Menu Zamknij

Jak czytać świadectwo energetyczne budynku?

jak czytac swiadectwo energetyczne bduynku

Każda z wynajmowanych lub sprzedawanych nieruchomości od kwietnia 2023 roku musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Owo świadectwo energetyczne stanowi swego rodzaju „paszport”, który powinien wyjaśniać nam jak energochłonne będzie nasze mieszkanie i ile zapłacimy za jego eksploatację. Świadectwo powinno także mówić nam jakie działania należy podjąć aby mieszkało się nam wygodniej i taniej. Niestety nic bardziej mylnego – trzymając dokument pierwszy raz w ręce zwykle widzimy na nim jedynie dużo różnych cyferek bez możliwości łatwej interpretacji…

W artykule wyjaśniamy (w prosty sposób) jak czytać świadectwo energetyczne i co z tego wynika dla nas jako najemcy lub właściciela lokalu. Wyjaśniamy także jakie ważne elementy zostały pominięte w obliczeniach świadectw charakterystyki energetycznej.

swiedectwo energetyczne poznan akt

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. Oferujemy możliwość obsługi zdalnej.

Najważniejsza skala – klasyfikacja energetyczna budynków

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP nie tyle co jest najważniejszy, co najbardziej „przykuwa uwagę” na pierwszej stronie każdego świadectwa energetycznego (to ten duży kolorowy pasek).

Skala ta jest dość intuicyjna w interpretacji – im strzałka nad skalą jest bardziej z lewej tym lokal bardziej „zielony” i energo-oszczędny. Im strzałka bardziej na prawo tym lokal zużywa więcej energii i gorzej izolowany.

jak czytac swiadectwo energetyczne budynku poznan

Oczywiście skalę klasyfikacji budynku można zrobić lepiej niż na polskim świadectwie. Dla przykładu w Wielkiej Brytani świadectwa energetyczne posiadają klasyfikację z kodami literowymi od A do G (jak np. lodówka) co pozwala na prostszy odczyt wartości dla użytkownika, który może porównać przed zakupem, że np. jeden z lokali ma klasę B a drugi ma klasę E. U nas wynik to liczba bez wskazania klasyfikacji budynku.

swiadectwo energetyczne klasyfikacja jak czytac
Przykład klasyfikacji na świadectwie energetycznym w Wielkiej Brytani

Jeszcze o krok dalej w ułatwieniu interpretacji świadectw energetycznych „poszli” Francuzi. We Francji świadectwo energetyczne posiada dokładne zobrazowanie z podziałem na podsystemy. Należy przecież zaznaczyć, że niska ocena ogólna na świadectwie może oznaczać, że budynek jest ocieplony ale zamiast nowego kotła gazowego lub pompy ciepła poprzedni właściciel ogrzewał go starym piecem węglowym („kopciuchem”). W takich wypadkach poprawa energetyczna byłaby możliwa poprzez wymianę samego źródła ogrzewania. Z naszego krajowego świadectwa niestety takich informacji musimy się doszukiwać w treści, zamiast prostej grafiki na stronie frontowej.

jak czytac swiadectwo energetyczne klasyfikacja francja
Przykład klasyfikacji systemów na świadectwie energetycznym we Francji.

Świadectwo energetyczne – co to energia pierwotna, użytkowa, końcowa?

jak czytac swiadectwo energetyczne budynku energia
Przykład wskaźników energii widoczny na pierwszej stronie każdego świadectwa energetycznego

Na pierwszej stronie świadectwa energetyczne wyróżnione zostały cztery wartości liczbowe energii. Wszystkie te wartości przeliczone są w ujęciu rocznym, przy uwzględnieniu sezonowego zapotrzebowania (to znaczy, że nie ogrzewamy budynku latem i nie chłodzimy zimą). Wartości energii podane są także w jednostkach na metr kwadratowy. Wartość jaką widzimy w tabeli nie jest więc całkowitą energią jaką potrzebuje nasze mieszkanie – należy ją pomnożyć przez ilość metrów. Przeliczenie energii na metr ułatwia porównanie zapotrzebowania poszczególnych nieruchomości względem siebie.

Poniższa grafika w sposób obrazowy przedstawia przepływ energii niezbędnej do ogrzania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody w nieruchomości.

jak interperetowac swiadectwo energetyczne budynku
Schemat przepływu energii od wytworzenia do budynku.

EP – energia pierwotna nieodnawialna

Z lewej strony powyższego rysunku wszystko zaczyna się od wartości EP czyli energii pierwotnej nieodnawialnej.

Jeśli nasz lokal ogrzewany jest z cieplika miejskiego możemy wyobrazić sobie, że wartość EP wskazuje ile węgla zostaje zużyte do przygotowania ciepła które jest konieczne do ogrzania naszego mieszkania.

swiadectwo energetyczne ep energia pierwotna

Podobnie dla gazu – wartość EP wskazuje ile surowca należy wydobyć i przesłać aby ogrzać metr kwadratowy (po podłodze) naszego mieszkania. EP to energia nieodnawialna ziemi, zatem w tym parametrze ujęta jest także energia elektryczna (w naszym kraju produkowana głównie z węgla). Nie uwzględnia się tu natomiast energii dostarczonej z paneli fotowoltaicznych czy drewna – te źródła traktujemy jako odnawialne.

Z powyższego wynika, że im mniej gazu i węgla zużyje nasz budynek tym wartość EP będzie niższa. Można zatem wyobrazić sobie budynki „zero emisyjne” czerpiące energię tylko ze słońca, wiatru czy źródeł geotermalnych ziemi. Należy także zaznaczyć, że przy niskich wskaźnikach wartości EP możliwe jest uzyskanie kredytu hipotecznego na korzystnych warunkach (więcej o wartości EP dla tzw. eko pożyczki).

EK – energia końcowa

Energia końcowa to wartość jaka dociera do naszego domu. Jest to ta sama energia jak EP ale należy od niej odjąć straty na wytworzenie i przesył. Jeśli ogrzewamy mieszkanie z cieplika miejskiego to łatwo sobie wyobrazić, że wyprodukowane ciepło musi dotrzeć do nas rurami które mogą tracić trochę energii, a wrzucając do kotła 100 kg węgla możliwe jest że 3-4 kg nie ulegnie spaleniu. Znając zatem tzw. sprawność kotła i przesyłu przelicza się energię pierwotną EP na wartość energii końcowej EK.

swiadectwo energetyczne ek energia koncowa

Energia końcowa jest wartością jaką użytkownik lub właściciel nieruchomości musi kupić.

Wartość tą można zatem przeliczyć na złotówki (PLN) zakupu gazu czy kosztów ogrzewania z cieplika miejskiego.

EU – energia użytkowa

Energia użytkowa jest to energia efektywnie użytkowana do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody w naszych mieszkaniach. Dla lokali niemieszkalnych wartość EU dotyczy także energii niezbędnej do potrzeb oświetlenia (dla mieszkań i domów oświetlenie nie jest uwzględniane w świadectwach energetycznych). Energia użytkowa to także wcześniejsza energia końcowa (ta która liczona jest przez licznik w przyłączu nieruchomości) ale musi uwzględnić straty przesyłu wewnętrznego i sprawność np. kotła. Dla przykładu jeśli widzimy, że nasz licznik gazu się kręci to wskazanie ilości gazu nie mówi nam jeszcze o tym ile ciepła wytworzy kocioł. Nowszy kocioł o większej sprawności dostarczy nam więcej ciepła z tej samej ilości gazu co stary kocioł z otwartą komorą spalania.

Zalecenia pokontrolne na świadectwie energetycznym

Świadectwo energetyczne w swym wzorze zawiera punkt, który powinien opisywać zalecenia certyfikatora (osoby sporządzającej dokument) w jaki sposób możemy poprawić efektywność energetyczną.

swiadectwo energetyczne zalecenia
Karata zaleceń widoczna na przedostatniej stronie świadectwa energetycznego

Punkt ten jest podzielony na kilka podrozdziałów:

  • przegrody zewnętrzne przy remoncie powyżej 25% powierzchni – wskazania dociepleń ścian, dachów, stropów etc
  • systemów technicznych w przypadku termomodernizacji – np. wskazana wymiana kotłów grzewczych po ociepleniu zewnętrznym
  • przegrody zewnętrzne niezależnie od planowanego remontu – np. wymiana okien
  • systemów technicznych niezależnie od dodatkowej termomodernizacji – np. wskazana wymiana kotłów grzewczych ze względu na słabe parametry
  • innych uwag technicznych

Punkty te zgodnie z aktualnymi zaleceniami Ministerstwa nie powinny pozostawać puste. Nie mniej świadectwo energetyczne nie jest usługą zapewniającą analizę możliwych rozwiązań technicznych. Nie należy zatem oczekiwać po świadectwie energetycznym szczegółowej analizy wskazań służących poprawie efektywności energetycznej danej nieruchomości. Usługi takie zostały opisane przez osobną ustawę i dotyczą audytu energetycznego.

Ograniczenia świadectw energetycznych

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej jest regulowane w Ustawie o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i póź. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju „w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej” (poz. 376 i późn. zm.). Świadectwo energetyczne nie powstaje zatem na dowolnej formatce i nie można go dowolnie przeliczać. Dokument ten posiada ścisłe wytyczne dotyczące jak ma wyglądać i co zawierać.

Takie podejście nie pozwala zatem na dowolne uwzględnienie nieszczelności obwodowych starych okien. Świadectwo energetyczne nie zastępuje także szczegółowego badania termowizyjnego lub inspekcji technicznej z rynku wtórnego. Nasze inne usługi inspekcji mieszkań pozwalają na szczegółową analizę wszystkich problemów technicznych bez ograniczeń do formatek Ministerstwa.

Kalkulator przeliczenia energii na świadectwie energetycznym

Jeśli otrzymaliśmy już świadectwo energetyczne dla nieruchomości możemy przeliczyć ilość energii na szacunkową wartość rachunków w ujęciu rocznym.

Należy zastrzec, że świadectwa energetyczne nie uwzględniają wszystkich rzeczywistych strat ciepła i nieszczelności mieszkań. Wartości są więc szacunkowe i nie można ich przyjmować za pewny wyznacznik cen eksploatacji lokalu.

kalkulator swiadectwo energetyczne budynku


Opracowanie świadectw energetycznych

Nasz zespół posiada uprawnienia certyfikatorów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, a każde świadectwo jest dodawane do globalnego rejestru. Pozostajemy do Państwa dyspozycji gwarantując rzetelne wyniki i krótkie terminy realizacji.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. Oferujemy możliwość obsługi zdalnej.


Pobierz darmowy e-book i zniżkę!

swiadectwo energetyczne poznan ebook

Na podany adres prześlemy Ci e-book PDF oraz otrzymasz specjalną zniżkę -30 zł na zakup świadectwa energetycznego.

Plik PDF „Świadectwa charakterystyki energetycznej. Wszystko co warto wiedzieć przed zamówieniem usługi” zawiera m. in. pełny wzór świadectwa z omówieniem.


Gdzie znajduje się Twoja nieruchomość? *

* pola wymagane
Twoje dane są bezpieczne – polityka prywatności.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 174

Brak ocen.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 174

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!