Menu Zamknij

Certyfikat energetyczny do sprzedaży mieszkania

certyfikat energetyczny do sprzedazy mieszkania

Jeśli planują Państwo sprzedaż lub są podczas procesu zakupowego mieszkania natrafią Państwo na na pojęcie certyfikat energetyczny. Należy zaznaczyć, że jednym z kluczowych dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy kupna – sprzedaży nieruchomości jest obecnie certyfikat energetyczny do sprzedaży mieszkania, zwany również świadectwem charakterystyki energetycznej. Regulacje w tym zakresie określono w Ustawie o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju „w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej” (poz. 376 i późn. zm.).

swiadectwo energetyczne poznan mieszkanie

W niniejszym artykule wyjaśniono podstawowe informacje dotyczące wymagań wynikających z obowiązujących aktów prawnych w zakresie regulacji opracowania i przekazania certyfikatów energetycznych przy sprzedaży mieszkania.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. Oferujemy możliwość obsługi zdalnej.

Certyfikat energetyczny do sprzedaży mieszkania – wyjaśnienie

Czym jest certyfikat energetyczny?

Certyfikat energetyczny (inaczej zwany także świadectwem charakterystyki energetycznej) jest dokumentem wymaganym zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej. W Polsce wymagania w zakresie zawartości dokumentu określono w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju „w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej” (poz. 376 i późn. zm.).

certyfikat energetyczny do sprzedazy mieszkania centralny rejestr
Certyfikat energetyczny dodawany jest do systemu Ministerstwa (dostęp posiadają jedynie osoby uprawnione)

Dokument certyfikatu energetycznego zawiera podstawowe dane dotyczące budowy ścian i stropów mieszkania wraz z określeniem sposobu jego ogrzewania. Na tej podstawie określa się ilość energii jaka będzie niezbędna do ogrzania mieszkania – dane te pozwalają nam na określenie czy budynek jest dobrze zaizolowany i ile (szacunkowo) będzie kosztować jego ogrzewanie.


Pobierz darmowy e-book i zniżkę!

swiadectwo energetyczne poznan ebook

Na podany adres prześlemy Ci e-book PDF oraz otrzymasz specjalną zniżkę -30 zł na zakup świadectwa energetycznego.

Plik PDF „Świadectwa charakterystyki energetycznej. Wszystko co warto wiedzieć przed zamówieniem usługi” zawiera m. in. pełny wzór świadectwa z omówieniem.
Gdzie znajduje się Twoja nieruchomość? *

* pola wymagane
Twoje dane są bezpieczne – polityka prywatności.

Kto musi mieć świadectwo energetyczne?

Informacje dotyczące tego kto musi mieć świadectwo energetyczne zawarte są w art. 2 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i późn. zm.). Cytując:

Art. 3.1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:

  1. zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
  2. zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  3. wynajmowanego.

Powyższe wprost określa, że świadectwo energetyczne należy posiadać przy zawarciu umowy kupna-sprzedaży nieruchomości oraz przy każdej umowie najmu.

Ponadto w art. 11 ppkt. 4 określono, że:

Art. 11.4 Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania zgodnie z ust. 1 odpowiednio świadectwa charakterystyki energetycznej, jego kopii albo wydruku.

Nie uznaje się zatem sytuacji, że strony danej umowy mogą samodzielnie podjąć decyzję o nieprzekazywaniu świadectwa energetycznego. Umowa taka zawiera luki i choć nawet bez świadectwa energetycznego jest aktem ważnym i obowiązującym to stwarza ryzyko dla sprzedawcy lub wynajmującego. Ryzyko wynika z nałożenia kary ustawowej w przypadku zgłoszenia przez najemcę braku dokumentu (prowadzi to do nadużyć w postaci szantażu strony wynajmującej) oraz możliwości wystąpienia o rozwiązanie umowy sprzedaży/najmu na skutek zatajenia istotnych danych dotyczących energochłonności budynku (np. złych parametrów budynku).

Czy przy sprzedaży mieszkania potrzebne jest świadectwo energetyczne?

Tak, świadectwo energetyczne jest jest potrzebne do sprzedaży mieszkania. Regulacje w tym zakresie (jak to wykazano powyżej) określa Ustawie o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i późn. zm.)

Przy sprzedaży mieszkania (lub domu) konieczne jest przekazanie papierowej wersji świadectwa energetycznego (wyjaśnienie w osobnym artykule świadectwo energetyczne a akt notarialny).

Należy przy tym zaznaczyć, że a art. 11.5 Ustawy o charakterystyce energetycznej określono:

Art. 11. 5 5. W przypadku zawarcia umowy zbycia prawa własności części budynku albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo umowy najmu części budynku przekazywane świadectwo charakterystyki energetycznej dotyczy części budynku albo lokalu będących przedmiotem umowy.

Nie może być zatem sytuacji gdy do umowy sprzedaży mieszkania w bloku sprzedający chciałby załączyć świadectwo energetyczne dla budynku. Przy sprzedaży mieszkania świadectwo energetyczne musi dotyczyć tego konkretnego mieszkania. Informacje w tym zakresie szerzej opisano w artykule świadectwo energetyczne mieszkania w bloku.

Czy mieszkanie spółdzielcze własnościowe musi mieć świadectwo energetyczne?

Tak, mieszkania spółdzielcze własnościowe musi mieć świadectwo energetyczne jeśli zamierzamy je sprzedać lub wynająć.

W Ustawie o charakterystyce energetycznej każdorazowo podkreśla się i wymienia spółdzielcze prawo własnościowe jako odrębną grupę podlegającą wprost tym samym regulacjom co pełna własność – cytując:

Art. 3.1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:

  1. zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
  2. zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  3. wynajmowanego.

Nie mniej należy podkreślić, że samo posiadanie lokalu mieszkalnego nie wymusza konieczności zakupu certyfikatu energetycznego. Certyfikat jest niezbędny wyłącznie przy sprzedaży lub zawarciu umowy najmu lokalu.

Kto płaci za certyfikat energetyczny?

Za certyfikat energetyczny zawsze płaci aktualny właściciel lokalu. Najemca lub kupujący w żadnym wypadku nie mogą być obarczeni kosztem zakupu świadectwa energetycznego. Regulacje w tym zakresie określono w art. 11.1 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i późn. zm.).

Art. 11.1 Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazują odpowiednio nabywcy albo najemcy [świadectwo charakterystyki energetycznej lub kopię świadectwa].

Opracowanie certyfikatu energetycznego

Nasz zespół posiada uprawnienia certyfikatorów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, a każde świadectwo energetyczne jest dodawane do globalnego rejestru. Pozostajemy do Państwa dyspozycji gwarantując rzetelne wyniki i krótkie terminy realizacji.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. Oferujemy możliwość obsługi zdalnej.


Najczęściej zadane pytania dot. certyfikatu energetycznego


Czy mogę sprzedać mieszkanie bez świadectwa energetycznego?


Posiadanie ważnego certyfikatu energetycznego jest wymogiem pranym przy sprzedaży mieszkania. Nie mniej samo zawarcie transakcji jest możliwe także bez dokumentu świadectwa charakterystyki energetycznej. Notariusz jest zobowiązany odnotować stosowne informacje o tym fakcie i pouczyć o każe grzywny (5.000 zł).

Jak ocena efektywności energetycznej wpływa na sprzedaż?

Niezależnie od podania informacji w ogłoszeniu sprzedażowym kupujący nieruchomość bardzo często sami dopytują o posiadanie świadectwa energetycznego i wysokość rachunków oraz czynszu. Nieprzeciętnie niskie wyniki na świadectwie energetycznym odstraszą część potencjalnych kupujących i na pewno wpływają negatywnie na sam proces sprzedaży.

Czy są nieruchomości zwolnione z posiadania świadectwa energetycznego?

Tak, obiekty zabytkowe czy obiekty kultu religijnego (np. kościoły) są zwolnione z posiadania certyfikatów energetycznych (więcej w artykule świadectwo energetyczne mieszkania w bloku). Szczegółowych informacji w tym zakresie należy szukać we właściwym urzędzie miasta/gminy i u Ustawodawcy.

Czy certyfikat energetyczny przenosi się na nowego właściciela?

Tak, świadectwo energetyczne ważne jest 10 lat od daty jego sporządzenia. Jeden dokument certyfikatu energetycznego może być wielokrotnie dołączany do umów sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.


Pobierz darmowy e-book i zniżkę!

swiadectwo energetyczne poznan ebook

Na podany adres prześlemy Ci e-book PDF oraz otrzymasz specjalną zniżkę -30 zł na zakup świadectwa energetycznego.

Plik PDF „Świadectwa charakterystyki energetycznej. Wszystko co warto wiedzieć przed zamówieniem usługi” zawiera m. in. pełny wzór świadectwa z omówieniem.


Gdzie znajduje się Twoja nieruchomość? *

* pola wymagane
Twoje dane są bezpieczne – polityka prywatności.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 107

Brak ocen.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 107

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!