Menu Zamknij

Czy deweloper musi przekazać świadectwo energetyczne mieszkania?

czy deweloper musi przekazac swiadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem poświadczającym ilość energii potrzebnej do użytkowania nieruchomości. Wymagania w tym zakresie określa Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i póź. zm.). Nie mniej odpowiedź na pytanie czy deweloper musi przekazać takie świadectwo nie we wszystkich przypadkach jest twierdząca.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. Oferujemy możliwość obsługi zdalnej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej nowego mieszkania

Podstawą prawną regulującą przekazanie świadectwa (nazywanego przez niektórych certyfikatem) jest Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i póź. zm.) w art. 3.1:

Dla każdego budynku zbywanego na podstawie umowy sprzedaży występuje obowiązek prawny przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Nie mniej Ustawa dopuszcza możliwość stworzenia charakterystyki dla budynku lub grup lokali:

Art. 9. 1. Świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku może być opracowane na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, a w przypadku braku tego świadectwa, na podstawie dokumentacji technicznej budynku.

Oznacza to, że w szczególnych przypadkach może się okazać, że deweloper nie przekaże nam świadectwa konkretnie dla naszego lokalu, ale świadectwo dla grupy mieszkań lub dla budynku. Świadectwo takie nie jest przekazywane przy odbiorze kluczy do mieszkania.

Moment przekazania świadectwa energetycznego definiuje art. 11.1 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków określając, że świadectwo powinno zostać przekazane przez dewelopera przy zawarciu umowy sprzedaży.

Powyższe oznacza, że świadectwo otrzymacie Państwo przy akcie notarialnym przeniesienia własności lokalu. Akty te zazwyczaj podpisywane po ok. 2-6 miesiącach od daty wydania kluczy (odbioru technicznego). Gdybyśmy z jakiegoś powodu potrzebowali świadectwo wcześniej powinniśmy wystąpić pisemnie do dewelopera z prośbą o przekazanie projektowej charakterystyki energetycznej budynku.

Świadectwo energetyczne dla domu

W przypadku zakupu domu odpowiedź na pytanie czy deweloper musi przekazać świadectwo energetyczne (inaczej zwane certyfikatem energetycznym) zależy od umowy jaką podpisaliśmy z deweloperem.

Jeśli kupujemy gotowy budynek (przeniesienie własności następuje w momencie uzyskania zawiadomienia o zakończeniu budowy) to deweloper podlega pod art. 3.1 Ustawy o charakterystyce energetycznej. Dla każdej takiej transakcji musi być przekazane świadectwo charakterystyki budynku.

Jeśli zaś budujemy budynek dla siebie lub już w procesie budowlanym stajemy się jego właścicielem to wówczas nie wymaga się świadectw charakterystyki. Ustawodawca założył zapewne że jeśli budujemy sami dla siebie to wiemy co budujemy 🙂 W takich przypadkach może być wymagana projektowa charakterystyka energetyczna, ale nie jest wymagane świadectwo.

Kara za brak świadectwa energetycznego

Co w przypadku gdy deweloper nie przekazał nam świadectwa energetycznego? W takich przypadkach regulacje szczegółowe określa art. 11 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Przy braku świadectwa podczas aktu przeniesienia własności powinniśmy wystąpić do dewelopera pisemnie o przekazanie takiego dokumentu. Na wezwanie mamy 14 dni od daty aktu notarialnego. Deweloper musi przekazać świadectwo w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty wezwania. Brak dokumentu daje nam prawo wykonania świadectwa na własny koszt (mamy na to 12 miesięcy) i obciążenia kosztem usługi naszego dewelopera.

Nie mniej należy zauważyć, że prawnie deweloperowi nie grozi żadna kara za brak świadectwa – w polskim prawie brak skutecznych kar za brak świadectwa energetycznego.

Sporządzanie świadectw energetycznych jest regulowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Każde świadectwo musi być zarejestrowane w globalnym rejestrze, a osoby sporządzające muszą posiadać stosowne uprawnienia. Pozostajemy do Państwa dyspozycji celem sporządzenia świadectw energetycznych.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 86

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!