Menu Zamknij

Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe (2023)?

czy swiadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiazkowe kary za brak swiadectwa

Jakość środowiska jest parametrem mającym bezpośredni wpływ na nasze zdrowie i długość życia. Świadectwo energetyczne jest swoistym „paszportem” określającym ilość energii nieodnawialnej jaką należy dostarczyć aby użytkować naszą nieruchomość. Obowiązki prawne dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej określa Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i póź. zm.). Ostatnia nowelizacja przepisów nastąpiła w 2022 roku, i obowiązuje od kwietnia 2023 r. Celem ustawy i rozporządzenia Unii Europejskiej (które wymusiło powstanie ustawy) jest uświadomienie obywatelom ilości energii jaką zużywają nasze domy.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. Oferujemy możliwość obsługi zdalnej.


Co zawiera świadectwo energetyczne?

Jak to zostało wspomniane powyżej świadectwo charakterystyki energetycznej ma na celu uświadomienie nam wszystkim ile nieodnawialnych zasobów naszej planety potrzebuje nasze mieszkanie do celów jego ogrzania i zapewnienia ciepłej wody użytkowej. W świadectwie wyszczególnione jest zużycie:

  • energii pierwotnej (EP) – energia pozyskiwana bezpośrednio z zasobów naturalnych (odnawialnych i nieodnawialnych)
  • energii końcowej (EK) – energia jaką należy zakupić u dostawcy. Jest to zatem rzeczywista energia „na wejściu” do mieszkania (energia stanowiąca nasz koszt).
  • energii użytkowej (EU) – energia jaką należy dostarczyć do ogrzania pomieszczeń naszego mieszkania. Po uwzględnieniu sprawności systemów wbudowanych energia ta może być przeliczona na energię końcową

Wydaje się zatem zasadne aby taki dokument posiadać, natomiast musimy zdawać sobie sprawę z pewnych ograniczeń obliczeniowych. Nie zawsze świadectwo energetyczne odzwierciedla rzeczywisty poziom zużycia energii. Poniżej kilka przykładów wpływających na niedokładności obliczeniowe:

swiadectwo energetyczne jest obowizkowe poznan

Regulacja grzejników

To czy wybraliśmy głowice termostatyczne za 10 zł, czy też kupiliśmy głowice za 40-50 zł wbrew pozorom ma znaczenie. Wszystkie termostaty mają te same cyferki i pokrętło, ale mają inne zwłoki w otwieraniu i zamykaniu zaworu (co wypływa na koszty).

swiadectwo energetyczne poznan kary za brak swiadectwa

Osad w instalacji

Ilość kamienia i osadu w rurach wpływa na przepływ wody użytkowej i czynnika grzewczego. Niestety bez prac inwazyjnych (przecięcia rur) nie zawsze możliwe jest dokładne określenie stopnia zakamienia instalacji.

czy wiadectwo charakterystyki jest obowiązkowe mostki termiczne

Błędy ocieplenia

Mostki termiczne występujące w postaci błędów ułożenia wełny mogą wynikać np. z bytowania kuny na poddaszu. Uwzględnienie tego typu strat (zmieniających się w czasie) nie jest niestety możliwe.


Czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe?

Świadectwa charakterystyki energetycznej są obowiązkowe dla każdej transakcji na rynku nieruchomości.

Podstawą prawną regulującą przekazanie świadectwa (nazywanego przez niektórych certyfikatem energetycznym) jest Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i póź. zm.) w art. 3.1:

Dla każdego budynku zbywanego na podstawie umowy sprzedaży lub budynku wynajmowanego występuje obowiązek prawny przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Oznacza to że przy każdym „ruchu” obrotu nieruchomością powinniśmy posiadać czy też otrzymać świadectwo charakterystyki energetycznej. Jako właściciel naszego własnego domu nie mamy obowiązku zlecania stworzenia takiego dokumentu.

Ustawodawca nie przewidział skutecznej formy rezygnacji z otrzymania świadectwa energetycznego. Żadne zapisy w akcie notarialnym czy też ustalenia słowne nie są zatem uznawane za ostateczne i obowiązujące. Świadectwo energetyczne powinno być przekazane przy każdej transakcji na rynku nieruchomości poza niżej opisanymi nielicznymi wyjątkami.


Jakie budynki są zwolnione z wykonywania świadectwa energetycznego?

Regulacje w tym zakresie określa Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i póź. zm.) i zwalnia ona z obowiązków przekazywania świadectw energetycznych budynków, które (art. 4):

  1. podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  2. używane są jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
  3. przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
  4. mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  5. wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2
  6. gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2rok)

Upraszczając zatem wszystkie budynki wpisane na listę ochrony zabytków są zwolnione z posiadania świadectw charakterystyki energetycznej. W każdym innym przypadku możemy się domagać świadectwa od sprzedającego nieruchomość.


Kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej

Regulacje szczegółowe w przypadku braku przekazania świadectwa energetycznego określa art. 11 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Przy braku świadectwa podczas aktu przeniesienia własności powinniśmy wystąpić do sprzedawcy pisemnie o przekazanie takiego dokumentu. Na wezwanie mamy 14 dni od daty aktu notarialnego. Sprzedawca musi przekazać świadectwo w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty wezwania. Brak dokumentu daje nam prawo wykonania świadectwa na własny koszt (mamy na to 12 miesięcy) i obciążenia kosztem usługi naszego dewelopera.

Kary za brak świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczą nielicznych przypadków. Ustawa nie określa także żadnych limitów kar, zatem regulacje ustawowe dotyczą głównie stworzenia dokumentu i ewentualnej egzekucji powstania dokumentu jeśli strona sprzedająca się uchyla od przekazania świadectwa.

Sporządzanie świadectw energetycznych jest regulowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Każde świadectwo musi być zarejestrowane w globalnym rejestrze, a osoby sporządzające muszą posiadać stosowne uprawnienia. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą sporządzania świadectw energetycznych.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 173

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!