Menu Zamknij

Wyciek wody pod posadzką

jak znalezc wyciek wody pod posadzka

Jeśli w Twoim lokalu pojawia się wilgoć i masz podejrzenie wycieku wody pod posadzką musisz działać szybko, ale nie pochopnie. Nie polecam chwytać od razu za młotek i skuwać całą posadzkę – warto ograniczyć straty lokalu, bo bezpodstawne ich zwiększenie nie pozwoli na uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów od ubezpieczyciela. Jest też szereg działań, które możesz wykonać samodzielnie i to niezależnie od tego czy Twój lokal jest ubezpieczony i czy zdecydujesz się na pomoc specjalisty w lokalizacji wycieku wody pod posadzką.

Kompleksowa diagnostyka źródła wycieków i zawilgoceń w rejonie miasta Poznań – poznaj naszą ofertę lokalizacji wycieków.

Jak znaleźć pękniętą rurę w podłodze?

W przypadku pojawienia się wilgoci w lokalu w pierwszej kolejności dokładnie obejrzyj wszystkie podłączenia instalacji wodnych i grzejników. Z naszego doświadczenia wynika, że około 30% wycieków dotyczy korozji złącz i występuje w miejscach widocznych (ale nie zawsze łatwo dostępnych). Warto zatem obejść cały lokal i zweryfikować stan wizualny instalacji (zajrzyj także w miejsca oddalone o kilka metrów od ewentualnie widocznego miejsca wilgoci).

jak zlokalizowac wyciek wody w posadzce, wyciek w podlodze
W pierwszej kolejności dokładnie obejrzyj złącza instalacji wodnych. Prawie 30% wycieków dotyczy miejsc widocznych łączeń i nie występuje w posadzkach.

Jeśli nie widzisz źródła awarii możesz przystąpić do kolejnego kroku jakim jest zawiadomienie ubezpieczyciela o powstałej szkodzie (warto to zrobić na tym etapie i to niezależnie, czy widzisz mokre ściany, czy tylko np. kręci się licznik pomimo zamkniętego dopływu wody) zgłoszenie szkody pozwala na oczekiwanie zwrotu nie tylko kosztów usunięcia stuków szkody, ale także poszukiwania jej przyczyny i kucia posadzek.

W kolejnym kroku możesz samodzielnie ustalić z której z instalacji wodnych w Twoim lokalu pochodzi wyciek. Na tej stronie znajdziesz instrukcję krok po kroku jak zlokalizować źródło wycieku w mieszkaniu.

Kolejnym krokiem jest odszukanie zdjęć prowadzenia instalacji w podłogach. Pozwala to ograniczyć kucie do dokładniej lokalizacji rur, a nie tylko naszego przeczucia. Oczywiście nie zawsze takie zdjęcia istnieją. Pamiętaj także, że plany i schematy instalacji nie odzwierciedlają ich dokładnego przebiegu, a jedynie pokazują ogólną ideę (plany te nie są wykonywane powykonawczo z zachowaniem skali podłóg), zatem jedynym pewnym źródłem wiedzy o lokalizacji rur mogą być fotografie. Jeśli nie ma zdjęć możesz przyjąć ogólną zasadę, że większość instalacji wodnych prowadzona jest w posadzkach środkiem otworu drzwiowego do poszczególnych pomieszczeń.

Posiadanie zdjęć prowadzenia instalacji ogranicza kucie jedynie do rzeczywistego przebiegu instalacji.

Na kolejnym etapie pozostają Ci już tylko dwie drogi albo kuć posadzkę kierując się intuicją i przeczuciem, albo skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy zajmującej się lokalizacją wycieków wody w podłogach. Samodzielne ustalenie źródła awarii z dokładnością do pojedynczej płytki raczej nie będzie niestety możliwe.

wyciek wody w posadzce - lokalizacja wycieku wody poznan, wyciek w podlodze
Lokalizacja wycieku wody w posadzce z dokładnością do pojedynczej płytki jest możliwa jedynie z wykorzystaniem profesjonalnej diagnostyki.

Specjalistyczne firmy lokalizują wycieki z wykorzystaniem mikrofonów akustycznych, badań wilgotności, kamer termowizyjnych, czy barwników ultrafioletowych. Dobór metod lokalizacji wycieku zależy od typu instalacji i rodzaju wycieku. Dla przykładu wyciek zimnej wody użytkowej lokalizowany z wykorzystaniem kamery termowizyjnej pozwala na ustalenie miejsca awarii z 0,1% prawdopodobieństwem (wycieków zimnej wody nie lokalizuje się kamerami termowizyjnymi, a zamiast nich wykorzystuje się nasłuch szumów z wykorzystaniem geofonów, czy gazy znacznikowe). Dokładność lokalizacji wycieku zależy od szeregu czynników takich jak wielkość awarii, głębokość prowadzenia instalacji, ilość warstw izolacyjnych, czy typu instalacji wodnej. Żadna z metod nie pozwala na uzyskanie 100% pewności wskazania miejsca źródła wycieku, nie mniej każda z nich pozwala na ograniczenie szkody związanej z kuciem.

Koszt poszukiwania wycieku z udziałem eksperta może być w całości zwrócony przez ubezpieczyciela lokalu. Na terenie wielkopolski pozostajemy do Twojej dyspozycji – zapoznaj się z naszą ofertą lokalizacji wycieków wody.

wyciek wody w posadzce jak znalezc poznan, wyciek podloga
Połączenie badania termowizyjnego (obraz z lewej) wraz z badaniem mikrofonem akustycznym (geofonem) pozwala na zwiększenie dokładności lokalizacji źródła wycieku w posadzkach.

Pęknięta rura w podłodze kto odpowiada?

W przypadku gdy w Twoim (lub sąsiada) mieszkaniu występuje szkoda wewnętrzna wynikająca z zalania warto wykonać dokumentację zdjęciową. Niezależnie od typu uszkodzenia (pęknięty wężyk, uszkodzona rurka w podłodze, wypięta kanalizacja etc.) musisz posiadać dokumentację zdjęciową potwierdzającą wystąpienie szkody i jej przyczynę.

Poza powyższą regułą zasada odpowiedzialności za instalacje wodne jest dość prosta w przypadku ciepłej i zimnej wody:

Cała instalacja ułożona w posadzkach i ścianach za licznikiem wody jest własnością i odpowiedzialnością właściciela lokalu. Instalacja doprowadzająca wodę w pionach lub ziemi, aż do licznika wody jest odpowiedzialnością zarządcy budynku (spółdzielni, wspólnoty) lub sieci miejskiej.

W przypadku centralnego ogrzewania odpowiedzialność zależy od typu instalacji. Oczywiście w domu jednorodzinnym, lub lokalu ogrzewanym z indywidualnego kotła gazowego cała instalacja znajduje się w obrębie lokalu, zatem za jej stan odpowiada właściciel nieruchomości. Nie mniej w przypadku budynków wielorodzinnych zgodnie z uchwałą z dnia 28.08.1997 r. (sygn. III CZP 36/97) Sądu Najwyższego wynika, że instalacja grzewcza jest w całości elementem części wspólnej danego budynku.

Dla instalacji grzewczej z podzielnikami (miernikami) zainstalowanymi bezpośrednio na grzejnikach odpowiedzialność za awarię pionów i podejść jest po stronie wspólnoty mieszkaniowej. W przypadku rozliczania kosztów energii z podzielnikiem zainstalowanym w szafie na korytarzu (szachcie instalacyjnym) odpowiedzialność za instalację od progu mieszkania jest po stronie właściciela lokalu.

Jeśli Twój budynek jest nowy jego wykonawca zgodnie z Ustawą Deweloperską (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377) lub Kodeksem Cywilnym art. 556 udzielił rękojmi na okres 5 lat od odbioru kluczy. Oznacza to, że jeśli instalacja nie była modyfikowana, a pojawia się wilgoć na ścianach, czy podłodze masz możliwość oczekiwania naprawy usterki przez wykonawcę w ramach jego odpowiedzialności. W takich przypadkach usterkę należy zgłosić deweloperowi lub wykonawcy remontu.

Jeśli zaś budynek jest starszy lub do awarii wodnej doszło ze względu na wadliwie podłączone urządzenie pamiętaj aby wykonać dokumentację zdjęciową szkody. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie jedynie za sytuację nagłą i niespodziewaną zatem niedbale i niewłaściwie podłączona instalacja jest umyślnym działaniem właściciela lokalu i może spotkać się z odmową wypłaty odszkodowania.

jak zlokalizowac wyciek w posadzce - podlaczenie syfonu, wyciek kanalizacja podłoga
Przykład niedbale podłączonego syfonu umywalki z wykorzystaniem sznurków – wypięcie rury w takim przypadku może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania właścicielowi lokalu.

Jeśli Twój lokal został zalany warto niezwłocznie zawiadomić swojego ubezpieczyciela lub skorzystać z niezależnej oceny zawilgocenia firmy takiej jak nasza – oferta oceny zawilgoceń. Badania termowizyjne wraz z badaniami wilgotności pozwalają na pełną ocenę szkód w lokalu pomimo, że od razu po zalaniu brak widocznych odkształceń paneli podłogowych, czy wybrzuszeń futryn drzwi.

Mokre ściany - wilgoć na ścianie przy podłodze
Przykład pomiaru termowizyjnego zalanego lokalu – wilgoć widoczna jako niebiesko-zielony obszar termogramu.

Jeśli sprawcą zalania jest Twój sąsiad podstawą prawną oczekiwania zadośćuczynienia jest Kodeks Cywilny art. 415 „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Jeśli którykolwiek z lokali (Twój lub sąsiada) jest ubezpieczony to roszczenia z tytułu szkody warto rozpatrywać przez ubezpieczenie pozostawiając rozliczenie i ewentualną egzekucję po stronie zakładu ubezpieczeniowego. Jeśli lokale nie posiadają ubezpieczenia obejmującego swym zakresem odpowiedzialność cywilną warto sformułować swoje żądania wobec właściciela lokalu sąsiedniego pisemnie za potwierdzeniem odbioru (nie wystarczy wysłać zwykłym listem poleconym, konieczne jest potwierdzenie odebrania korespondencji). Brak odpowiedzi na wezwanie do zadośćuczynienia jest podstawą do udania się do prawnika.

Pęknięta rura gdzie szukać pomocy?

W przypadku awarii instalacji wodnej (pękniętej rury w podłodze, wilgoci na ścianach, czy spadku ciśnienia instalacji grzewczej) warto skorzystać z pomocy firm specjalizujących się w bezinwazyjnej lokalizacji wycieków wody. Nie warto w takich przypadkach rozkuwać „na ślepo” posadzek w pomieszczeniach, czy wzywać osób wykonujących jedynie badania termowizyjne. Analiza źródła awarii opiera się o badania wilgotności, badania nasłuchu szumów z wykorzystaniem specjalnych urządzeń analiz częstotliwości (tzw. geofonów), czy badań barwnikami ultrafioletowymi. Połączenie wszystkich tych metod daje największą szansę skutecznej lokalizacji miejsca awarii i znaczącego zawężenia prac inwazyjnych. Działania tego typu są w interesie ubezpieczycieli lokali (redukują koszty rozkuwania i napraw) zatem są w całości zwracane w ramach posiadanej polisy.

Skorzystaj z naszej oferty lokalizacji wycieku.

lokalizacja wycieku wody w posadzce, wyciek w podlodze - poznan termowizja

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 124

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!