Menu Zamknij

Badania termowizyjne uprawnienia

W Polsce obowiązującymi aktami prawnymi są ustawy i rozporządzenia. W osobnym artykule opisaliśmy warunki w których normy budowalne stają się obowiązujące. Nie mniej w świetle przepisów uprawnienia do wykonywania badań termowizyjnych powinny być definiowane poprzez organ ustawodawczy.

Pomiary termowizyjne – co widzi kamera?

kamera termowizyjna - uprawnienia, co widzi kamera
Weryfikacja ogrzewania podłogowego naszą kamerą termowizyjną

Kamera termowizyjna jest urządzeniem odczytującym w czasie rzeczywistym odbite promieniowanie podczerwone. Urządzenie za pomocą bardzo czułego przetwornika przekłada odbite promieniowanie na skalę barw obrazu. Pozwala to nam zatem odczytać temperatury poszczególnych fragmentów obiektu znajdującego się przed kamerą i na tej podstawie określić anomalie, błędy lub mostki termiczne.

Uprawnienia do wykonywania badań termowizyjnych

Do wykonywania badań termowizyjnych nie ma żadnych wymaganych prawnie uprawnień.

Kamery są urządzeniami nieszkodliwymi (nie emitują promieniowania, a jedynie je odczytują), a różne zastosowania w przemyśle, budownictwie czy medycynie nie wskazują na możliwość skutecznej regulacji uprawnień.

Należy jednak zaznaczyć, że poprzez ustawy uregulowane są uprawnienia audytorów energetycznych czy też uprawnienia budowlane pozwalające na samodzielne sprawowanie funkcji technicznych na budowie. Żadne z powyższych w procesie kształcenia i weryfikacji nie sprawdza umiejętności operatora kamery termowizyjnej i znajomości norm dotyczących badań termowizyjnych.

Pomiary termowizyjne – wymagania norm

Przemysł – ISO 18436

Norma ISO 18436 definiuje wymagania operatorów kamer termowizyjnych, a potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji jest certyfikat międzynarodowy ITC (Infrared Training Ceneter).

certyfikat, uprawnienia badanie termowizyjne

Dokument potwierdzenia kwalifikacji operatora kamer uzyskuje się na podstawie egzaminu weryfikowanego przez komisję ITC w Szwecji. Uzyskane uprawnienia nie są „dożywotnie” – operator musi wykazywać się czynną pracą zawodową lub odbywać kolejne szkolenia co 5 lat.

Powyższe wymagania i szeroki zakres szkleń ITC pozwalają na uznawanie certyfikatów jako podstawowych uprawnień termowizji międzynarodowej. Należy jednak zaznaczyć, że powyższe dotyczy tylko certyfikacji, nie zaś szkoleń kilkugodzinnych dla termowizji w budownictwie (takie szkolenia nie kończą się egzaminem, a jedynie certyfikatem uczestnictwa).

Budownictwo – PN-EN 13187

Norma PN-EN 13187 jest normą definiująca zakres wymaganych informacji zawartych w raportach termowizyjnych. Nie jest ona obowiązująca prawnie (obowiązują nas tylko ustawy i rozporządzenia) dlatego też wiele mniej uczciwych firm pomija tego typu wymagania w swoich raportach z badań termicznych. Norma wskazuje zalecaną różnicę temperatur do badania obiektów pod kątem mostków termicznych oraz wskazuje jakie opisy warunków pogodowych musza się znajdować w nawet najprostszych raportach tak aby możliwa była późniejsza interpretacja zdjęć termowizyjnych przez osoby trzecie.

Brak stosowania się do wytycznych normy PN-EN 13187 jest podstawą do odrzucenia badań przez wykonawców, deweloperów i sądy.

Kto może wykonywać badania termowizyjne?

Z powyższego opisu wynika, że badania termowizyjne może wykonywać każda osoba posiadająca kamerę i znająca podstawy jej obsługi. Bardzo istotna jest jednak wiedza techniczna dotycząca zjawisk fizycznych, podstaw regulacji współczynnika odbicia i emisyjności ustawianej do każdego termogramu. Ponadto brak znajomości norm i szkoleń potwierdzających zdobytą wiedzę techniczną może wpływać na podważenie interpretacji wyników i prawidłowości przeprowadzonego pomiaru.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji celem wykonania profesjonalnych badań termowizyjnych budynków w okolicach Poznania.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 168

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!