Menu Zamknij

Wymiary miejsca parkingowego – wymagania

wymiary miejsca postojowego

Wybór odpowiedniego miejsca parkingowego to nie tylko kwestia wygody, ale również bezpieczeństwa i zgodności z przepisami prawnymi. W niniejszym artykule przedstawimy kluczowe informacje dotyczące wymiarów miejsc parkingowych, w tym standardy dla osób niepełnosprawnych, oraz omówimy wymagane odległości od okien budynku. Zrozumienie tych zasad pomoże zarówno kierowcom, jak i osobom odbierającym tego typu miejsca na weryfikację wykonawców. Często przecież wydaje się nam, że miejsca postojowe są zbyt wąskie, prawda?

Na terenie Wielkopolski pozostajemy do Państwa dyspozycji celem wykonania profesjonalnych odbiorów mieszkań wraz z odbiorem i pomiarami miejsc parkingowych.

W artykule wyjaśniamy:

swiadectwo-energetyczne miejsca postojowego garazu czy potrzebne

Standardowe wymiary miejsca parkingowego

Miejsce parkingowe dla samochodów osobowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” powinno mieć minimalne wymiary:

 • Szerokość: 2,5 metra
 • Długość: 5 metrów

Należy przy tym podkreślić, że wymiary te NIE dotyczą wszystkich miejsc postojowych jakie spotykamy. W Polsce prawo nie działa wstecz, zatem istniejące już parkingi podziemne oraz miejsca postojowe przy centrach handlowych raczej nie są dostosowywane do wyżej wymienionych. Wymagania w zakresie minimalnej szerokości miejsca postojowego wynoszącej 2,5 m obowiązują od 1.01.2018 r. Według wcześniej obowiązujących Warunków Technicznych szerokość miejsca postojowego wynosiła 2,3 m (miejsca te są dość wąskie i czasem utrudniają wysiadanie).

W przypadku miejsc parkingowych usytuowanych wzdłuż jezdni (parkowanie równoległe), wymiary te mogą ulec zmianie. Minimalna długość wynosi wtedy 6 metrów, a szerokość – przy zapewnieniu dostępu do ciągu pieszo-jezdnego – może być ograniczona do 2,5 metra, w innych przypadkach szerokość 3,6 m.

Wymiary miejsc postojowych według aktualnych przepisów przedstawia poniższa grafika:

wymiary miejsca postojowego przepisy

Miejsca dla innych typów pojazdów posiadają następujące wymagania:

 • Samochody ciężarowe: 3,5 metra szerokości i 8 metrów długości.
 • Autobusy: 4 metry szerokości i 10 metrów długości.

Należy także podkreślić, że przepisy regulują szerokość drogi na parkingach wewnętrznych wskazując minimalne odległości zapewniające swobodne parkowanie. Zgodnie z Warunkami Technicznymi określa się, że:

 • przy parkowaniu prostopadłym minimalna szerokość drogi dojazdowej wynosi 5 m
 • przy parkowaniu równoległym minimalna szerokość drogi dojazdowej wynosi 3 m

Jaka jest szerokość miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych?

Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych muszą być szersze, aby umożliwić łatwy dostęp do pojazdu osobom korzystającym z wózków inwalidzkich. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, wymiary te wynoszą:

 • Szerokość: 3,6 metra
 • Długość: minimum 5 metrów

Te wymiary zapewniają dodatkową przestrzeń niezbędną do manewrowania wózkiem wokół pojazdu. Według przepisów obowiązujących przed 2018 rokiem szerokość miejsca nie uległa zmianie (wcześniej również wynosiła 3,6 m).

Czy miejsce dla niepełnosprawnych musi mieć znak pionowy?

Tak, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych muszą być wyraźnie oznakowane znakiem pionowym. Wymagania w tym zakresie regulowane są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”. Znak pionowy powinien być umieszczony w taki sposób, aby był wyraźnie widoczny dla kierowców. W załączniku do tego rozporządzenia wskazano, że:

Prawidłowe oznaczenie miejsca dla osób niepełnosprawnych to nie tylko wymalowane linie poziome na niebieskim tle koperty. Miejsce dla osób niepełnosprawnych musi posiadać oznakowanie pionowe składające się ze znaków wyznaczonego miejsca oraz jego przynależności.

oznakowanie pionowe miejsca parkingowego dla osob niepelnosprawnych
Prawidłowe oznakowanie miejsca dla osoby niepełnosprawnej składa się z dwóch powyższych znaków.

Jeśli zatem miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych nie posiada oznakowania pionowego nałożenie mandatu karnego jest nieprawidłowe. Sytuacja ta dotyczy zwłaszcza zamkniętych osiedli wielorodzinnych (w tym inwestycji deweloperskich).

Jakie odległości miejsca parkingowego od okien budynku?

Planowanie lokalizacji miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych i użytkowych wymaga uwzględnienia pewnych kluczowych przepisów prawa. Jednym z ważniejszych aspektów, na który należy zwrócić szczególną uwagę, jest odpowiednia odległość miejsc parkingowych od okien znajdujących się w tych budynkach. Zapewnienie odpowiedniej przestrzeni między parkowanymi pojazdami a budynkami ma kluczowe znaczenie z kilku powodów, w tym dla komfortu mieszkańców oraz zapewnienia bezpieczeństwa (wdychania spalin).

Dlaczego odległość jest ważna?

Zachowanie odpowiedniej odległości między miejscami parkingowymi a oknami budynków ma na celu:

 • Zminimalizowanie hałasu: Samochody, szczególnie przy uruchamianiu i parkowaniu, generują hałas, który może być uciążliwy dla mieszkańców.
 • Ograniczenie ekspozycji na spaliny: Spaliny samochodowe mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza jeśli okna są regularnie otwierane dla wentylacji.
 • Zapobieganie zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem: Pojazdy parkowane zbyt blisko okien mogą zwiększać ryzyko włamań oraz innego rodzaju incydentów.

Przepisy regulujące odległości miejsca postojowego od okien

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” w art. 19 określono, że:

 • Minimalna odległość miejsc postojowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosi 7 m – w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie
 • Minimalna odległość miejsc postojowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosi 10 m – w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie

Przepisy te mają jednak szczególne wyłączenia określone w art. 19:

5. Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane w przypadku parkingów niezadaszonych składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przypadających na jeden lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanych przy tym budynku.

6. Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane w przypadku niezadaszonych parkingów składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie zagrodowej, jeżeli stykają się one z niezadaszonymi parkingami dla samochodów osobowych na sąsiedniej działce.

Miejsca postojowe w garażu podziemnym – wymagania

Projektowanie miejsc postojowych w garażach podziemnych to specyficzne wyzwanie, które wymaga uwzględnienia zarówno szczegółowych norm budowlanych, jak i oczekiwań użytkowników tych przestrzeni. Aby zapewnić funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania garaży podziemnych, niezbędne jest przestrzeganie określonych wymogów technicznych i prawnych.

Wysokość miejsc postojowych w garażu podziemnym

W garażach podziemnych regulowane są wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa, zjazdów (pochylni) oraz szerokości dróg manewrowych. Przepisy te wynikają z rozporządzenia w sprawie Warunków Technicznych. W ramach rozporządzenia określa się także minimalną wysokość dróg ewakuacji oraz wysokość miejsc postojowych wynoszącą w świetle konstrukcji co najmniej 2,2 m i do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych 2 m. Miejsca postojowe nie mogą być zatem niższe niż 2,0 m.

Odległość miejsc postojowych od ścian i słupów

Często zdarza się, że przy miejscu postojowym w garażu podziemnym zlokalizowane są słupy lub ściany. Istnienie tych ograniczeń utrudnia wsiadanie i manewrowanie, ale co ważne ich lokalizacja nie może być dowolna! Odległości określają Warunki Techniczne w art. 104 – cytując:

 1. Odległość między dłuższą krawędzią stanowiska postojowego a:
  1) ścianą powinna wynosić co najmniej 0,3 m;
  2) słupem powinna wynosić co najmniej 0,1 m pod warunkiem zapewnienia swobodnego otwarcia drzwi samochodu.

Podsumowanie i wskazówki jak sprawdzać wymiary miejsc postojowych

Projektowanie odpowiednich miejsc parkingowych, zarówno na zewnątrz, jak i w garażach podziemnych, wymaga dokładnego przestrzegania przepisów budowlanych. W artykule omówiliśmy kluczowe wymiary standardowych miejsc parkingowych, a także specjalne wymogi dotyczące miejsc dla osób niepełnosprawnych, które muszą oferować większą przestrzeń i odpowiednie oznakowanie dla zapewnienia dostępności i bezpieczeństwa.

Zwróciliśmy także uwagę na konieczność zachowania odpowiednich odległości miejsc parkingowych od okien budynków, aby zminimalizować potencjalny dyskomfort mieszkańców wynikający z hałasu oraz emisji spalin.

Zrozumienie i stosowanie tych zasad jest niezbędne nie tylko dla zgodności z prawem, ale także dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa użytkowników parkingów. Jeśli chcieliby Państwo sprawdzić czy linie miejsc parkingowych w Państwa konkretnym przypadku są wymalowane prawidłowo należy pamiętać aby odpowiednio „bazować” pomiar. Przepisy określają odległości wyznaczenia miejsc postojowych jednak nie precyzują czy w każdym przypadku prawidłowy pomiar dotyczy środków linii postojowych, czy też dotycz ich krawędzi. Zalecamy wykonanie pomiarów zarówno dla środka jak i boków linii pomiarowych.

Na terenie Wielkopolski pozostajemy do Państwa dyspozycji celem wykonania profesjonalnych odbiorów mieszkań wraz z odbiorem i pomiarami miejsc parkingowych.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 115

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!