Menu Zamknij

Inwentaryzacja budynku jednorodzinnego – ile kosztuje i jak ją zamówić

Inwentaryzacja budynku jednorodzinnego polega na odtworzeniu fragmentów dokumentacji projektowej domu. Zlecenie inwentaryzacji powinien rozważyć każdy właściciel domu, gdzie projekt jest niekompletny lub nie odpowiada stanowi zastanemu. Wynikiem inwentaryzacji jest stworzenie planów pomieszczeń z odpowiednią skalą wymiarową. Ile zatem kosztuje taka inwentaryzacja – wyjaśnimy w poniższym artykule.

Na terenie Wielkopolski pozostajemy do Państwa dyspozycji celem opracowania inwentaryzacji rysunkowych wszystkich typów budynków. Wykonujemy także inspekcje stanu technicznego i ekspertyzy budowlane.

Znaczenie inwentaryzacji w kontekście nieruchomości

Inwentaryzacja budynku jest przede wszystkim sposobem na zwiększenie dokładności obliczeń remontowych, czy zwiększenie wartości domu. Inwentaryzację budowlaną wykonują właściciele budynków w celu (poniżej wyszczególniono jedynie główne powody):

 • odtworzenia planów pomieszczeń do obliczeń remontowych i jako podkłady dla architekta wnętrz po planowaną zmianę aranżacji
 • wykonania planów pomieszczeń celem zwiększenia atrakcyjności oferty sprzedaży nieruchomości
 • odtworzenia planów pomieszczeń celem legalizacji samowoli budowlanych (prace te powinny być połączone z ekspertyzą techniczną)
 • odtworzenie planów do celów sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej lub audytu energetycznego
 • wykonania planów celem określenia rzeczywistej powierzchni nieruchomości (także do celów podatkowych)

Dzięki inwentaryzacji właściciele mogą odtworzyć część projektu nieruchomości, co nie jest równoznaczne z inspekcją stanu technicznego, ale stanowi niezbędny krok wielu procesów około-remontowych. Sporządzenie audytu energetycznego (do dofinansowania prac termomodernizacyjnych) lub sprzedaż nieruchomości nie będzie możliwa bez szczegółowej inwentaryzacji rysunkowej.

Jakie elementy obejmuje standardowa inwentaryzacja?

Inwentaryzacja rysunkowa budynku jednorodzinnego to proces polegający na dokładnym odtworzeniu wszystkich planów (rzutów) kondygnacji oraz przekrojów budynku, co pozwala na stworzenie kompleksowej dokumentacji architektonicznej.

W Polsce nie funkcjonuje pojęcie „standardowa inwentaryzacja” zatem zakres usługi należy uzgodnić z wykonawcą przy zleceniu. Zakres ten będzie miał bezpośredni wpływ na cenę inwentaryzacji.

W ramach zlecenia inwentaryzacji możliwe jest odtworzenie rysunku stanowiącego plan mieszkania jak i przekrojów czy widoku elewacji. Za każdy dodatkowy element (dodatkowy rysunek) firmy wykonawcze doliczają opłatę wynikającą ze zwiększonego zakresu prac.

Minimalny (przydatny) zakres inwentaryzacji

W celu ograniczenia wydatków na inwentaryzację, a jednocześnie celem uzyskania materiału, który będzie maksymalnie przydatny zarówno na potrzeby świadectwa energetycznego, czy audytu energetycznego jak i do celów projektu wnętrz czy legalizacji należy określić jako:

 • Rzuty kondygnacji (wszystkich kondygnacji mieszkalnych, bez piwnic i strychu):
  • dokładne odtworzenie układu poszczególnych pomieszczeń na każdej kondygnacji budynku.
  • zaznaczenie rozmieszczenia drzwi, okien oraz innych otworów.
  • zaznaczenie budowy ścian, powierzchni pokoi oraz wielkości okien
 • Przekrój budynku (jeden przekrój pionowy przez wszystkie kondygnacje wraz z piwnicą i strychem):
  • odtworzenie przekroju pionowego, który pokazują budowę ścian, stropów, dachu oraz innych kluczowych elementów konstrukcyjnych.
  • ilustracja relacji wysokościowych między różnymi elementami budynku.
inwentaryzacja budowlana rzut budynku
Rzut (czyli plan „od góry”) stanowi podstawowy rysunek każdej inwentaryzacji

Zakres pełnej inwentaryzacji

Poza wyżej wymienionym zakresem minimalnym Inwestor może zlecić także dodatkowe rysunki. Dla przykładu widoki poszczególnych elewacji i detali architektonicznych mogą być kluczowe w przypadku remontu elewacji będących pod opieką konserwatora zabytków. Zwiększenie ilości przekrojów budynku również może być kluczowe przy wykonywaniu projektu przebudowy budynku o dachach wielospadowych (różne części budynku posiadają różną wysokość). Pełna inwentaryzacja obejmuje:

 • Rzuty kondygnacji:
  • dokładne odtworzenie układu poszczególnych pomieszczeń na każdej kondygnacji budynku.
  • zaznaczenie rozmieszczenia drzwi, okien oraz innych otworów.
  • zaznaczenie budowy ścian, powierzchni pokoi oraz wielkości okien
 • Przekroje budynku:
  • odtworzenie przekrojów pionowych, które pokazują budowę ścian, stropów, dachu oraz innych kluczowych elementów konstrukcyjnych.
  • ilustracja relacji wysokościowych między różnymi elementami budynku.
 • Rzuty dachów:
  • ilustracja geometrii dachu, w tym kątów nachylenia
  • lokalizacja elementów takich jak kominy i lukarny
  • wykaz konstrukcyjnych cech dachu
 • Rzuty instalacji:
  • przedstawienie rozmieszczenia instalacji wewnętrznych, takich jak elektryczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe czy wentylacyjne, w zależności od dostępności danych (oznaczenie na rzutach gdzie są gniazdka elektryczne, krany i kratki wentylacji)
 • Elewacje:
  • rysunki każdej z elewacji budynku, ukazujące jej zewnętrzny wygląd, detale architektoniczne, materiały wykończeniowe oraz otwory okienne i drzwiowe.
 • Detale konstrukcyjne i architektoniczne:
  • dokładne przedstawienie specyficznych, charakterystycznych lub skomplikowanych elementów budynku, które wymagają szczegółowego zobrazowania.
 • Zestawienie materiałów:
  • spis materiałów użytych do budowy i wykończenia budynku, o ile jest to możliwe do odtworzenia na podstawie dostępnych danych.

Inwentaryzacja rysunkowa nie obejmuje oceny stanu technicznego budynku, lecz skupia się na dokładnym odwzorowaniu jego architektury i konstrukcji na potrzeby dokumentacji, planowania remontów lub adaptacji. Jest to szczególnie ważne w przypadkach, gdy oryginalne plany są niekompletne, zagubione lub nieaktualne, a precyzyjna dokumentacja jest wymagana do dalszych prac projektowych lub administracyjnych.

inwentaryzacja budowlana elewacje
Widok elewacji to dodatkowe rysunki inwentaryzacji budowlanej. Stworzenie tego typu widoków jest zwykle dodatkowo odpłatne.

Ile kosztuje inwentaryzacja budynku jednorodzinnego?

Koszt inwentaryzacji może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wielkość nieruchomości, jej stan techniczny czy zakres wymaganych badań. Standardowa cena inwentaryzacji przedstawia się następująco:

Podstawowy zakres inwentaryzacjiPełna inwentaryzacja
Dom jednorodzinny do 300 m2od 10 zł/m2od 30 zł/m2
Dom jednorodzinny powyżej 300 m2od 8 zł/m2od 25 zł/m2

Cena inwentaryzacji budynku jednorodzinnego liczona jest na podstawie każdego metra kwadratowego powierzchni podłogi pomieszczeń inwentaryzowanych. Dla przykładu inwentaryzacja budynku o powierzchni 120 m2 kosztuje około 1200 zł (do powyższej ceny może być doliczony podatek VAT).

Wybór firmy inwentaryzacyjnej

Wybierając firmę inwentaryzacyjną, warto zwrócić uwagę na jej doświadczenie, opinie klientów oraz zakres oferowanych usług. Inwentaryzacji powinni dokonywać inżynierowie budownictwa zaznajomieni z materiałami budowlanymi stosowanymi w różnym czasie. Przy legalizacji samowoli budowlanych niezbędne jest aby sporządzający inwentaryzację i ekspertyzę posiadał uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalizacji (np. uprawnienia budowlane w zakresie dróg i mostów nie są odpowiednie).

Firma InspekcjaDomu pozostaje do Państwa dyspozycji celem opracowania profesjonalnych inwentaryzacji rysunkowych na terenie Wielkopolski. Posiadamy kadrę inspektorów budowlanych z odpowiednimi uprawnieniami i zapleczem zawodowym. Zatrudniamy także audytorów energetycznych i specjalizujemy się w legalizacjach samowoli budowlanych.

Na terenie Wielkopolski pozostajemy do Państwa dyspozycji celem opracowania inwentaryzacji rysunkowych wszystkich typów budynków – zachęcamy do zapoznania się z ofertą inwentaryzacji w Poznaniu.

inwentaryzacja budowlana przekroj

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 87

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!