny samej nieruchomości. Zrozumienie skutków wilgoci jest kluczowe dla jej efektywnego zwalczania i zapobiegania.

Zniszczenie materiałów budowlanych

Wilgoć może prowadzić do poważnych uszkodzeń materiałów budowlanych. Woda wnikająca w strukturę budynku powoduje:

 • Rozwój grzybów i pleśni: Te mikroorganizmy rozwijają się na wilgotnych ścianach, sufitach oraz innych powierzchniach, co skutkuje ich stopniowym niszczeniem.
 • Złuszczanie farby i odpadanie tynków: Wilgoć powoduje pękanie, odspajanie się oraz kruszenie tynków, a także złuszczanie farby, co obniża estetykę wnętrz.
 • Korozję metalowych elementów: Wilgoć przyczynia się do korozji metalowych elementów konstrukcyjnych oraz instalacji, co zagraża ich wytrzymałości i funkcjonalności.
 • Deformacje drewna: Drewniane elementy, takie jak belki czy podłogi, pod wpływem wilgoci ulegają wyginaniu, puchnięciu lub gnicie, co wpływa na ich wytrzymałość i wygląd.

Negatywne skutki dla zdrowia mieszkańców

Wilgoć w mieszkaniu nie jest obojętna dla zdrowia jego mieszkańców. Następujące problemy zdrowotne są często związane z nadmierną wilgotnością:

 • Problemy z układem oddechowym: Astma, alergie oraz infekcje dróg oddechowych mogą być wywołane przez pleśnie i roztocza rozwijające się w wilgotnych warunkach.
 • Reakcje alergiczne: Czynniki alergenne produkowane przez pleśnie mogą prowadzić do wysypek skórnych, kataru siennego, a także innych reakcji alergicznych.
 • Zaostrzenie objawów reumatycznych: Wilgoć może pogarszać objawy reumatyzmu i innych chorób stawów, powodując ból i dyskomfort.
 • Ogólne pogorszenie samopoczucia: Długotrwała ekspozycja na wilgoć i pleśń może prowadzić do chronicznego zmęczenia, bólów głowy i ogólnego spadku energii życiowej.

Metody zapobiegania i eliminacji wilgoci

Aby skutecznie zwalczyć wilgoć i jej negatywne skutki, warto zastosować się do następujących praktyk:

 • Regularna kontrola i utrzymanie właściwej wentylacji: Zapewnienie stałego przepływu świeżego powietrza jest kluczowe dla utrzymania niskiego poziomu wilgotności.
 • Zastosowanie pochłaniaczy wilgoci i osuszaczy: W pomieszczeniach szczególnie narażonych na wilgoć, jak łazienki czy piwnice, stosowanie pochłaniaczy wilgoci lub osuszaczy może znacznie poprawić sytuację.
 • Ogrzewanie mieszkania: Utrzymywanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach zapobiega kondensacji pary wodnej. Pamiętajmy, że im częściej wietrzymy i im wyższa temperatura we wnętrzu tym lepiej. Nie mniej nie zapominajmy o wietrzeniu!
 • Używanie materiałów odpornych na wilgoć: W miejscach szczególnie narażonych na działanie wody warto stosować materiały odporne na wilgoć, takie jak farby antygrzybiczne czy specjalne tynki.

Jak pozbyć się wilgoci ze ścian wewnątrz domu?

Jeśli mokre są ściany wewnętrzne oznacza to, że w budynku doszło do zalania (występowała znaczna ilość wody na posadzce), lub doszło do awarii instalacji wodnej. Mokra ściana jest skutkiem zawilgocenia stropu, a nie przyczyną samą w sobie. Co to znaczy? Oznacza to, że skucie tynku i osuszenie ściany nie pozwoli na likwidację problemu. Ściana stanie się sucha, ale jeśli stoi ona zanurzona w wodzie to po kilkunastu dniach znów stanie się wilgotna.

wilgoc na scianie w mieszkaniu - analiza problemu
Przekrój ścian i posadzki – analiza problemu wilgoci ścian przy podłodze.

Większości z nas wydaje się, że skoro podłoga jest sucha to znaczy, że wilgotna jest tylko ściana. Poniższe zdjęcie przedstawia fragment łazienki ze skutymi płytkami posadzki. Czy widzisz, że ciemniejsza jest tylko ściana? Faktycznie, wylewka posadzki jest tu całkowicie sucha, ale nie oznacza to braku wody w stropie. Wniosek z poniższego zdjęcia dla Ciebie jest taki, że nie każde zawilgocenie ścian oznacza konieczność wymiany paneli podłogowych czy płytek posadzki – w większości przypadków elementy te nie są dotknięte szkodą.

wilgoc na scianie przy podlodze w lazience, wilgoc na scianach, wilgoc w mieszkaniu
Wilgotna ściana przy posadzce (widoczne ciemniejsze przebarwienie), sama posadzka sucha.

Gdzie jest zatem woda skoro posadzka jest sucha? Woda znajduje się na stropie pomiędzy czarną folią budowlaną, a styropianem. Obie warstwy są plastikiem zatem samoczynne odparowanie całej wilgoci z tego obszaru nie jest możliwe. Wróć do powyżej przedstawionego przekroju ściany i stropu – woda nie posiada tam kontaktu z wylewką posadzki.

wilgoc w mieszkaniu - woda w posadzce

Jak pozbyć się wody ze stropu? Wskazane jest wykonanie szeregu pomiarów w celu stwierdzenia skali problemu. Następnie należy ustalić i usunąć źródło awarii w budynku, a dopiero na końcu wykonać osuszanie. Osuszanie stropu polega na wdmuchiwaniu ciepłego powietrza w warstwę posadzki pomiędzy styropian, a folię. Zabieg trwa od kilku do kilkudziesięciu dni (w zależności od skali problemu).

Zwalczanie wilgoci a remonty i konserwacja budynków

Zwalczanie wilgoci w domach i mieszkania wymaga nie tylko doraźnych działań, ale także przemyślanej konserwacji i planowania remontów. Skuteczne eliminowanie problemów z wilgocią wiąże się z zastosowaniem szeregu technik budowlanych i zabezpieczających, które mają na celu ochronę budynku przed ponownym zawilgoceniem.

Planowanie remontów z uwzględnieniem izolacji

Przy planowaniu remontów ważne jest, aby szczególną uwagę poświęcić izolacji budynku. Należy zwrócić uwagę na:

 • Zastosowanie odpowiednich materiałów izolacyjnych: W miejscach, gdzie występuje problem z wilgocią, stosuj materiały o wysokiej odporności na wodę i wilgoć. Specjalne membrany hydroizolacyjne czy izolacje z wełny mineralnej mogą zapobiegać przenikaniu wilgoci do wnętrza ścian.
 • Dobór farb i tynków: Używaj farb antygrzybicznych i antypleśniowych, które zawierają substancje biocydowe, zapobiegające rozwojowi niepożądanych mikroorganizmów. Tynki z dodatkami hydrofobowymi mogą zwiększać odporność ścian na absorpcję wody.
 • Sprawdzanie mostków termicznych: Podczas remontów zwróć uwagę na eliminację mostków cieplnych, które są częstą przyczyną kondensacji i pojawiania się wilgoci. Zastosowanie termoizolacji w tych miejscach może znacznie poprawić sytuację.

Regularna konserwacja i kontrola stanu budynku

Regularne przeglądy i konserwacja budynku to klucz do uniknięcia problemów z wilgocią:

 • Inspekcja dachu i rynien: Upewnij się, że dach jest szczelny, a rynny i odpływy są czyste i niezatkane. Zalegająca woda może być szybko przyczyną zawilgocenia ścian.
 • Kontrola instalacji wodno-kanalizacyjnych: Przeprowadzaj regularne przeglądy instalacji, aby wykryć ewentualne nieszczelności, które mogą prowadzić do zawilgocenia ścian i stropów.
 • Weryfikacja stanu fundamentów i piwnic: Odpowiednia hydroizolacja fundamentów jest kluczowa, aby zapobiec podciąganiu kapilarnemu wilgoci.

Szybkie metody o dużej skuteczności

Z własnego doświadczenia mogę polecić kilka prostych, ale efektywnych metod na zwalczanie wilgoci:

 1. Regularne wietrzenie pomieszczeń: Codzienne wietrzenie, nawet przez kilka minut, może znacznie obniżyć poziom wilgotności w domu. Wietrzenie eliminuje problem pleśni w narożach ścian, ale nie usunie pękniętej rury w posadzce.
 2. Używanie osuszaczy powietrza: W bardzo wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki czy piwnice, osuszacze powietrza mogą szybko poprawić sytuację.
 3. Zachowanie równowagi temperatur: Nie dopuszczaj do zbytniego ochłodzenia ścian zewnętrznych, szczególnie w zimie. Odpowiednie ogrzewanie pomieszczeń zapobiega kondensacji.
 4. Monitoring wilgotności: Stosuj higrometry, aby monitorować poziom wilgotności w domu. Idealny poziom to 40-60% wilgotności względnej.

Pamiętaj, że prewencja i regularna kontrola to najlepsze metody, aby uniknąć kosztownych i czasochłonnych napraw spowodowanych problemami z wilgocią. Zastosowanie się do powyższych rad i wskazówek pomoże w utrzymaniu Twojego domu w dobrym stanie i ochroni zdrowie jego mieszkańców.

Praktyczne porady dotyczące zwalczania wilgoci w domu

Zwalczanie wilgoci w domu to nie tylko konieczność dbania o estetykę, ale przede wszystkim o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Poniżej znajdziesz praktyczne porady, które pomogą Ci skutecznie eliminować problem wilgoci oraz zapobiegać jego ponownemu pojawianiu się.

Regularne wietrzenie i kontrola wilgotności

 1. Codzienne wietrzenie pomieszczeń: Regularne wietrzenie jest najprostszym, ale jednym z najważniejszych sposobów na zmniejszenie wilgotności w domu. Otwieraj okna codziennie na kilka minut, szczególnie w kuchni i łazience, gdzie wilgotność naturalnie jest wyższa.
 2. Użycie higrometru: Zainwestuj w higrometr (nawet taki za kilkanaście złotych), aby monitorować poziom wilgotności w różnych pomieszczeniach. Dzięki temu będziesz mógł szybko zareagować, gdy poziom wilgotności przekroczy zalecane 40-60%. Jeśli poziom wilgotności przekracza 60% należy zwiększyć wietrzenie i ogrzewanie.

Zastosowanie osuszaczy i pochłaniaczy wilgoci

 1. Osuszacze powietrza: W miejscach, gdzie problem wilgoci jest najbardziej nasilony (piwnice, łazienki), osuszacze powietrza mogą znacznie poprawić sytuację. Wybieraj modele z automatycznym wyłącznikiem, aby oszczędzać energię, gdy poziom wilgotności osiągnie bezpieczny poziom.
 2. Pochłaniacze wilgoci: Małe pochłaniacze wilgoci są idealne do szaf, szafek i małych pomieszczeń. Regularnie je kontroluj i wymieniaj, aby zapewnić optymalne działanie.

Ogrzewanie i izolacja

 1. Równomierne ogrzewanie: Zapewnienie równomiernego ogrzewania w całym domu jest kluczowe, aby zapobiec kondensacji. Nie obniżaj temperatury w rzadko używanych pomieszczeniach poniżej 16°C.
 2. Izolacja termiczna: Sprawdź, czy izolacje (w tym dach, ściany zewnętrzne i fundamenty) są w dobrym stanie. Wzmocnienie izolacji może znacznie zmniejszyć ryzyko kondensacji i wilgoci.

Co dalej po lokalizacji źródła wycieku – jak pozbyć się wilgoci?

Jak to zostało przedstawione na zdjęciach powyżej w przypadku zawilgocenia kilku ścian lokalu (na których nie są prowadzone instalacje wodne) należy założyć, że wilgoć występuje w stropie. Osuszenie ścian w takim przypadku nie przynosi rezultatu ponieważ ściana stojąca w wodzie cały czas będzie podciągać kapilarnie wilgoć ku górze.

W przypadku zawilgoceń warstw posadzkowych konieczne jest nawiercenie kilku otworów w posadzce i wdmuchiwanie lub wyciąganie powietrza (praca na podciśnieniu lub nadciśnieniu). Otwory mają średnicę około 5 cm, a ich liczba musi być dobrana do wielkości szkody i geometrii pomieszczeń. Przepływ ciepłego powietrza przez warstwy posadzki skutecznie usuwa z niej wilgoć. Za osuszanie tego typu płaci ubezpieczyciel lokalu, ponieważ metoda ta stanowi jedyną alternatywę do skuwania posadzek.

wilgoc na scianie mokre sciany osuszanie
Przykład maszyn pozwalających na skuteczne osuszenie zawilgocenia podposadzkowego (grafika z Trotec.com).

Ustalenie rozmiaru zawilgocenia pozwala na skuteczne dochodzenie swoich praw w przypadku odszkodowania od ubezpieczyciela. Usługa ta powinna być wykonywana przez specjalistę i zakończona protokołem wraz z materiałem zdjęciowym szkody – więcej o naszej usłudze badania wilgotności ścian. Ponadto świadczymy usługi bezinwazyjnej lokalizacji wycieków w przypadku awarii instalacji wodnych.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 417

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!