Menu Zamknij

Odbiór instalacji fotowoltaicznej (PV) – jakich dokumentów wymagać?

odbior instalacji fotowoltaicznej pv

Odbiór instalacji fotowoltaicznej (PV) to nie tyko zgłoszenie gotowości przyłączenia do sieci energetycznej i zgłoszenie do straży pożarnej. Zagadnienie jest znacznie bardziej skomplikowane, a brak wymaganych prawnie dokumentów może stanowić precedens do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela w przypadku pożaru instalacji fotowoltaicznej.

W około 80% oddawanych do użytkowania instalacji fotowolataiczych klient nie otrzymuje wymaganych dokumentów od wykonawcy. Właściwe zamocowanie konstrukcji, poprawny montaż przewodów i podłączenie falownika nie świadczą o tym że instalacja jest bezpieczna i została poprawnie sprawdzona.

odbior instalacji fotowoltaicznej audyt poznan

Na terenie Wielkopolski pozostajemy do Państwa dyspozycji celem pomocy w odbiorze instalacji fotowoltaiki od wykonawcy. Nie tylko sprawdzamy kompletność dokumentacji ale także podłączenia systemu i poprawność montażu. Zachęcamy do kontaktu – tel. 799 167 383.

Odbiór instalacji fotowolataicznej – dokumenty

Norma PN-EN 62446-1 w punkcie 4.2.1 definiuje minimalną wersję dokumentacji jaka powinna zostać sporządzona i przekazana przez wykonawcę systemu. Braki dokumentacji w okresie gwarancji obciążają firmę realizującą prace, ale po okresie gwarancyjnym brak teczki z dokumentami dotyczącymi systemu może być jednym z precedensów do np. odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku pożaru.

Minimalna wersja dokumentacji powinna zawierać:

  1. Informacje o systemie.
  2. Informacje o projektancie.
  3. Informacje o instalatorze.
  4. Opis systemu, schematy (sposób połączenia, miejsce zabezpieczeń i rozłączników, itd.).
  5. Specyfikacje techniczne urządzeń (moduły, inwerter, przewody, rozłączniki, system montażowy, itp.).
  6. Instrukcja obsługi i konserwacji systemu.
  7. Protokół z weryfikacji odbiorczej systemu (w tym pomiary elektryczne strony AC i DC) oraz protokół z uruchomienia.
odbior instalacji fotowoltaiki pv pomiary elektryczne poznan audyt instalacji fotowoltaicznej poznan

Odbiór instalacji fotowoltaicznej przez straż pożarną

Zgodnie z przepisami wszystkie instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 6,5 kW muszą zostać zgłoszone do straży pożarnej. Przepis ten obowiązuje od września 2020 roku, zatem instalacje uruchomione wcześniej nie muszą spełniać tego wymogu (prawo nie działa wstecz). Dla nowych instalacji fotowoltaiki konieczne jest dokonanie zgłoszenia – ma ono charakter formalny, przy czym straż zazwyczaj nie weryfikuje instalacji na budynkach (zgodnie z przepisami ma na to 14 dni od daty zgłoszenia).

Zgłoszenia do straży pożarnej uznaje się za bardzo dobry pomysł – w przypadku pożaru Państwa budynku jednostki PSP wiedzą, że na budynku występuje instalacja fotowoltaiczna więc trzeba wysłać więcej wozów gaśniczych. Pożary z udziałem fotowolatiki są przecież zwykle bardziej rozległe i rozwijają się znacznie szybciej.

Fot. z serwisu Gadżetomania.pl, pożar w Sarbinowie

Pomiary okresowe instalacji fotowoltaicznych

Podstawą prawną wszystkich pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach jest ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) art. 62:

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

Jednak w powyższym zapisie występuje sformułowanie „co najmniej”. Norma PN-EN IEC 62446-2 („Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania — Część 2: Systemy podłączone do sieci — Utrzymanie systemów PV ”) definiuje, że przez pierwsze 5 lat instalacja powinna być sprawdzana co najmniej raz w roku. Po okresie pierwszych 5 lat sprawdzenie instalacji powinno następować nie rzadziej niż system do jakiego instalacja jest podłączona (zatem nie rzadziej niż raz na 5 lat). Przy czym „sprawdzana” nie dotyczy oceny wizualnej a oceny wizualnej połączonej z pomiarami elektrycznymi. Podejście takie jest właściwe ponieważ statystycznie po naprawach usterek jakie zostałyby wykryte w pierwszych latach ryzyko pożaru instalacji jest bardzo małe.

Pożary instalacji fotowoltaicznych występują zazwyczaj w 3 roku użytkowania (zatem po okresie gwarancji) dlatego wykonanie pomiaru po 5 latach od montażu nie jest podejściem właściwym.

Jeśli natomiast falownik zamontowany został na elewacji budynku (poza lokalem mieszkalnym) instalację należy traktować jak zewnętrzną instalację elektryczną. Instalacje tego typu wymagają kontroli okresowej co najmniej raz w roku. To samo dotyczy zewnętrznych ładowarek samochodów elektrycznych (ładowarek stacjonarnych, trwale przymocowanych do elewacji).

Podsumowanie wymagań dotyczących pomiarów okresowych instalacji fotowoltaicznych:

Instalacja PV starsza niż 5 lat (falownik w budynku)Instalacja PV starsza niż 5 lat (falownik na elewacji)Nowa instalacja PV
Pomiary co najmniejraz na 5 latraz w 1 rokuraz w 1 roku (przez pierwsze 5 lat)

Audyt odbiorczy instalacji fotowoltaicznej

Pozostajemy do Państwa dyspozycji celem skontrolowania poprawności przekazywanej przez wykonawcę dokumentacji. Sprawdzenia poprawności łączeń przewodów, właściwego odseparowania tras przewodów AC i DC. Ponadto sprawdzimy poprawność podpięcia przewodów i za dodatkową opłatą przeprowadzimy dodatkowe pomiary elektryczne instalacji fotowolataicznej.

Fotowoltaika to wydatek około 20.000-45.000 zł, jeśli zaś instalacja stanie się zagrożeniem pożarowym koszt napraw zniszczeń przekroczy 200.000 zł. Czy dodatkowa oszczędność kilkuset złotych związanych z odbiorem zewnętrznym jest dobrym pomysłem?

Wykonawca realizując swe prace zobowiązany jest udzielić rękojmi, zatem wszelkie błędy podłączeń i braki dokumentacyjne muszą być uzupełnione bezpłatnie. Po okresie gwarancji wszelkie koszty dodatkowe ponosi klient.

Usługi audytów odbiorczych instalacji fotowoltaicznych świadczymy na terenie całej Wielkopolski. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego – tel. 799 167 383.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 127

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!