Menu Zamknij

Na czym polega audyt energetyczny?

na czym polega audyt energetyczny

Audyt energetyczny często błędnie bywa mylony ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Nie mniej są to zupełnie odrębne opracowania służące innym celom i charakteryzujące się innymi wymaganiami. Audyty energetyczne wykonuje się podczas planowania prac remontowych związanych np. z ociepleniem ścian, wymianą okien czy wymianą kotła grzewczego. W niniejszym artykule wyjaśniamy dokładnie na czym polega audyt energetyczny.

Na terenie Wielkopolski pozostajemy do Państwa dyspozycji celem opracowania audytu nieruchomości. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą audytów energetyczny w Poznaniu.

Co to jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to symulacja komputerowa służąca stworzeniu modelu bieżącego zużycia energii budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Następnie następuje porównanie bieżącego zużycia energii (np. kosztów zakupu węgla, kosztów rachunków za gaz i kosztów rachunków za prąd) do zużycia energii po ociepleniu budynku lub wymianie kotła grzewczego. Symulacja ta określa zatem tzw. SPBT czyli prosty czas zwrotu wydatków jakie musimy ponieść na ocieplenie w stosunku do zwrotu jaki nastąpi poprzez ograniczenie wydatków rocznych na ogrzewanie budynku. Powyższe brzmi skomplikowanie, ale wynikiem audytu energetycznego jest po prostu tabelka mówiąca nam, że np. wymiana okien zwróci się za 20 lat, a wymiana drzwi wejściowych (zlokalizowanych w słabo ogrzewanym przedsionku) dopiero za 160 lat! Audyt energetyczny daje zatem informację właścicielowi budynku jakie prace termomodernizacyjne warto wykonać aby były opłacalne ekonomicznie i zapewniały możliwość dodatkowego dofinansowania z programów gminnych lub unijnych.

na czym polega audyt energetyczny domu poznan

Po co robi się audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest wykonywany przed pracami termomodernizacyjnymi (np. ocieplenia elewacji, wymiany okien, wymiany kotła). Dokumentu nie wykonuje się dla budynków wybudowanych po 2014 roku (nie ma możliwości uzyskania dotacji dla takich inwestycji).

Analiza energetyczna obecnego stanu nieruchomości służy wyznaczeniu opłacanych ekonomicznie zmian. Audyt energetyczny przelicza po jakim czasie dodatkowe ocieplenie zwróci się w ograniczeniu kosztów ogrzewania.

Symulacja komputerowa strat ciepła pozwala zatem na opracowanie najbardziej optymalnej ekonomicznie ścieżki prac remontowych nieruchomości. Dokument ten pozwala świadomie określić czy lepiej ułożyć na elewacji 20 cm styropianu czy docieplić ściany styropianem o grubości 12 cm i dodatkowo np. wymienić drzwi wejściowe d o budynku. Należy zaznaczyć, że ze względu na znaczną przydatność analizy wynikającej z audytu energetycznego dokument ten jest wymagany przy wszystkich programach dofinansowań termomodernizacyjnych.

Odpowiadając na pytanie po co robi się audyt energetyczny w pierwszej kolejności należy podkreślić, że audyt jest wykonywany celem zwiększenia świadomości jakie prace remontowe zwracają się w jakim czasie. Nie mniej drugim celem jest możliwość uzyskania dotacji z programów dopłat termomodernizacyjnych i audytu energetycznego do programu „Czyste powietrze”.

Każdy z programów dopłat rządowych wymaga przygotowania audytu energetycznego poświadczającego zasadność poniesienia kosztów termomodernizacyjnych poprzez wykonanie audytu energetycznego.

Jak wygląda audyt energetyczny?

Audyt energetyczny domu jednorodzinnego składa się z kilku etapów. Poniżej przedstawiamy podstawowe etapy analizy energetycznej:

I etap – inwentaryzacja

Podczas tego etapu następuje spotkanie z właścicielem nieruchomości i poznanie jego potrzeb. Ponadto wykonywane są szczegółowe oględziny nieruchomości wraz z pomiarami i analizą dokumentacji. Na tym etapie określa się rzeczywiste mostki termiczne czy straty ciepła obecnego źródła ogrzewania. Etap ten jest niezbędny do zebrania wszystkich danych wymaganych w późniejszej symulacji komputerowej i obliczeniach matematycznych.

II etap – symulacja komputerowa bieżącego stanu budynku

W tym kroku audytor energetyczny modeluje przegrody (ściany, stropy i okna) budynku celem uzyskania modelu matematycznego pozwalającego na wyznaczenie strat ciepła. W tym kroku ważne jest odzwierciedlenie całego budynku zgodnie z jego projektem lub inwentaryzacją. Na wynik symulacji ma także wpływ np. nasłonecznienie elewacji (jeśli elewacje się nagrzewają i przez okna wpada duża ilość światła mniej zużywamy węgla lub gazu).

na czym polega audyt energetyczny model
Przykład modelu budynku na potrzeby audytu energetycznego

III etap – symulacja kosztów i zmian zapotrzebowania energetycznego

Wykonany w kroku poprzednim model budynku może być wykorzystany do dowolnych symulacji docieplenia elewacji czy wymiany okien lub zmiany dachu. Wyniki ograniczenia zużycia ciepła nie wiele jednak umówią jeśli nie odniesiemy ich do kosztów. Symulacja tego etapu odnosi się zatem do obliczenia kosztów np. wymiany drzwi wraz z robocizną za 6013 zł w stosunku do ograniczenia kosztów ogrzewania wiatrołapu w którym temperatura zimą nie przekracza 16 st. C. Audyt energetyczny pozwala określić, że dla tego przykładu koszt nowych drzwi zwróci się po 161 latach, czyli rocznie oszczędzimy około 37 zł.

audyt energetyczny domu poznan

IV etap – wybór wariantów termomodernizacyjnych

Na podstawie symulacji np. ocieplenia elewacji różnymi materiałami oprogramowanie pozwala wybrać najbardziej optymalny wariant termomodernizacji, który jest uzasadniony kosztowo i przynosi realną korzyść w czasie ok. 20-30 lat.

Wybór odpowiadającego wariantu zawsze uzgadniany jest z założeniami właściciela nieruchomości i nie powinien odbiegać od planowanego przez niego zakresu prac.

obliczenia wariantow audyt enegetyczny

Kto robi audyt energetyczny?

Audyt energetyczny przygotowywany jest przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie zawodowe w zakresie analizy energetycznej budynków i prac remontowych. Ponieważ opracowanie audytu wymaga sporego nakładu prac związanego z wykonaniem symulacji komputerowej to prace te wiążą się z pewną opłatą (od 1.200 zł netto). Warto zatem aby osoba jakiej zlecamy audyt posiadała co najmniej uprawnienia Ministerstwa Rozwoju i Technologii do sporządzania charakterystyk energetycznych oraz była członkiem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Firma InspekcjaDomu.pl posiada wszystkie stosowne uprawnienia i ubezpieczenia. Audyty energetyczne przygotowujemy na podstawie rzeczywistych oględzin budynku – wykonanie usługi możliwe jest tylko na obszarze Wielkopolski. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą audytów energetyczny w Poznaniu.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 95

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!