Menu Zamknij

Świadectwo energetyczne dla nowych budynków

swiadectwo energetyczne do nowych budynkow

Świadectwo energetyczne dla nowych budynków jest niezbędnym dokumentem, który odgrywa kluczową rolę w w procesie budowlanym. Jego głównym celem jest zapewnienie, że nowe konstrukcje spełniają określone wymagania tzw. „Warunków technicznych” (szerzej opisane poniżej), co jest ważne zarówno z ekologicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Dokument świadectwa energetycznego zawiera szczegółowe informacje na temat zapotrzebowania energetycznego budynku i choć forma dokumentu nie jest przejrzysta i intuicyjna to dostarcza on wielu podstawowych danych o danym lokalu mieszkalnym lub budynku.

Zachęcamy do zapoznania się aktualnymi promocjami i naszą ofertą sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej

świadectwo energetyczne - podgląd

Zrozumienie koncepcji świadectwa energetycznego – po co jest świadectwo?

Świadectwo energetyczne, znane również jako „certyfikat energetyczny”, jest dokumentem określającym ilość zużywanej przez budynek energii. Jest to szczególnie ważne w kontekście globalnych wysiłków na rzecz redukcji emisji CO2 i walki ze zmianami klimatycznymi.

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej jest regulowane w Ustawie o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i póź. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju „w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej” (poz. 376 i późn. zm.). Świadectwo energetyczne nie powstaje zatem na dowolnej formatce i nie można go dowolnie przeliczać. Zapoznaj się z odrębnym artykułem jak czytać świadectwo energetyczne budynku.

jak czytac swiadectwo energetyczne

Dokument świadectwa jest wynikiem szczegółowej analizy, która uwzględnia różne aspekty budynku, takie jak izolacja termiczna, systemy grzewcze i wentylacyjne oraz wykorzystanie energii odnawialnej. W Polsce, świadectwo energetyczne stało się obowiązkowe po implementacji odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej (UE nr 2002/91/EC oraz UE nr 2018/844/UE), mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie negatywnego wpływu budownictwa na środowisko. W świadectwie energetycznym oceniane są nie tylko same materiały i technologie użyte w budowie, ale także sposób, w jaki są one wykorzystywane, aby maksymalizować efektywność energetyczną. Ten dokument nie tylko informuje o obecnym stanie budynku, ale także wskazuje na potencjalne obszary poprawy, co może być pomocne w planowaniu remontów czy modernizacji. Świadectwo energetyczne ma również znaczenie edukacyjne, podnosząc świadomość właścicieli i użytkowników budynków na temat znaczenia efektywności energetycznej i sposobów jej poprawy.

na czym polega swiadectwo energetyczne
W celu przygotowania świadectwa energetycznego należy zamodelować budynek celem określenia strat ciepła przez przegrody.

Wymagania dotyczące nowych budynków

Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej nowych budynków określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” w załączniku nr 2. Powyższe oznacza, że nowy budynek nie może posiadać ścian z cegły bez jakiegokolwiek ocieplenia, rozporządzenie wymusza odpowiednie ocieplenia w zakresie:

  • ścian zewnętrznych
  • ścian wewnętrznych – oddzielających pomieszczenia słabej ogrzewane lub nieogrzewane od odgrzewanych
  • dachów i stropodachów
  • podłogi na gruncie (posadzki w pomieszczeniach bez piwnic)
  • stropów nad nieogrzewanymi pomieszczeniami
  • okien i drzwi zewnętrznych

Poniżej przykładowy wyciąg wytycznych z tabeli powyższego rozporządzenia:

swiadectwo energetyczne dla nowych budynkow wymagania
Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej nowych budynków określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” w załączniku nr 2

Należy przy tym zaznaczyć, że podana w tabeli wartość Umax wyrażona jest w jednostce [W/(m2K)] co wprost odpowiada przeliczeniom widocznym na świadectwie energetycznym. Na dokumencie świadectwa następuje także przyrównanie danych wymaganej izolacyjności do wartości uzyskanej dla rzeczywistych warstw danej przegrody budowlanej.

swiadectwo energetyczne dla nwych budynkow mieszkan
Przykład fragmentu świadectwa energetycznego z porównaniem izolacyjności dachu

Świadectwo energetyczne do odbioru domu

Świadectwo energetyczne jest dokumentem niezbędnym do odbioru domu. Zakończenie procesu budowy wymaga złożenia dokumentów do urzędu wraz z aktualnym świadectwem energetycznym – wyjaśnienie podstawy prawnej w tym zakresie opisane jest w odrębnym artykule (świadectwo energetyczne do odbioru domu).

Powyższe oznacza, że każdy nowy budynek w Polsce musi posiadać świadectwo energetycznie. Przepisy w tym zakresie obowiązują od kwietnia 2023 roku i wynikają z ustawy Prawo Budowlane. Do zakończenia budowy zatem nie jest wystarczające posiadanie projektowanej charakterystyki energetycznej – na zakończenie budowy niezbędne jest zakupienie dodatkowego dokumentu w postaci świadectwa energetycznego.

Jaki wynik EP na świadectwie dla nowego budynku?

Dla nowych budynków wszystkie współczynniki przenikania ciepła dla przegród budowlanych powinny spełniać wymagania wynikające z załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

Jednak występuje tu jedna zasadnicza uwaga: prawo w Polsce nie działa wstecz. Jeśli więc rozpoczęliśmy budowę naszego domu w roku 2019 to obowiązują nas wymagania i przepisy jakie były obligatoryjne w roku 2019. Możliwe jest zatem, że nowy budynek deweloperski oddany do użytkowania np. w roku 2024 nie będzie spełniał aktualnych przepisów obowiązujących na dzień zakończenia budowy. Nie oznacza to jednak, że na moment stworzenia projektu i zatwierdzenia budowy przez urząd izolacja bryły budynku była zbyt słaba.

Wymagania izolacyjności i wartości EP definiuje się na dzień uzyskania pozwolenia na budowę danego budynku.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” definiuje w art. 328 – cytując:

§ 328. 1. Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych – również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający spełnienie następujących wymagań minimalnych:

1) wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2 ·rok)], obliczona według przepisów wydanych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497), jest mniejsza lub równa wartości maksymalnej obliczonej zgodnie ze wzorem, o którym mowa w § 329 ust. 1 lub 3;

2) przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Wartości maksymalne EP dla nowych budynków określa tabela w art. 329.2 rozporządzenia:

swiadectwo energetyczne dla nowych budynkow wymagania EP

Wartość EP dla nowych domów jednorodzinnych, których budowa rozpoczęła się po 1 styczna 2021 nie może być wyższa niż 70 kWh/(m2rok).

Zamów świadectwo energetyczne ze zniżką

Zespół firmy InspekcjaDomu posiada uprawnienia certyfikatorów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, a każde świadectwo jest dodawane do globalnego rejestru. Świadczymy usługi sporządzania świadectw energetycznych w Poznaniu i okolicach. Pozostajemy do Państwa dyspozycji gwarantując rzetelne wyniki i krótkie terminy realizacji. Oferujemy także inspekcje techniczne mieszkań i domów przed ich zakupem.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. Oferujemy możliwość obsługi zdalnej (on-line) na terenie całej Polski.


Pobierz darmowy e-book i zniżkę!

swiadectwo energetyczne poznan ebook

Na podany adres prześlemy Ci e-book PDF oraz otrzymasz specjalną zniżkę -30 zł na zakup świadectwa energetycznego.

Plik PDF „Świadectwa charakterystyki energetycznej. Wszystko co warto wiedzieć przed zamówieniem usługi” zawiera m. in. pełny wzór świadectwa z omówieniem.


Gdzie znajduje się Twoja nieruchomość? *

* pola wymagane
Twoje dane są bezpieczne – polityka prywatności.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 96

Brak ocen.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 96

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!