Menu Zamknij

Zapadnięta posadzka – przyczyny, sposoby diagnostyki i naprawy

zapadniete posadzki osiadajaca posadzka przyczyny diagnostyka

Zapadanie posadzek w domu dotyczy głównie budynków niepodpiwniczonych. Samo osiadanie posadzki jest zjawiskiem naturalnym, tak jak powstawanie rys na ścianach (w okresie pierwszych 5 lat od daty budowy). Niemniej jednak zapadanie posadzek bywa bardzo poważną wadą techniczną, której konsekwencjami są nadmierne naprężenia instalacji prowadzonych pomiędzy posadzkami, a ścianami. Warto zatem zapoznać się z poniższym artykułem omawiającym przyczyny zapadania posadzek i sposobami postępowania jeśli zauważymy tego typu wadę w naszym domu.

Szczeliny pod listwami podłogowymi

Wizualnie zapadanie posadzek można zaobserwować w naszym mieszkaniu poprzez pojawienie się szczelin pomiędzy listwami przypodłogowymi montowanymi na ścianach, a posadzką. Pamiętajmy, że żaden wykonawca celowo nie dystansował listew zatem (o ile podłoga nie jest krzywa) widoczne szczeliny zawsze sygnalizują problem techniczny osiadania podłogi.

Szczeliny pomiędzy płytkami przy podłodze

Najczęściej i najłatwiej zaobserwować osiadanie posadzek na płytkach. Jeśli więc zauważymy pęknięcia silikonu lub pęknięcia fug na styku płytek ścian z posadzką oznacza to, że nasza posadzka na pewno obniżyła swój poziom i mamy do czynienia z jej zapadaniem.

Przyczyny zapadania posadzki

Aby omówić dokładnie zjawisko osiadania posadzek należy wyjaśnić dwie rzeczy. Po pierwsze:

Zauważalne w mieszkaniach szczeliny pomiędzy wykończeniem ścian (listwy przypodłogowe, cokoliki z płytek) a wykończeniem posadzek pokazują nam przesunięcie w dół posadzki bez naruszenia ścian fundamentowych.

przyczyny osiadania posadzki, zapadanie posadzki, szczeliny przy posadzce
Pojawienie się szczelin pomiędzy wykończeniem ścian, a posadzką świadczy o tym, że warstwy pod nami lekko się obniżyły, a ściany nie zmieniły swojego położenia. Zjawisko to może być groźne dla budynku.

Osiadanie posadzki może wynikać z wielu przyczyn. Poniżej omówione zostały najczęstsze powody obniżenia posadzek w lokalach.

Za słabe zagęszczenie podsypki piaskowej

osiadanie posadzki slabe zageszczenie piasku
Osiadanie posadzki na skutek słabego zagęszczenia piasku pod chudym betonem jest najczęstszą przyczyną problemów. Dotyczy głównie budynków budowanych w szybkim tempie gdzie grunt nie mógł się „uleżeć”.
osiadanie posadzki przyczyny
Przykład odkrywki zapadania warstwy podsypki pod chudym betonem.

Zły styropian izolacji posadzki

zapadanie podlog w mieszkaniu - styropian
Zapadanie podłóg na skutek ułożenia styropianu elewacyjnego zamiast tzw. „dach-podłoga” może powodować sprasowanie jego warstwy przy nacisku. W tym wypadku osiadanie nie powinno być znaczne, ale niesie zagrożenie pękania wylewki, a w konsekwencji pękania płytek na podłogach.

Długotrwałe zawilgocenie warstw posadzki – awaria instalacji wodnej

zapadanie podlogi szczeliny kafelki plytki
Zapadanie podłóg może być wynikiem awarii instalacji wodnej, a w konsekwencji znacznym zawilgoceniem warstwy styropianu i osłabieniem jego nośności. W przypadkach tego typu zazwyczaj ściany również stają się wilgotne.
Mokre ściany - wilgoć na ścianie przy podłodze
Przykład odkrywki zawilgocenia warstw posadzkowych.

Osiadanie warstw gleby, podmycie na skutek awarii instalacji

zapadanie podlogi przyczyny i skutki
Zapadnie podłóg rzadko wynika z podmycia warstw gleby. Sytuacja jak na powyższym rysunku nie tylko dotyczy wód gruntowych, ale także awarii np. kanalizacji pod budynkiem.

Diagnostyka obniżenia poziomu jastrychu – dlaczego posadzka się zapada

W ramach naszych usług oferujemy inspekcje wizualne polegające na ocenie zapadania posadzek. Wykonujemy także pomiary wilgotności, badania termowizyjne, a w razie potrzeby próby szczelności instalacji hydraulicznych. Oferowana usługa kończy się przedstawieniem raportu pisemnego z zaleceniem dalszych prac.

Niestety nie w każdym przypadku możliwe jest wykluczenie wszystkich ryzyk dalszego obniżania poziomu podłogi bez badań inwazyjnych. Jeśli stoicie Państwo przed decyzją dotyczącą zakupu nieruchomości z zapadniętą posadzką często konieczne jest uwzględnienie ryzyka związanego z dalszym osiadaniem warstw. Nasze oględziny pozwolą na wykluczenie najpoważniejszych przyczyn związanych z zawilgoceniami ścian i awariami instalacji, jednak nie pozwolą zazwyczaj na jednoznaczną ocenę czy wada może się dalej pogłębiać. Należy także pamiętać, że naprawa tego typu posadzki (opisana w paragrafie poniżej) wiąże się ze znacznymi kosztami i w związku z tym część nieruchomości z tego typu wadą fizyczną jest po prostu sprzedawana.

Jeśli chcielibyście Państwo mieć pewność przyczyn osiadania podłóg konieczne jest wykonanie odkrywek warstw posadzki i wykonanie badań geotechnicznych gruntu pod budynkiem i wokół budynku. Wykonane badania pozwolą na określenie warstw w przekroju posadzek i poprawności wykonania prac przy budowie domu.

Zalecaną metodą badań geotechnicznych są sondowania dynamiczne typu DPL pozwalające na detekcję pustek w warstwach gruntu oraz pozwalające na określenie stopnia zagęszczenia gruntu pod budynkiem.

Bez odkrywek możliwe jest założenie plomb szczelinomierzy rozwarcia rys i obserwacja dalszego zapadania posadzek. Niestety badania tego typu nie przyniosą rezultatów w okresie tygodnia – wskazana weryfikacja powyżej 3-6 miesięcy celem określenia trendu czy posadzka dalej osiada, czy też grunt osiągnął np. maksymalną ściśliwość i wada się nie pogłębia.

Podniesienie zapadniętej podłogi

Nie ma jednej metody wyrównania poziomu posadzek we wszystkich domach. Każdy przypadek jest trochę inny i wymaga indywidualnej analizy. Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące „czy trzeba podnosić posadzkę?” Informujemy, że odpowiedzi na to pytanie udzieli nasza usługa analizy Państwa budynku. Podniesienie poziomu posadzki jest szczególnie istotne gdy:

  • pod warstwą chudego betonu osiadł piasek i powstała warstwa wisząca „w powietrzu”, gdzie wierzchnie warstwy posadzki zaczynają pękać w sposób niekontrolowany
  • poziom obniżenia podłóg jest nierównomierny powodując znaczne przechylenie mebli w pokojach
  • poziom obniżenia posadzek jest na tyle duży, że powoduje zagrożenie pękania rur prowadzonych w posadzkach a wyprowadzanych na ściany (np. podejścia pod umywalki czy podejścia pod grzejniki)

Dla podniesienia zapadniętej podłogi wyróżniamy następujące główne metody:

  • skucie warstw posadzkowych, ułożenie nowego styropianu, ponowne rozprowadzenie rur (w tym np. ogrzewania podłogowego) i wylanie nowej posadzki. Koszt wykonania prac w takim przypadku bywa dość znaczny, a wraz z odtworzeniem wykończenia podłóg oraz remontem łazienek, odmalowaniem ścian etc. może wynieść ok. 650 zł/m2 czyli od 65.000 zł dla powierzchni parteru około 100 m2. Pamiętajmy, że tego typu remont wiąże się ze znacznym zawilgoceniem lokalu (wylanie nowych posadzek to setki litrów wody, które muszą odparować), a zatem na czas ok. 2-3 miesięcy budynek będzie wyłączony z użytkowania.
  • wyrównanie poziomu posadzki poprzez iniekcję materiału pod posadzkę (wstrzykiwanie żywic, polimerów lub piany). Metoda ta nie wymaga usunięcia przedmiotów z pomieszczeń i pozwala na uzyskanie dobrych rezultatów pod warunkiem, że pod posadzką są wystarczające przestrzenie puste oraz że nie dojdzie np. do wypchnięcia rur kanalizacyjnych i zakorkowania odpływów – tego typu awarie podczas prac są ryzykiem inwestora i wiążą się ze znacznym zwiększeniem kosztów (konieczność skuwania posadzek). Koszt metod iniekcyjnych dla powierzchni parteru ok. 100 m2 zaczyna się od 17.000 zł.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 163

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!