Menu Zamknij

Obowiązkowe przeglądy budynków jednorodzinnych

obowiazkowe przeglady budynkow jednorodzinnych

Przeglądy okresowe stanowią niejako parasol chroniący nasz dom. Mało kto z nas wie i pamięta, że niektóre przeglądy budynków jednorodzinnych powinny być wykonywane co roku, a pozostałe w terminie nie rzadszym niż 5 lat. Każdy przegląd winien zakończyć się sporządzeniem protokołu. Powyższe wynika z ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) art. 62.

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1. okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (…)
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

Obowiązki kontroli to nie tyle chęć wyciągania od nas dodatkowych pieniędzy, co troska o właściwe użytkowanie budynków i unikanie katastrof budowlanych oraz pożarów. Przepisy w zakresie kar (grzywna do 5.000 zł) są rzadko egzekwowane, ale podstawowym bodźcem wskazującym konieczność kontroli okresowych jest ryzyko utraty naszego dorobku (ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania jeśli nie respektujemy prawa).

przeglad okresowy domu jednorodzinnego, przeglad techniczny domu
W przypadku pożaru uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela może nie być możliwe bez udokumentowania przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych.

Przegląd okresowy budynku – kto może wykonać

Obowiązkowego przeglądu budynków niestety nie możemy wykonać samodzielnie. Ustawa Prawo Budowlane definiuje w art. 62:

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1 (…) przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Firma Inspekcja Domu oferuje Państwu możliwość wykonania obowiązkowych kontroli na terenie Poznania i okolic. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, a nasi inspektorzy podczas obowiązkowego zakresu kontroli chętnie doradzą Państwu także w innych aspektach technicznych.

Świadczymy usługi w zakresie wypełniającym wymagania art. 62 ustawy Prawo Budowlane:

Przeglądy w domach jednorodzinnych – ubezpieczenie

Obowiązek ustawowy wykonywania przeglądów okresowych ciąży na nas wszystkich. Nie mniej ponad 70% domów wykonuje kontrole co kilkanaście lat lub wcale. Kary grzywny za brak przeglądów praktycznie nam nie grożą jeśli „życzliwy” sąsiad nie złoży na nas donosu.

Głównym powodem dla których wykonuje się okresowe przeglądu budynków jest obawa przed nie wypłatą odszkodowania przez ubezpieczycieli w przypadku pożaru lub problemów konstrukcyjnych nieruchomości.

przeglad okresowy ubezpieczenie domu

Zgodnie z OWU (Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia) każdy z nas musi respektować prawo i dokonywać obowiązkowych kontroli budynków. Zaniechania w tym zakresie stwarzają drogę dla towarzystw ubezpieczeniowych aby nie wypłacić nam ani złotówki w przypadku poważnych zniszczeń nieruchomości.

Książka przeglądów domu jednorodzinnego

ksiazka przegladow domu jednorodzinnego
Przykład książki obiektu budowlanego – zdjęcie ofertowe produktu.

Książka obiektu budowlanego jest drukiem pozwalającym na dodatkową kontrolę nad wykonywanymi czynnościami kontrolnymi i uzyskanymi protokołami z przeglądów. Książka przeglądów nie jest obowiązkowa dla budynków jednorodzinnych – wynika to z zapisu art. 64.2 Prawa Budowlanego:

Art. 64. 1. Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących
przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

2. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli i zarządców:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) obiektów budowlanych: a) budownictwa zagrodowego i letniskowego; b) wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2, z wyłączeniem sieci gazowych;

Ile kosztuje przegląd techniczny budynku

Przegląd techniczny budynku jest zależny od jego lokalizacji i stopnia skomplikowania bryły. Dla typowych budynków jednorodzinnych koszt 5-letniego przeglądu ogólnobudowlanego powinien wynosić ok. 380-800 zł brutto.

Zachęcamy do zapoznania się z nasza ofertą przeglądów okresowych budynków oraz przeglądów szczelności instalacji gazowej.

Oceń artykuł

Ocena 4.8 / 5. Średnia ocen: 111

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!