Menu Zamknij

Cena przeglądu budowlanego domu jednorodzinnego

Decyzja o zakupie domu jednorodzinnego to jedno z największych zobowiązań finansowych, jakie większość z nas podejmuje w życiu. Aby zapewnić sobie spokój ducha i gwarancję, że inwestycja jest bezpieczna, przegląd budowlany staje się niezbędnym ogniwem do utrzymania ubezpieczenia nieruchomości. Wielu właścicieli domów zastanawia się, jakie koszty wiążą się z taką oceną stanu technicznego nieruchomości. W tym artykule przybliżymy kwestię cenową przeglądu budowlanego dla domów jednorodzinnych, analizując czynniki wpływające na wycenę i stosunek jakości do ceny, a nie ryzykując przy tym bezpieczeństwa swojej inwestycji.

Firma Inspekcja Domu pozostaje do Państwa dyspozycji celem wykonania kompleksowych przeglądów budynku. Przeglądy wykonujemy na terenie województwa Wielkopolskiego.

Jakie przeglądy są obowiązkowe dla domu jednorodzinnego?

W domach jednorodzinnych należy przeprowadzać przeglądy okresowe zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane:

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1. okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (…)
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

Z powyższego zapisu ustawy zatem wynika, że każdy dom jednorodzinny powinien przechodzić:

 • przegląd kominiarski (przewodów kominowych)
 • przegląd szczelności instalacji gazowej – o ile w budynku jest gaz
 • przegląd budowlany (sprawdzenia stanu technicznego)
 • przegląd elektryczny (badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej)

Przy tej okazji odsyłamy do odrębnego artykułu – czy instalacja piorunochronowa jest wymagana na budynku jednorodzinnym. Ponadto ze względu na błędne wskazania interpretacji w odrębnym artykule wyjaśniamy także czy przegląd budowlany jest obowiązkowy.

Po co wykonywać przeglądy?

Przeglądy okresowe (zarówno budowlane jak i elektryczne) wykonuje się z dwóch najważniejszych powodów:

 • zapewnienia ochrony ubezpieczenia nieruchomości – pomimo wykupionej polisy ubezpieczeniowej nie otrzymamy odszkodowania np. z tytułu pożaru jeśli ubezpieczyciel wykaże, że zdarzenie mogło mieć np. związek z wadliwą instalacją elektryczną a my nie mamy dokumentów jej przeglądu
 • zapewnienia bezpieczeństwa własnej rodziny – rozszczelnienia instalacji gazowych, zapalenie sadzy w przewodzie kominowym czy spięcia w instalacji elektrycznej są możliwe do uniknięcia poprzez regularne przeglądy. Zdefiniowany w ustawie czas odstępów pomiędzy przeglądami ma zapewnić minimalne ryzyko poważnych awarii
badanie szczelności instalacji gazowej poznan
Wybuch gazu na dolnym śląsku. Fot. express-miejski.pl

Co jaki czas wykonywać przeglądy?

Ustawa Prawo Budowlane w rat. 62 definiuje, że przeglądy powinniśmy wykonywać w następujących odstępach:

 • raz do roku przegląd kominiarski
 • raz do roku przegląd instalacji gazowej (przegląd kotła gazowego nie jest tym samym co protokół szczelności instalacji – wymagany protokół szczelności)
 • raz na 5 lat przegląd instalacji elektrycznej (w tym instalacji piorunochronnej jeśli występuje na budynku)
 • raz na 5 lat przegląd w budowlany w zakresie „stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego”

Należy zwrócić uwagę, że w ustawie zapisano „co najmniej”, co nie oznacza że przeglądów nie można wykonywać częściej. Nie wskazuje się także precyzyjnie odstępów w miesiącach zatem jeśli ostatni przegląd kominiarski wykonaliśmy w styczniu to kolejny możemy wykonać w roku następnym do grudnia (jeśli natomiast poprzedni przegląd wykonaliśmy w grudniu to czas na kolejny mamy najdalej do końca grudnia z odstępem roku a nie dwóch lat).

Przed czym chroni przegląd budowlany?

Łatwo sobie wyobrazić wybuch nieszczelnej instalacji gazowej czy pożar domu od pioruna lub instalacji elektrycznej. Ale przed czym zabezpiecza nas przegląd budowlany? Zakres wymaganej kontroli zdefiniowano w już cytowanym art. 62 ustawy Prawo Budowlane, a mianowicie:

2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

Zakres przeglądu budowlanego obejmuje zatem:

 • otoczenie budynków – w tym stan tarasów, zabudowy obiektów (garaży, szopek narzędziowych etc.). Ocena otoczenia służy weryfikacji czy przedmioty otoczenia pod wpływem wiatru nie mogą stanowić zagrożenia dla ludzi. Poprzez powyższe należy także rozumieć ocenę neonów, banerów reklamowych czy latarni.
 • stanu obiektu budowlanego obejmującego:
  • stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku (słupów, więźby dachowej, ścian)
  • występowanie spękań i uszkodzeń wpływających na stabilność konstrukcji
  • stan elementów eksploatacyjnych
  • ocenę zawilgoceń ścian i posadzek
  • weryfikację stanu zastanego z dokumentacją budynku
  • weryfikacja spełnienia zaleceń naprawczych z poprzednich kontroli okresowych

Przegląd budowlany zatem chroni np. w przypadku zerwania dachu przez silny wiatr. Bez przeglądu nie udowodnimy w jakim stanie był budynek przed katastrofą…

Ile kosztuje przegląd budowlany domu?

Cena przeglądu budowlanego budynku jest zależna od jego lokalizacji i stopnia skomplikowania bryły (ilości kondygnacji, rozpiętości dachu etc.).

Dla typowych budynków jednorodzinnych cena 5-letniego przeglądu ogólnobudowlanego powinna wynosić ok. 450-850 zł brutto. Koszt ten ponosi się raz na 5 lat.

Oferta przeglądów

Firma Inspekcja Domu pozostaje do Państwa dyspozycji celem wykonania kompleksowych przeglądów budynku. Przeglądy wykonujemy wyłącznie na terenie województwa Wielkopolskiego.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 86

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!