Menu Zamknij

Jak sprawdzić straty ciepła w domu?

jak sprawdzic straty ciepla w domu

Sprawdzenie strat ciepła w mieszkaniu wymaga określenia kierunku i wielkości strumieni przepływu energii. Brzmi bardzo abstrakcyjnie, prawda? Weryfikację tą jednak możemy wykonać na trzy sposoby:

 • organoleptycznie – przysuwając rękę do naszego okna, drzwi czy kontaktów a tym samym określając „skąd wieje”
 • obliczeniowo – wyznaczając teoretyczne wartości dla naszych ścian i okien
 • poprzez badania termowizyjne – termowizja w sposób obrazowy pokazuje nam wszystkie przechłodzenia naszych ścian

Każda z powyższych metod posiada jednak wady. Należy zauważyć, że weryfikując przedmuchy naszą dłonią ciężko jest udowodnić istnienie subiektywnego wrażenia chłodu wykonawcy czy deweloperowi. Ponadto badanie to nie pozwoli na wykrycie małych (acz znaczących) strat cieplnych konstrukcji ścian. Weryfikacja ręką pozwoli nam jedynie na odpowiedź na pytanie skąd wieje przy oknie oraz czy konieczna jest wymiana uszczelek.

zimno od okna skad wieje
Weryfikacja ręką pozwala jedynie na wykrycie silnych przedmuchów powietrza przy oknach.

Określanie strat ciepła w sposób obliczeniowy pozwala nam oszacować koszty związane z ogrzaniem budynku, a tym samym określić ile pieniędzy zostanie w naszej kieszeni po ociepleniu bryły budynku. Audyt w tym zakresie jest mało dokładny, ale daje nam jako inwestorowi pełną wiedzę czy założony zakres termomodernizacji budynku jest faktycznie rentowny. Nie mniej obliczenia te nie uwzględniają żadnych mostków termicznych wynikających z niejednorodności konstrukcji czy np. braków wełny na skosach. Ponadto obliczenia nie zakładają żadnego ruchu powietrza do wewnątrz lokalu (brak przedmuchów przez okna czy gniazdka elektryczne), a jedynie ruch strumienia ciepła do zewnątrz. Podejście obliczeniowe pomija od 20 do 50% strat ciepła wywołanych innymi błędami niż słaba izolacja przegród zewnętrznych.

Termowizja – którędy ucieka ciepło z mieszkania

Najdokładniejszą metodą pomiarową jest wykonanie badania termowizyjnego mieszkania.

Badanie termowizyjne izolacji nie może być jednak przeprowadzone w dowolnych warunkach. Termowizja wymaga zachowania wymagań wynikających z normy PN-EN 13187, czyli wykonania badania w okresie zimowym przy temp. zewnętrznej nie wyższej niż +5 st. C. Badanie wykonane kamerą o dużej rozdzielczości termicznej pozwoli na wychwycenie wszystkich wad w naszych domach. Aby badanie miało sens musi być wykonane z obu stron ścian (od wewnątrz i od zewnątrz) – dopiero na podstawie obu zdjęć można określić strumień ciepła przedostający się do otoczenia oraz miejsca wdmuchu zimnego powietrza do mieszkania.

jak sprawdzic straty ciepla termowizja
odbior mieszkania termowizja

Badanie termowizyjne mieszkania

Badanie termowizyjne mieszkania wymaga od nas odpowiedniego przygotowania lokalu. Przede wszystkim przed samym badaniem nie powinniśmy otwierać okien, tak aby nie powodować przechłodzenia wnęk i parapetów. Ponadto temperatura w lokalu powinna być względnie stała przez 3 do 7 dni przed badaniem. Musimy być świadomi, że jeśli nie mieszkamy w budynku i nagrzejemy go dzień przed badaniem to inspektor z pewnością zauważy, że ściany są nadal chłodne a wyniki pomiarów będą całkowicie niemiarodajne. Umawiając badania termowizyjne należy zapytać osobę realizującą pomiar jak przygotować nasz lokal.

Badanie mieszkania pozwoli nam na wykrycie szeregu wad:

 • błędów izolacji zewnętrznej
 • przedmuchów przy oknach
 • przedmuchów przez gniazda
 • nieprawidłowego działania wentylacji
 • złej izolacji poddasza
 • strat na poddaszach związanych z bytowaniem gryzoni (w tym kuny)
 • zawilgoceń w ścianach oraz awarii instalacji wodnych
przedmuch
Przedmuch przez okno tarasowe (widoczny na niebiesko ruch powietrza ma temperaturę ujemną)
termowizja straty ciepla mieszkanie
Przedmuch przez gniazdo elektryczne okiem kamery termowizyjnej – wdmuchiwane powietrze o temp. 2 st. C.

Audyt termowizyjny – obliczenie strat ciepła

Na rynku poza ofertą badań termowizyjnych znajdziemy także „audyty termowizyjne”. Usługi te są zwykle droższe o 1.000-2.000 zł ale odpowiadają na wszystkie pytania dotyczące kosztów i rentowności dodatkowego ocieplenia.

Standardowe badanie termowizyjne określa jedynie w sposób obrazowy miejsca największych strat ciepła. Pozwala zatem na formułowanie reklamacji do dewelopera czy wykonawcy. Pozwala także na pełną diagnostykę problemów wynikających z niedogrzania pomieszczeń czy też pozwoli nam na dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela ze względu na bytowanie kuny na poddaszu.

Jeśli natomiast planujemy ocieplenie budynku i to w dodatku budynku który był już ocieplany styropianem (np. styropian o grubości 5 cm ułożony na elewacjach 20 lat temu). Wówczas warto obliczyć tzw. współczynnik przenikania ciepła dla obecnej przegrody i współczynnik przenikania ciepła dla ściany docieplonej dodatkową warstwą styropianu. Na tej podstawie audytor wyznaczy strumień ciepła przepływający przez przegrodę – tu wzór jest prosty:

Q = u * S * (Tw – Tz)

gdzie:

 • Q – strumień ciepła [W]
 • u – współczynnik przenikania ciepła [W/(m2*K)]
 • S – powierzchnia przegrody [m2]
 • Tw – temperatura wewnętrzna w mieszkaniu [K]
 • Tz – temperatura zewnętrza poza budynkiem [K]

Na podstawie powyższego widać, że audytor musi określić współczynniki przenikania ciepła przez wszystkie miejsca mostków termicznych, a następnie zsumować ich powierzchnię i wyznaczyć strumień ciepła. Suma wszystkich strumieni pozwala na określenie ile kliko-watów energii należy dostarczyć do mieszkania aby przy danej temperaturze zewnętrznej uzyskać zadaną temperaturę wewnątrz naszych pokoi. Pozwala to zatem na proste przeliczenie kosztów ogrzewania, a tym samym udzielenie odpowiedzi nam jako inwestorom po ilu latach od np. ocieplenia budynku koszt prac zwróci się nam w oszczędności na ogrzewaniu budynku.

Badania termowizyjne

Pozostajemy do Państwa dyspozycji celem wykonania badania termowizyjnego mieszkań i domów w okolicach Poznania oferujemy ponadto audyty energetyczne (np. do programu czyste powietrze). W ramach oferty oferujemy zarówno badania częściowe jak i pełne badania termowizyjne. Raporty przez nas przygotowywane zawierają składowe zgodne z normą PN-EN 13187, a dodatkowo w ramach usługi wyznaczamy rzeczywiste współczynniki przenikania ciepła przez ściany Państwa budynku.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 82

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!