Menu Zamknij

Świadectwo energetyczne do odbioru domu

swiadectwo energetyczne do odbioru domu

Świadectwa energetyczne a dokładniej dokument zwany „świadectwem charakterystyki energetycznej” jest zatwierdzany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Regulacje w tym zakresie określa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i póź. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju „w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej” (poz. 376 i późn. zm.).

W artykule wyjaśniamy jakie zmiany wynikają z aktualnych przepisów i jakie obowiązki są nakładane z tego tytułu na inwestorów prywatnych i deweloperów. Wyjaśniamy kiedy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe i w jakim trybie powinno być złożone lub przekazane.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej oraz odbiorów mieszkań od dewelopera.

Świadectwo energetyczne do zakończenia budowy

Na etapie zakupu projektu budynku (projektu gotowego lub projektu indywidualnego dla inwestora) poza architekturą czy częścią konstrukcyjną otrzymujemy także tzw. projektowaną charakterystykę energetyczną. Projektowana charakterystyka energetyczna nie jest tym samym co zatwierdzony dokument świadectwa energetycznego. Jest ona jednak wystarczająca do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy. Charakterystyka energetyczna w projektach gotowych często przekazywana jest w kilku wariantach zależnie od źródła ogrzewania i przyjętych materiałów.

Należy podkreślić, że projektowana charakterystyka energetyczna nie jest dokumentem tożsamym z świadectwem charakterystyki energetycznej. Dokumenty te różnią się formą i treścią, a co najważniejsze tylko drugi z nich jest formalnym dokumentem urzędowym.

swiadectwo energetyczne odbior domu od dewelopera

Znowelizowana ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i póź. zm.) nie zawiera żadnych wzmianek o konieczności posiadania świadectwa energetycznego przy zakończeniu budowy. Nie mniej nie w tej ustawie powinniśmy takich danych szukać. Regulacje dotyczące budowy i przebudowy budynków określone są przez ustawę Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 i późn. zm.). W artykule 57 ustawy Prawo Budowlane znajdziemy:

Art. 57. 1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

1) oryginał dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej, a w przypadku prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej numer tego dziennika, o którym mowa w art. 47h ust. 2;

1a) projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 36b ust. 2;

2) oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

(…)

6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;

6a) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci papierowej albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci elektronicznej – w przypadku budynków, z wyłączeniem budynków, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497 oraz z 2022 r. poz. 2206);

Do złożenia dokumentów o zakończenie budowy (zawiadomienie o zakończeniu budowy lub pozwolenie na użytkowanie) niezbędne jest zamówienie dokumentu świadectwa charakterystyki energetycznej.

Z powyższego obowiązku przywołana w art. 57 ustawy Prawo Budowlane odrębna ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i póź. zm.) zwalnia jedynie obiekty:

  • mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2
  • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2∙rok).

Świadectwo energetyczne do odbioru domu lub mieszkania

Świadectwo energetyczne jak wykazano w powyższym akapicie wymagane jest do urzędowego zakończenia budowy (zawiadomienia o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie). Nie mniej w przypadku nieruchomości deweloperskich powyższe jest po stronie wykonawcy budynku. Jako klient dewelopera kupujemy gotowy lokal mieszkalny zatem na moment odbioru kluczy nie musimy otrzymać dokumentu świadectwa energetycznego. Przed odbiorem (przekazaniem lokalu) deweloper powinien przedstawić nam kopię uzyskanego pozwolenia na użytkowanie (lub zawiadomienia o zakończeniu budowy).

Dokument świadectwa energetycznego nie musi być przekazany przy odbiorze mieszkania. Formalnie wytyczne w tym zakresie określa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i póź. zm.) wskazując, że przekazanie świadectwa powinno nastąpić najpóźniej przy akcie notarialnym.

Deweloper nie przekazał świadectwa energetycznego – co teraz?

Nowelizacja ustawy nastąpiła 28 kwietnia 2023 roku. Zatem poniższe informacje i obowiązki dewelopera odnoszą się jedynie do sytuacji gdzie zakup nastąpił po tej dacie.

Należy zauważyć, że w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i póź. zm.) zapisane jest w art. 11:

6. Notariusz odnotowuje w akcie notarialnym przekazanie nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z ust. 1 pkt 1. W przypadku nieprzekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej notariusz poucza podmiot obowiązany do jego przekazania zgodnie z ust. 1 pkt 1 o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku.

Deweloper nie musi zatem przekazać nam świadectwa energetycznego przy odbiorze technicznym lokalu, a dopiero przy akcie notarialnym zakupu. W sytuacji gdy doszło do powyższego pouczenia przy akcie notarialnym, a deweloper nie wywiązał się ze swojego obowiązku sytuację należy zgłosić do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Deweloper otrzyma wówczas karę grzywny 5.000 zł.

Jak uzyskać świadectwo energetyczne do odbioru domu

Nasza firma pozostaje do Państwa dyspozycji celem przygotowania świadectw energetycznych dla mieszkań i domów w całej Polsce. Zwracamy uwagę, że wypełnienie ankiety online nie jest zobowiązujące, a płatność za usługę będzie pobrana dopiero po zweryfikowaniu dokumentów przez naszych certyfikatorów.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi promocjami i naszą ofertą sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. Oferujemy możliwość obsługi zdalnej (online) na terenie całej Polski.


Pobierz darmowy e-book i zniżkę!

swiadectwo energetyczne poznan ebook

Na podany adres prześlemy Ci e-book PDF oraz otrzymasz specjalną zniżkę -30 zł na zakup świadectwa energetycznego.

Plik PDF „Świadectwa charakterystyki energetycznej. Wszystko co warto wiedzieć przed zamówieniem usługi” zawiera m. in. pełny wzór świadectwa z omówieniem.


Gdzie znajduje się Twoja nieruchomość? *

* pola wymagane
Twoje dane są bezpieczne – polityka prywatności.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 98

Brak ocen.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 98

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!