Menu Zamknij

Pomiary instalacji odgromowej (piorunochronnej) – Poznań

Pomiary instalacji odgromowej (inaczej instalacji piorunochronnej) mają na celu określenie skuteczności ochrony naszych budynków. Ze względu na ryzyko korozji instalacji jej uszkodzenia zdarzają się statystycznie najczęściej, a konsekwencją są niekontrolowane wyładowania atmosferyczne prowadzące do pożarów.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji celem wykonania pomiarów instalacji odgromowych na terenie Poznania i okolic.

Pomiary elektryczne – Poznań i okolice. Zadzwoń i umów usługę 799-167-383

pomiar instalacji odgromowej poznan

Wymagania prawne pomiarów instalacji odgromowej (piorunochronnej)

Należy zaznaczyć, że dla niskich budynków w zabudowie zwartej (miejskiej) nie ma wymagań w zakresie konieczności montażu instalacji chroniącej przed wyładowaniami atmosferycznymi. Nie mniej jeśli już taką instalację posiadamy lub decydujemy się na jej montaż ze względu na dodatkowe urządzenia (np. fotowoltaikę) to konieczna jest weryfikacja prawidłowego odprowadzenia wyładowań do ziemi. Brak pomiarów instalacji stwarza ryzyko, że sprowadzony na nasz dach piorun uszkodzi instalację lub spowoduje pożar budynku.

Pomiary okresowe instalacji piorunochronnej należy wykonywać co najmniej 1 raz na 5 lat.

Podstawą prawną przeglądów instalacji jest ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) art. 62:

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

Długotrwałe zaniechania kontrolne stwarza ryzyko porażeń oraz pożarów. Jest to naprawdę realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi znajdujących się w naszych domach. Należy także pamiętać, że:

Brak dokumentu potwierdzającego przegląd instalacji elektrycznej stanowi podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

pomiar instalacji odgromowej poznan
Pożar na skutek uderzenia pioruna – Kamień Pomorski (źródło: kamienskie.info). Po wyładowaniu atmosferycznym następuje wzrost temperatury do 3000 st. C, zapłon nieodprowadzonego ładunku następuje natychmiast.

Dla instalacji odgromowych (porunochronnych) podstawowym zagrożeniem jest korozja elementów i złącz. Zbyt wysoki opór względem gruntu powoduje, że instalacja nie spełnia swej roli, a wyładowania nie będą odprowadzane do gruntu tylko spowodują iskrzenie i rozwój pożaru.

instalacja odgromowa pomiary poznan
Podstawowym zagrożeniem sprawności instalacji odgromowej jest korozja łączników i uziomu w gruncie

Pomiary instalacji odgromowej – Poznań i okolice

Wykonujemy pomiary rezystancji uziemienia instalacji odgromowych z wykorzystaniem profesjonalnych mierników firmy SONEL. Pomiary w metodzie technicznej realizowane są przez nas tylko w zgodności z normą w dni słoneczne (w innym przypadku pomiar jest niewiarygodny).

badania instalacji odgromowej poznan, badania piorunochronu poznan

Cena usługi pomiarów elektrycznych zależna jest od lokalizacji nieruchomości oraz wielkości instalacji. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego tel. 799-167-383 lub kontakt@inspekcjadomu.pl.

Ponadto oferujemy także:

Formularz zapytania o ofertę

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu na wskazany przeze mnie numer telefonu/adres e-mail, zgodnie z Rozporządzeniem RODO z dnia 27.04.2016. Administratorem danych osobowych jest firma InspekcjaDomu Piotr Gramza. Dane wpisane w formularzu są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zasadach opisanych w Polityce prywatności i Regulaminie, z którymi się zapoznałem/am i akceptuję ich treść.

    Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!