Menu Zamknij

Wilgotność ścian – norma

wilgotnosc siany norma szpachlowanie malowanie

Na temat wilgotność ścian w Internecie znajdziemy sporo wpisów jednak żaden z nich nie porusza tematu w sposób merytoryczny i nie przywołuje norm budowlanych zawierających dopuszczalne odchyłki i definicje.

Powyższy stan wynika z nieobowiązujących norm (przeczytaj: jaki jest obecnie stan prawny norm budowlanych). Normy obowiązują tylko w przypadku budowy nowych budynków deweloperskich, w pozostałych przypadkach należy kierować się wytycznymi producentów materiałów budowlanych.

Ściana czyli co? (rodzaj powierzchni badanej)

Wilgotność ściany mierzy się miernikami, które powinny być kalibrowane na odpowiednią typ przegrody. Inną gęstość i charakterystykę materiału będzie miała ściana z „gołej” cegły, a inną ścianą wykończona farbą lateksową. Wyróżniamy zatem następujące typy wykończenia:

 • ściana murowana z cegły ceramicznej bez wykończenia
 • ściana murowana z silikatów bez wykończenia
 • ściana wykończona tynkiem gipsowym maszynowym – najczęstsze wykończenie ścian na etapie deweloperskim (przekazania nowych mieszkań Klientowi)
 • ściana wykończona tynkiem cementowo-wapiennym
 • ściana szpachlowana i malowana – najczęstsze wykończenie ścian w użytkowanym mieszkaniu

Wyznaczenie wilgotności jest zależne także od typu stosowanego miernika – inna będzie wilgotność materiału mierzona metodą suszarkowo-wagą a inna metodą karbidową (inaczej zwaną CM). Należy także zaznaczyć, ze tanie mierniki nieinwazyjne (np. z Lidla) wskazują wilgotność w jednostkach wymagających dodatkowego przeliczenia na wartość procentową.

wilgotnosc siany norma
Z lewej strony widoczny obraz kamery termowizyjnej przedstawiający wilgotną ścianę mieszkania. Termowizja nie wskazuje poziomu zawilgocenia, ale pozwala zdefiniować obszary możliwej szkody.

Dopuszczalna wilgotność ścian w eksploatowanym mieszkaniu

W użytkowanym mieszkaniu przyjmuje się zwyczajowe progi wilgotności powierzchni badanej:

 • do 2,5% – ściany suche, wilgotność może być wynikiem wilgotności powietrza i naszego użytkowania
 • 2,5 – 5,0 % – ściany lekko zawilgocone – przeczytaj więcej o wilgoci ścian wynikającej z awarii instalacji wodnych
 • 5,0 – 8,0 % – ściany wilgotne (od tego progu wskazane osuszanie przemysłowe)
 • 8- 12 % – ściany silnie zawilgocone
 • powyżej 12% – ściany mokre

Wartości procentowe [%] oznaczają wynik pomiaru metodą suszarkowo-wagą. Innymi słowy jest to procentowy wzrost masy materiału na skutek zawilgocenia.

Przykład: jeśli wykroimy fragment wilgotnej ściany, następnie go zważymy i osuszymy to waga bloczka zmniejszy się. Różnica wagi wynika z odparowania wody i jeśli mokry bloczek ważył wcześniej 2,5 kg, a po osuszeniu waży 2,2 kg to zmiana wagi wynosi 12%. Ściana zatem posiadała wilgotność 12 %.

wilgotnosc scian norma
Bloczek nasiąknięty wodą zawsze będzie cięższy niż materiał suchy. Różnica tej wagi wyraża procentowe zawilgocenie.

Na terenie województwa Wielkopolskiego oferujemy profesjonalne pomiary wilgotności ścian i materiałów budowlanych. Tworzymy także opinie techniczne w zakresie zalań i zawilgoceń mieszkań.

Norma PN-82/B-02020

Norma PN-82/B-02020 definiuje, że dopuszczalna wilgotność eksploatacyjna ściany z cegły ceramicznej nie powinna przekraczać 3% (wagowo). W normie tej i jej następczyni PN-B-02020:1991 określono zależności projektowe dla obliczeń izolacyjności ścian i określenia punktów skroplenia pary wodnej (wykroplenia wilgoci z powietrza).

Nie ma natomiast norm budowlanych określających wprost wartości procentowe (wagowo) dla gładzi gipsowych czy malowania farbami lateksowymi.

Dopuszczalna wilgotność ścian w mieszkaniu od dewelopera

Ściany w mieszkaniach przekazywanych przez deweloperów są zazwyczaj wykończone tynkiem gipsowym lub tynkiem cementowo-wapiennym. Do najczęściej spotykanych zwilgoceń dotyczą obszarowe zamknięcia porów tynku na skutek niskiej temperatury powietrza (spotykane od jesieni od czerwca).

mokre tynki
Wilgotne pasy tynku gipsowego widoczne w ciemniejszym kolorze.

W mieszkaniach deweloperskich spotyka się także zawilgocenia będące skutkiem nieszczelności dachów i wycieków z instalacji wodnych.

wilgotnosc scian norma deweloper
Zawilgocenie ściany i posadzki w mieszkaniu deweloperskim – awaria instalacji.

Przekazywane przez dewelopera lokale muszą nadawać się do prowadzenia dalszych prac wykończeniowych. Odbiór tynków gipsowych powinien być wykonywane zgodnie z normą PN-EN 10110:2005, a powierzchnia tynku jednorodna. Jeśli obszarowo wilgotność mierzona metodą wagową przekracza np. 10,0 %, a w innym miejscu jest na poziomie 0,1-0,3 % to niemożliwe jest ułożenie gładzi szpachlowej. Lokal taki nie nadaje się do przekazania.

Należy zaznaczyć, że żadne istniejące przepisy nie nakładają obowiązku osuszania przemysłowego przegród budowlanych, które są wilgotne ze względów technologicznych (jeszcze nie wyschły np. od czasu tynkowania). Deweloper może pozostawić taki lokal do suszenia metodą naturalną (czyli tylko otwierać okna). Jedyne kary jakie można naliczyć w takim przypadku wynikają z opóźnienia terminów przekazania kluczy. Znacznie większe prawa przysługują nam jeśli lokal został zawilgocony na skutek awarii instalacji lub przecieku z dachu.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą odbiorów mieszkań od deweloperów w Wielkopolsce.

Wilgotność ścian do szpachlowania

Szpachlowanie wykonywane jest zazwyczaj za pomocą gładzi gipsowych nanoszonych ręcznie. Grubość pojedynczej warstwy gładzi szpachlowej nie powinna przekraczać 5 mm. W kartach technicznych gładzi gipsowych określa się, że:

Podłoże musi być nośne, zwarte, suche, pozbawione wszelkich substancji utrudniających przyczepność, takich jak: brud, kurz czy tłuste plamy. Podłoża o zwiększonej chłonności zaleca się zagruntować wcześniej odpowiednio rozcieńczonym preparatem. Do wypełnienia większych ubytków, pęknięć, rys itp. stosować szpachlę gipsową.

Producenci gładzi niechętnie określają wartość procentową wilgotności tynku gipsowego do nałożenia gładzi. Wilgotność ta nie powinna jednak przekraczać około 3 % i nie powinna posiadać miejsc o znacznej różnicy wilgotności.

Wilgotność ścian do malowania

Zastosowanie odpowiedniej farby i przygotowanie podłoża jest kluczowe przy malowaniu pomieszczeń. Inne wymagania są stawiane pomieszczeniom o okresowo zwiększonej wilgotności powietrza jak kuchnie i łazienki a inne są wymagania dla ścian wilgotnej piwnicy.

Ściany mieszkań najczęściej malowane są zmywalnymi farbami lateksowymi (typu Beckers, Dulux, Dekoral etc.). Farby te wymagają odpowiednio oczyszczonej powierzchni, która powinna być zagruntowana. Wilgotność ściany do malowania nie powinna przekraczać ok. 2%. Przy większej wilgotności podłoża farba może odparzać się od powierzchni.

Na rynku są dostępne farby zapewniające bardzo dobrą dyfuzję pary wodnej z podłoża. Malowanie takimi farbami ścian o wilgotności ok. 5% jest możliwe i pozostawia dobry efekt wizualny. Farby tego typu stosujemy np. w piwnicach. Należy jednak zaznaczyć, że powłoka malarska musi być naniesiona na odpowiednio przygotowane podłoże. Gładź gipsowa długotrwale zawilgocona do 3-5% będzie złuszczać się ze ściany, zatem ścianę należy oczyścić do tynku cementowo-wapiennego lub cegły, a następnie dopiero malować.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapoznaj się z poniższymi wpisami:

 1. Niepodpisanie protokołu odbioru mieszkania – jakie konsekwencje
 2. Odbiór gładzi szpachlowych – normy
 3. Odbiór mieszkania – wymagania i normy

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 129

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!