Menu Zamknij

Zapadnięta posadzka – przyczyny, sposoby diagnostyki i naprawy

zapadniete posadzki osiadajaca posadzka przyczyny diagnostyka

Zapadanie posadzek w domu dotyczy głównie budynków niepodpiwniczonych. Samo osiadanie posadzki jest zjawiskiem naturalnym, tak jak powstawanie rys na ścianach (w okresie pierwszych 5 lat od daty budowy). Niemniej jednak zapadanie posadzek bywa bardzo poważną wadą techniczną, której konsekwencjami są nadmierne naprężenia instalacji prowadzonych pomiędzy posadzkami, a ścianami. Warto zatem zapoznać się z poniższym artykułem omawiającym przyczyny zapadania posadzek i sposobami postępowania jeśli zauważymy tego typu wadę w naszym domu.

W artykule omawiamy następujące zagadnienia:

Szczeliny pod listwami podłogowymi

Zapadanie posadzek to problem, który można zaobserwować w mieszkaniu poprzez pojawienie się szczelin pomiędzy listwami przypodłogowymi a posadzką. Takie szczeliny są wyraźnym sygnałem, że posadzka obniżyła swój poziom. Należy pamiętać, że żaden wykonawca celowo nie dystansowałby listew przypodłogowych (o ile podłoga nie jest krzywa). Jeśli zauważymy widoczne szczeliny, a podłoga jest równa, możemy być pewni, że mamy do czynienia z problemem technicznym związanym z osiadaniem podłogi.

Poniżej przedstawiamy przykładowe zdjęcia szczelin powstałych w wyniku zapadania posadzek:

Szczeliny pomiędzy płytkami przy podłodze

Osiadanie posadzek na płytkach to problem, który często pojawia się w mieszkaniach. Najłatwiej zauważyć go, obserwując stan silikonów oraz fug na styku płytek ścian z posadzką. Jeśli zauważymy pęknięcia silikonu lub pęknięcia fug, jest to wyraźny sygnał, że nasza posadzka obniżyła swój poziom i mamy do czynienia z jej zapadaniem. Obserwujmy zwłaszcza narożniki pomieszczeń przy ścianach nośnych (tego typu pęknięcia rzadko można zauważyć przy ścianie działowej ponieważ inny jest jej rodzaj posadowienia).

Takie osiadanie może być wynikiem różnych przyczyn, m.in. niewłaściwego przygotowania podłoża przed ułożeniem płytek lub zastosowania materiałów niskiej jakości. Szczegółowe omówienie przyczyn opisaliśmy w kolejnym rozdziale. Poniżej przykłady pęknięć fugowań i rozwarstwienia silikonów:

Przyczyny zapadania posadzki

Aby omówić dokładnie zjawisko osiadania posadzek należy wyjaśnić dwie rzeczy. Po pierwsze:

Zauważalne w mieszkaniach szczeliny pomiędzy wykończeniem ścian (listwy przypodłogowe, cokoliki z płytek) a wykończeniem posadzek pokazują nam przesunięcie w dół posadzki bez naruszenia ścian fundamentowych.

przyczyny osiadania posadzki, zapadanie posadzki, szczeliny przy posadzce
Pojawienie się szczelin pomiędzy wykończeniem ścian, a posadzką świadczy o tym, że warstwy pod nami lekko się obniżyły, a ściany nie zmieniły swojego położenia. Zjawisko to może być groźne dla budynku.

Osiadanie posadzki może wynikać z wielu przyczyn. Poniżej omówione zostały najczęstsze powody obniżenia posadzek w lokalach.

Za słabe zagęszczenie podsypki piaskowej

Osiadanie posadzki na skutek słabego zagęszczenia piasku pod chudym betonem jest jedną z najczęstszych przyczyn problemów z podłogą. Dotyczy to przede wszystkim budynków wznoszonych w szybkim tempie, gdzie grunt nie miał wystarczającego czasu, aby się odpowiednio „uleżeć”. W takich przypadkach podsypka piaskowa, która stanowi podstawę podłogi, nie jest dostatecznie zagęszczona. Skutkuje to nierównomiernym osiadaniem posadzki, co z kolei prowadzi do powstawania szczelin, pęknięć oraz innych uszkodzeń.

Przyczyny słabego zagęszczenia podsypki piaskowej:

 1. Brak odpowiedniego sprzętu – Podczas budowy nie zawsze stosuje się specjalistyczny sprzęt do zagęszczania gruntu, co skutkuje niedostatecznym ubiciem podsypki.
 2. Pośpiech na budowie – Wysokie tempo prac budowlanych często prowadzi do pominięcia kluczowych etapów przygotowania podłoża.
 3. Nieodpowiednia kontrola jakości – Brak nadzoru i kontroli jakości podczas przygotowania podsypki piaskowej może prowadzić do jej niedostatecznego zagęszczenia.
osiadanie posadzki slabe zageszczenie piasku
Osiadanie posadzki na skutek słabego zagęszczenia piasku pod chudym betonem jest najczęstszą przyczyną problemów. Dotyczy głównie budynków budowanych w szybkim tempie gdzie grunt nie mógł się „uleżeć”.
osiadanie posadzki przyczyny
Przykład odkrywki zapadania warstwy podsypki pod chudym betonem.

Zły styropian izolacji posadzki

Zapadanie podłóg może być również skutkiem użycia niewłaściwego styropianu do izolacji posadzki. Gdy zamiast specjalistycznego styropianu „dach-podłoga” zastosowany zostanie styropian elewacyjny (bardziej miękki), istnieje ryzyko sprasowania jego warstwy pod naciskiem. Chociaż osiadanie nie powinno być znaczne, niesie ze sobą poważne konsekwencje, takie jak pękanie wylewki oraz, w efekcie, pękanie płytek na podłodze.

Przyczyny stosowania niewłaściwego styropianu:

 1. Oszczędności – Czasami deweloperzy decydują się na tańsze rozwiązania, takie jak styropian elewacyjny, zamiast droższego, ale odpowiedniego styropianu „dach-podłoga”.
 2. Brak wiedzy technicznej – Niektórzy wykonawcy mogą nie być świadomi różnic między różnymi rodzajami styropianu i ich właściwościami.
 3. Pośpiech na budowie – Szybkie tempo prac może prowadzić do pominięcia ważnych szczegółów dotyczących materiałów używanych podczas budowy.
zapadanie podlog w mieszkaniu - styropian
Zapadanie podłóg na skutek ułożenia styropianu elewacyjnego zamiast tzw. „dach-podłoga” może powodować sprasowanie jego warstwy przy nacisku. W tym wypadku osiadanie nie powinno być znaczne, ale niesie zagrożenie pękania wylewki, a w konsekwencji pękania płytek na podłogach.

Długotrwałe zawilgocenie warstw posadzki – awaria instalacji wodnej

Zapadanie posadzek może być wynikiem awarii instalacji wodnej, prowadzącej do długotrwałego zawilgocenia warstw posadzki. Kiedy styropian izolacyjny nasiąka wodą, traci swoją nośność, co skutkuje obniżaniem się poziomu podłogi. W takich sytuacjach wilgoć często przenika również do ścian, powodując ich zawilgocenie.

Kluczowe symptomy:

 • Widoczne zapadanie posadzki.
 • Pojawienie się wilgoci na ścianach.
 • Odkształcenia i pęknięcia na powierzchni podłogi.

Przyczyny długotrwałego zawilgocenia:

 1. Nieszczelne instalacje wodne – Przecieki z rur wodociągowych, grzewczych lub kanalizacyjnych mogą powodować stały napływ wody do warstw posadzki.
 2. Brak odpowiedniej izolacji – Niewłaściwie wykonana izolacja przeciwwodna posadzki może nie chronić skutecznie przed wilgocią (w obszarze łazienek i kabin prysznicowych).
 3. Nieodpowiednia reakcja na awarie – Brak szybkiej reakcji na pojawiające się problemy z instalacją wodną może prowadzić do długotrwałego zawilgocenia.
zapadanie podlogi szczeliny kafelki plytki
Zapadanie podłóg może być wynikiem awarii instalacji wodnej, a w konsekwencji znacznym zawilgoceniem warstwy styropianu i osłabieniem jego nośności. W przypadkach tego typu zazwyczaj ściany również stają się wilgotne.
Mokre ściany - wilgoć na ścianie przy podłodze
Przykład odkrywki zawilgocenia warstw posadzkowych.

Osiadanie warstw gleby, podmycie na skutek awarii instalacji

Zapadanie posadzek może wynikać z osiadania warstw gleby, co często jest skutkiem podmycia na skutek awarii instalacji wodnej lub kanalizacyjnej. Choć jest to rzadka przyczyna, jej skutki mogą być poważne i prowadzić do znacznych uszkodzeń konstrukcyjnych budynku.

Kluczowe symptomy:

 • Widoczne zapadanie posadzki w określonych miejscach.
 • Znaczy wzrost zużycia wody na odczytach licznika
 • Zawilgocenia ścian lub podmycia gleby przy elewacji budynku

Przyczyny osiadania gleby:

 1. Awaria instalacji kanalizacyjnej – Nieszczelne rury kanalizacyjne mogą prowadzić do stopniowego podmywania warstw gleby pod budynkiem.
 2. Przecieki z instalacji wodociągowej – Przecieki z rur wodociągowych mogą powodować erozję gleby, co z czasem prowadzi do jej osiadania.
 3. Wysoki poziom wód gruntowych – Podniesienie poziomu wód gruntowych w wyniku długotrwałych opadów lub topnienia śniegu może również prowadzić do podmycia gleby pod budynkiem.
zapadanie podlogi przyczyny i skutki
Zapadnie podłóg rzadko wynika z podmycia warstw gleby. Sytuacja jak na powyższym rysunku nie tylko dotyczy wód gruntowych, ale także awarii np. kanalizacji pod budynkiem.

Diagnostyka obniżenia poziomu jastrychu – dlaczego posadzka się zapada

W ramach naszych usług oferujemy inspekcje wizualne polegające na ocenie zapadania posadzek. Wykonujemy także pomiary wilgotności, badania termowizyjne, a w razie potrzeby próby szczelności instalacji hydraulicznych. Oferowana usługa kończy się przedstawieniem raportu pisemnego z zaleceniem dalszych prac.

Niestety nie w każdym przypadku możliwe jest wykluczenie wszystkich ryzyk dalszego obniżania poziomu podłogi bez badań inwazyjnych. Jeśli stoicie Państwo przed decyzją dotyczącą zakupu nieruchomości z zapadniętą posadzką często konieczne jest uwzględnienie ryzyka związanego z dalszym osiadaniem warstw. Nasze oględziny pozwolą na wykluczenie najpoważniejszych przyczyn związanych z zawilgoceniami ścian i awariami instalacji, jednak nie pozwolą zazwyczaj na jednoznaczną ocenę czy wada może się dalej pogłębiać. Należy także pamiętać, że naprawa tego typu posadzki (opisana w paragrafie poniżej) wiąże się ze znacznymi kosztami i w związku z tym część nieruchomości z tego typu wadą fizyczną jest po prostu sprzedawana.

Jeśli chcielibyście Państwo mieć pewność przyczyn osiadania podłóg konieczne jest wykonanie odkrywek warstw posadzki i wykonanie badań geotechnicznych gruntu pod budynkiem i wokół budynku. Wykonane badania pozwolą na określenie warstw w przekroju posadzek i poprawności wykonania prac przy budowie domu.

Zalecaną metodą badań geotechnicznych są sondowania dynamiczne typu DPL pozwalające na detekcję pustek w warstwach gruntu oraz pozwalające na określenie stopnia zagęszczenia gruntu pod budynkiem.

Bez odkrywek możliwe jest założenie plomb szczelinomierzy rozwarcia rys i obserwacja dalszego zapadania posadzek. Niestety badania tego typu nie przyniosą rezultatów w okresie tygodnia – wskazana weryfikacja powyżej 3-6 miesięcy celem określenia trendu czy posadzka dalej osiada, czy też grunt osiągnął np. maksymalną ściśliwość i wada się nie pogłębia.

Podniesienie zapadniętej podłogi

Nie ma jednej metody wyrównania poziomu posadzek we wszystkich domach. Każdy przypadek jest trochę inny i wymaga indywidualnej analizy. Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące „czy trzeba podnosić posadzkę?” Informujemy, że odpowiedzi na to pytanie udzieli nasza usługa analizy Państwa budynku. Podniesienie poziomu posadzki jest szczególnie istotne gdy:

 • pod warstwą chudego betonu osiadł piasek i powstała warstwa wisząca „w powietrzu”, gdzie wierzchnie warstwy posadzki zaczynają pękać w sposób niekontrolowany
 • poziom obniżenia podłóg jest nierównomierny powodując znaczne przechylenie mebli w pokojach
 • poziom obniżenia posadzek jest na tyle duży, że powoduje zagrożenie pękania rur prowadzonych w posadzkach a wyprowadzanych na ściany (np. podejścia pod umywalki czy podejścia pod grzejniki)

Dla podniesienia zapadniętej podłogi wyróżniamy następujące główne metody:

 • skucie warstw posadzkowych, ułożenie nowego styropianu, ponowne rozprowadzenie rur (w tym np. ogrzewania podłogowego) i wylanie nowej posadzki. Koszt wykonania prac w takim przypadku bywa dość znaczny, a wraz z odtworzeniem wykończenia podłóg oraz remontem łazienek, odmalowaniem ścian etc. może wynieść ok. 650 zł/m2 czyli od 65.000 zł dla powierzchni parteru około 100 m2. Pamiętajmy, że tego typu remont wiąże się ze znacznym zawilgoceniem lokalu (wylanie nowych posadzek to setki litrów wody, które muszą odparować), a zatem na czas ok. 2-3 miesięcy budynek będzie wyłączony z użytkowania.
 • wyrównanie poziomu posadzki poprzez iniekcję materiału pod posadzkę (wstrzykiwanie żywic, polimerów lub piany). Metoda ta nie wymaga usunięcia przedmiotów z pomieszczeń i pozwala na uzyskanie dobrych rezultatów pod warunkiem, że pod posadzką są wystarczające przestrzenie puste oraz że nie dojdzie np. do wypchnięcia rur kanalizacyjnych i zakorkowania odpływów – tego typu awarie podczas prac są ryzykiem inwestora i wiążą się ze znacznym zwiększeniem kosztów (konieczność skuwania posadzek). Koszt metod iniekcyjnych dla powierzchni parteru ok. 100 m2 zaczyna się od 17.000 zł.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 172

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!