Menu Zamknij

Mostki termiczne – norma

mostki termiczne mostki cieplne norma

Poniższy artykuł dotyczy interpretacji mostków termicznych (inaczej zwanych mostkami cieplnymi) w zakresie pomiarów w budownictwie. Dostępność urządzeń pomiarowych oraz różnorodne problemy techniczne mieszkań są często mylnie interpretowane przez nieznajomość właściwych norm. W artykule wyjaśniamy jakie normy należy uwzględniać przy wykonywaniu pomiarów i interpretacji zdjęć.

Na terenie Wielkopolski zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą profesjonalnych badań termowizyjnych. Świadczymy także odpłatne usługi opinii zdjęć termicznych i badań wykonywanych przez inne osoby.

Mostki termiczne (mostki cieplne) – jak sprawdzać?

Mostki termiczne (inaczej nazywane mostkami cieplnymi) są to obszary gorszej izolacji powodującego większą stratę ciepła.

Przy teoretycznym wyznaczaniu izolacyjności cieplnej ścian stosuje się normę PN – EN ISO 6946:2017 ”Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania”. Norma ta zawiera tabele pozwalające a uwzględnienie w obliczeniach występujących punktowych i liniowych mostków termicznych.

Rzeczywiste straty ciepła mieszkań i domów można sprawdzić jedynie poprzez pomiar termowizyjny – kamera termowizyjna w sposób obrazowy przedstawia anomalie temperatur i na tej podstawie pozwala na określenie obszarów występowania mostków termicznych. Więcej na temat mostków termicznych znajdą Państwo w artykule „Jak sprawdzić czy w domu są mostki termiczne”.

mostki termiczne norma
Badanie termowizyjne pozwala na przedstawienie różnic temperatur za pomocą barw.

Normy na wykonywanie badań termowizyjnych

Badanie termowizyjne izolacji cieplnej nie może być wykonywane w dowolnych warunkach. Aby kamera termowizyjna zarejestrowała straty ciepła przez przegrodę (ścianę lub strop) konieczna jest różnica temperatur pomiędzy powietrzem poza budynkiem i powietrzem w lokalu (więcej o wymaganiach różnic temperatur). Badania te wykonuje się zatem jedynie w okresie zimowym oraz w szczególnych przypadkach w okresie letnim (więcej o badaniach termowizyjnych latem).

Normą określającą warunki do wykonywania badań termowizyjnych w budownictwie jest norma PN-EN 13187Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni”.

Badania oceny mostków termicznych oraz raporty z badań termowizyjnych powinny zawierać informacje określone w powyższej normie.

badanie termowizyjne mieszkania domu

Mostki termiczne norma

Wykryta anomalia cieplna na obrazie z kamery termowizyjnej nie zawsze stanowi mostek termiczny. Przede wszystkim pomiar termowizyjny mostka termicznego musi być wykonywany zgodnie z warunkami badań wynikającymi z wytycznych załącznika D do normy PN-EN 13187. Ponadto przy analizie występującej anomalii należy uwzględniać:

  • zjawiska fizyczne związane z ruchem cząstek powietrza (ciepłe powietrze ruchem konwekcyjnym unosi się ku górze, a w narożach powietrze krąży wolniej)
  • technologicznych właściwości elementów przegród budowlanych oraz stopnia wygrzania budynku i równomierności (w czasie) jego ogrzewania

Poniższy termogram przedstawia fragment ściany poniżej skosu w budynku mieszkalnym. Niebiesko-zielone obszary wskazują na występujące przechłodzenie podmurówki ściany kolankowej. Oczywiste jednak jest że beton ma inne właściwości przewodności cieplnej niż bloczki ścian, a podniesienie temperatury ogrzewania w budynku na 4 godziny przed pomiarem nie pozwoliło na wygrzanie fragmentów betonowych. Nie jest to więc przykład mostka termicznego a jedynie pomiar wskazujący na lokalizację elementów konstrukcyjnych o innych właściwościach fizycznych.

interpretacja obraz z kamery termowizyjnej
Niebiesko-zielone obszary nie świadczą o mostkach termicznych.

Na terenie Wielkopolski zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą profesjonalnych badań termowizyjnych. Świadczymy także odpłatne usługi opinii zdjęć termicznych i badań wykonywanych przez inne osoby.

Chcesz wiedzieć więcej?

Przeczytaj także:

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 83

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!