Menu Zamknij

Czy świadectwo energetyczne domu jest obowiązkowe?

swiadectwo energetyczne domu

Świadectwo energetyczne domu jest jednym z kluczowych dokumentów, które warto poznać bliżej, szczególnie gdy mowa o efektywności energetycznej i potencjalnych oszczędnościach. Decydując się na wynajem, zakup lub sprzedaż domu, nie można pominąć tak ważnego dokumentu jak świadectwo energetyczne. To właśnie ono informuje o tym, ile energii potrzebuje budynek i jakie są potencjalne sposoby na jej oszczędzanie. W dobie rosnących cen za energię, posiadanie lub uzyskanie świadectwa energetycznego staje się zatem nie tylko obowiązkiem, ale i rzeczywistą potrzebą każdego właściciela nieruchomości.

W tym artykule wyjaśniamy, czym jest świadectwo energetyczne, kiedy jest obowiązkowe, gdzie je uzyskać, ile kosztuje, a także w jakich sytuacjach możemy być zwolnieni z jego posiadania.

swiedectwo energetyczne poznan akt

Z artykułu dowiesz się:

 1. Co to jest świadectwo energetyczne domu?
  • Definicja i podstawowe informacje
  • Dlaczego świadectwo energetyczne jest ważne?
 2. Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego
  • Kiedy świadectwo energetyczne domu jest obowiązkowe?
  • Wyjątki od obowiązku posiadania świadectwa
 3. Procedura uzyskania świadectwa energetycznego
  • Gdzie i jak uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej?
  • Kto może wystawić świadectwo energetyczne?
 4. Koszty świadectwa energetycznego
  • Ile kosztuje świadectwo energetyczne domu?
  • Czynniki wpływające na cenę świadectwa
 5. Znaczenie świadectwa energetycznego przy transakcjach
  • Świadectwo energetyczne przy sprzedaży i wynajmie
  • Konsekwencje braku świadectwa energetycznego
 6. Jak interpretować dane w świadectwie?
 7. FAQ – Najczęściej zadawane pytania
  • Czy zawsze muszę mieć świadectwo energetyczne przy sprzedaży domu?
  • Co grozi za brak świadectwa energetycznego?

Zachęcamy do zapoznania się aktualnymi promocjami i naszą ofertą sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. Oferujemy możliwość obsługi zdalnej.

Co to jest świadectwo energetyczne domu?

Świadectwo energetyczne domu, znane także jako świadectwo charakterystyki energetycznej, to dokument, który określa obliczeniowe zapotrzebowanie na energię nieodnawialną w celach ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej (dla budynków biurowych także na potrzeby oświetlenia). Świadectwo zawiera szczegółowe informacje o ilości energii koniecznej do zapewnienia komfortowych warunków życia w danym domu. Przeanalizujmy, czym dokładnie jest to świadectwo i dlaczego odgrywa tak ważną rolę.

Definicja i podstawowe informacje

Świadectwo energetyczne domu – to oficjalny dokument, który określa zapotrzebowanie na energię niezbędną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dokument ten musi być dodany do centralnego rejestru w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Świadectwo prezentuje dane w formie wskaźników energetycznych, które pozwalają ocenić, jak efektywnie budynek wykorzystuje energię.

W dokumencie tym znajdziesz między innymi:

 • Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU) – informuje, ile energii potrzeba do ogrzewania pomieszczeń i wody oraz do działania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową (EK) – pokazuje całkowitą ilość energii zużywanej przez wszystkie urządzenia i systemy w budynku.
 • Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) – uwzględnia energię zużywaną do produkcji i dostarczenia energii do budynku, w tym energię z paliw kopalnych.
 • Klasa energetyczna budynku – w formie graficznego suwaka przedstawiona wartość zapotrzebowania na energię na skali barw

Dlaczego świadectwo energetyczne jest ważne?

 1. Zwiększenie świadomości energetycznej – Świadectwo energetyczne zwiększa świadomość właścicieli i użytkowników domów na temat sposobów, w jakie ich nieruchomości zużywają energię. Dzięki temu można lepiej zrozumieć, jakie działania można podjąć, aby obniżyć rachunki za energię.
 2. Potencjalne oszczędności – Dokument ten identyfikuje obszary, w których dom może być nieefektywny energetycznie. Dzięki temu właściciele mogą zainwestować w modernizacje (takie jak izolacja, wymiana okien, modernizacja systemów grzewczych), które przynoszą znaczące oszczędności w dłuższym okresie.
 3. Wartość rynkowa nieruchomości – Budynki o lepszej efektywności energetycznej są coraz bardziej cenione na rynku nieruchomości. Świadectwo energetyczne, poprzez prezentację klasy energetycznej, może podnieść atrakcyjność domu na rynku, co jest korzystne przy jego sprzedaży lub wynajmie.
 4. Wymóg prawny – W Polsce, posiadanie aktualnego świadectwa energetycznego jest wymagane prawnie przy sprzedaży, wynajmie lub budowie domu. Jest to element szerszej polityki zmierzającej do redukcji emisji CO2 i promowania zrównoważonego rozwoju.
 5. Ekologiczne aspekty – Świadectwo energetyczne wpisuje się w globalne tendencje promowania zrównoważonego rozwoju. Poprzez identyfikację i rekomendację wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dokument ten przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu budownictwa na środowisko.
swiadectwo energetyczne domu budygoszcz

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego

Świadectwo energetyczne domu to nie tylko dokument potwierdzający efektywność energetyczną budynku, ale również obowiązek prawny dla wielu właścicieli nieruchomości. Przyjrzyjmy się, kiedy posiadanie tego świadectwa jest niezbędne i kiedy można z tego obowiązku być zwolnionym.

Kiedy świadectwo energetyczne domu jest obowiązkowe?

Świadectwo energetyczne jest wymagane w kilku podstawowych sytuacjach, które reguluje ustawa Prawo Budowlane oraz inne przepisy związane z efektywnością energetyczną (Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków). Oto główne przypadki, kiedy musisz posiadać świadectwo energetyczne:

 1. Przy sprzedaży domu – każdy, kto sprzedaje dom lub mieszkanie, musi przedstawić potencjalnemu nabywcy ważne świadectwo energetyczne. Dokument ten informuje kupującego o zużyciu energii i potencjalnych kosztach związanych z eksploatacją nieruchomości.
 2. Przy wynajmie domu lub mieszkania – podobnie jak przy sprzedaży, przy wynajmie konieczne jest dostarczenie najemcy świadectwa charakterystyki energetycznej. Zapewnia to najemcy informacje o efektywności energetycznej i pomaga w oszacowaniu miesięcznych kosztów utrzymania lokalu.
 3. Przy oddaniu budynku do użytkowania – inwestorzy i deweloperzy są zobowiązani do przedstawienia świadectwa energetycznego przy zakończeniu budowy i przed pierwszym oddaniem budynku do użytkowania (więcej w odrębnym artykule świadectwo energetyczne do odbioru domu).
 4. Podczas zmiany sposobu użytkowania budynku – jeśli zmieniasz sposób użytkowania części lub całości budynku, na przykład z przestrzeni biurowej na mieszkalną, wymagane jest nowe świadectwo energetyczne, które odzwierciedli te zmiany.
 5. Dla budynków publicznych o powierzchni użytkowej powyżej 250 m² – budynki takie jak szkoły, urzędy czy szpitale muszą posiadać wywieszone w widocznym miejscu świadectwo energetyczne, aby użytkownicy i odwiedzający byli świadomi efektywności energetycznej obiektu.

Z powyższego wynika, że jeśli użytkują Państwo dom na własne cele mieszkalne nie ma żadnego prawnego obowiązku zamawiania świadectwa energetycznego. Taki obowiązek powstaje dopiero przy sprzedaży lub wynajmie.

Wyjątki od obowiązku posiadania świadectwa

Choć świadectwo energetyczne jest szeroko stosowane, istnieją sytuacje, kiedy można być zwolnionym z tego obowiązku. Oto najważniejsze wyjątki:

 1. Budynki zabytkowe – jeśli budynek jest wpisany do rejestru zabytków i wszelkie działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej mogłyby wpłynąć na jego wartość historyczną lub architektoniczną, może on być zwolniony z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego.
 2. Miejsca kultu religijnego – budynki takie jak kościoły, synagogi, meczety czy inne miejsca kultu religijnego nie wymagają świadectwa energetycznego.
 3. Budynki używane sezonowo – obiekty eksploatowane krócej niż 4 miesiące w roku, takie jak domki letniskowe czy inne budynki sezonowe, nie potrzebują świadectwa energetycznego.
 4. Budynki gospodarcze, rolnicze i warsztatowe – małe budynki gospodarcze, warsztaty, stodoły czy inne obiekty o powierzchni użytkowej poniżej 50 m², które nie są przeznaczone do stałego pobytu ludzi, również są zwolnione z tego obowiązku.
 5. Budynki przeznaczone do rozbiórki – obiekty, które mają być w krótkim czasie rozebrane, nie wymagają sporządzenia świadectwa energetycznego.

Zrozumienie, kiedy obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dotyczy Twojej nieruchomości, jest kluczowe dla uniknięcia potencjalnych problemów prawnych i finansowych. Jest to także ważny element planowania sprzedaży, wynajmu czy remontu domu, umożliwiający podjęcie najlepszych decyzji w kontekście efektywności energetycznej.

Procedura uzyskania świadectwa energetycznego

Zrozumienie, jak przebiega proces uzyskania świadectwa energetycznego, jest kluczowe dla każdego właściciela nieruchomości, który planuje jej sprzedaż, wynajem, czy też chce uzyskać informacje o efektywności energetycznej swojego domu. Oto kroki, które należy podjąć, aby prawidłowo i skutecznie uzyskać ten ważny dokument.

Gdzie i jak uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo energetyczne można uzyskać, podążając za kilkoma kluczowymi krokami. Oto jak wygląda cały proces:

 1. Wybór audytora energetycznego – Pierwszym krokiem jest znalezienie i wybór certyfikowanego diagnosty energetycznego. Możesz to zrobić poprzez wyszukiwanie w internecie, lub skorzystanie z profesjonalnej obsługi firmy InspekcjaDomu.pl
 2. Zbieranie niezbędnych dokumentów – Opracowanie świadectwa wymaga dostępu do dokumentów budynku, takich jak plany budowlane, informacje o instalacjach czy materiałach izolacyjnych. Dostarczenie tych informacji pomoże w precyzyjnym sporządzeniu świadectwa.
 3. Opracowanie świadectwa energetycznego – Po przesłaniu niezbędnych danych lub wizycie audytora w domu następuje analiza zebranych danych. Następnie inżycnier sporządzi świadectwo charakterystyki energetycznej, które przedstawi aktualne zapotrzebowanie energetyczne i zalecenia dotyczące potencjalnych ulepszeń.
 4. Odbiór świadectwa energetycznego – Gdy dokument będzie gotowy, możesz go odebrać osobiście lub zdecydować się na wysyłkę elektroniczną lub pocztową, w zależności od potrzeb i ograniczenia kosztów.
 5. Przechowywanie świadectwa energetycznego – Po otrzymaniu świadectwa, zaleca się przechowywanie go w bezpiecznym miejscu. Dokument ten może być potrzebny przy każdej transakcji związanej z nieruchomością.

Kto może wystawić świadectwo energetyczne?

Nie każdy może legalnie wystawić świadectwo energetyczne. Oto podstawowe zasady:

 1. Rejestr osób uprawnionych – posiadanie uprawnień do sporządzenia świadectwa energetycznego możesz sprawdzić w centralnym rejestrze osób uprawnionych https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych
 2. Obowiązkowe ubezpieczenie OC – każda osoba posiadająca uprawnienia jest zobowiązana do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia OC
 3. Brak możliwości wystawienia świadectwa dla własnego domu – osoby posiadające uprawnienia mają ustawowy zakaz sporządzania świadectw dla własnych budynku (za sporządzenie takiego dokumentu grozi odebranie uprawnień)

Przed zleceniem wykonania świadectwa energetycznego warto sprawdzić kwalifikacje i referencje wybranego specjalisty, aby mieć pewność, że dokument zostanie sporządzony rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi normami. Właściwy audyt energetyczny i precyzyjnie wystawione świadectwo energetyczne to fundament dla przyszłych działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej i redukcję kosztów utrzymania nieruchomości.

Koszty świadectwa energetycznego

Oto co musisz wiedzieć o cenach i czynnikach, które wpływają na koszt sporządzenia świadectwa energetycznego domu.

Ile kosztuje świadectwo energetyczne domu?

Koszt świadectwa energetycznego domu jest zmienny i zależy od wielu czynników, ale można wskazać pewne orientacyjne widełki cenowe:

 1. Mieszkania – Dla standardowego mieszkania, koszty uzyskania świadectwa energetycznego zazwyczaj mieszczą się w przedziale od 200 zł do 600 zł. Ceny mogą różnić się w zależności od lokalizacji, wielkości mieszkania, i stopnia skomplikowania audytu energetycznego.
 2. Domy jednorodzinne – W przypadku domów jednorodzinnych, cena świadectwa energetycznego zwykle wynosi od 400 zł do 1000 zł. Większa powierzchnia i możliwe indywidualne rozwiązania energetyczne mogą zwiększać koszt audytu.
 3. Budynki wielorodzinne i użytkowe – Dla większych budynków, takich jak bloki mieszkalne czy obiekty komercyjne, koszt świadectwa energetycznego może przekroczyć 1000 zł, a w skomplikowanych przypadkach sięgać nawet kilku tysięcy złotych.

Czynniki wpływające na cenę świadectwa

Cena świadectwa energetycznego nie jest stała i może być różna w zależności od szeregu czynników. Oto główne z nich:

 1. Rodzaj zamówienia – zamówienie dokumentu online bez wizyty audytora (zamówienie poprzez formularz internetowy) jest opcją znacznie tańszą. Z opcji tej nie można skorzystać tylko gdy nie posiadamy planów z wymiarami pomieszczeń (wówczas inżynier musi przyjechać na miejsce zlecenia i sporządzić dokumentację rysunkową).
 2. Powierzchnia i typ budynku – Im większa powierzchnia nieruchomości, tym więcej pracy wymaga audyt energetyczny, co bezpośrednio przekłada się na wyższe koszty. Ponadto, domy z wieloma technologiami energetycznymi i unikalną architekturą mogą wymagać bardziej szczegółowych badań (np. wykonany basen wewnętrzny).
 3. Lokalizacja – W dużych miastach i ośrodkach miejskich, gdzie dostępność usług jest wyższa ceny świadectw zwykle są nieznacznie niższe.

Przygotowanie się do procesu uzyskania świadectwa energetycznego i zrozumienie czynników wpływających na jego cenę pozwala na lepsze planowanie budżetu i uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek.

Znaczenie świadectwa energetycznego przy transakcjach

Jak już wspomniałem wyżej swiadectwo energetyczne domu pełni kluczową rolę w procesie sprzedaży i wynajmu nieruchomości. Jest to dokument, który nie tylko informuje o energetycznych właściwościach budynku, ale także wpływa na decyzje kupujących i najemców. Poniżej omówiono główne aspekty związane z wykorzystaniem tego dokumentu w transakcjach nieruchomościami oraz konsekwencje, jakie niesie za sobą jego brak.

Świadectwo energetyczne przy sprzedaży i wynajmie

 1. Zwiększenie atrakcyjności nieruchomości – Świadectwo energetyczne, prezentujące wysoką efektywność energetyczną domu, jest znaczącym atutem, który przyciąga potencjalnych nabywców i najemców. Energooszczędne domy są często tańsze w utrzymaniu, co jest istotnym czynnikiem decydującym dla wielu osób.
 2. Obowiązkowe przy transakcjach – Od momentu wprowadzenia nowelizacji prawa budowlanego, świadectwo energetyczne stało się dokumentem obowiązkowym przy każdej sprzedaży i wynajmie. Jego przedstawienie umożliwia przeprowadzenie transakcji zgodnie z prawem i daje obie strony pewność, że wszystkie formalności są właściwie dopełnione.
 3. Informacja o potencjalnych kosztach – Dokument ten zawiera szczegółowe informacje o zapotrzebowaniu energetycznym, co pozwala nowym właścicielom lub najemcom ocenić przyszłe koszty związane z ogrzewaniem, chłodzeniem i innymi aspektami użytkowania nieruchomości. Jest to istotne dla budżetowania i planowania wydatków.
 4. Podstawa do negocjacji – Świadectwo energetyczne może stanowić podstawę do negocjacji ceny zakupu lub stawki najmu. Nieruchomości o lepszej efektywności energetycznej mogą osiągać wyższe ceny, podczas gdy te z niższymi wskaźnikami mogą być przedmiotem negocjacji w dół.

Konsekwencje braku świadectwa energetycznego

 1. Kary finansowe – Nieprzedstawienie świadectwa energetycznego w momencie sprzedaży lub wynajmu może skutkować nałożeniem kary grzywny do 5000 zł.
 2. Opóźnienia w transakcjach – Brak tego dokumentu może znacząco opóźnić proces sprzedaży lub wynajmu. Notariusze i inne instytucje mogą odmówić przeprowadzenia transakcji do czasu dostarczenia ważnego świadectwa energetycznego.
 3. Trudności w uzyskaniu finansowania – Banki i inne instytucje finansujące zakup nieruchomości często wymagają dostarczenia świadectwa energetycznego. Jego brak może skomplikować lub nawet uniemożliwić uzyskanie kredytu hipotecznego.
 4. Problem egzekucji umowy najmu – Brak załącznika do umowy najmu w postaci świadectwa energetycznego może wpływać na problem z ważnością umowy i egzekucją komorniczą (gdyby doszło do tak skrajnej sytuacji).

Świadectwo energetyczne jest więc kluczowym dokumentem, którego posiadanie ma bezpośredni wpływ na przebieg i efektywność transakcji nieruchomościami.

Jak interpretować dane w świadectwie energetycznym?

Świadectwo energetyczne zawiera szereg danych, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się skomplikowane. Zrozumienie tych informacji jest jednak kluczowe, aby móc ocenić efektywność energetyczną budynku i przewidywać przyszłe koszty użytkowania.

Podstawowe informacje

 1. Klasa energetyczna – Jednym z najważniejszych elementów świadectwa jest klasa energetyczna. Wartość ta jest przedstawiona w formie barwnego „suwaka” na środku pierwszej strony dokumentu. Im mniej energii zużywa budynek tym wartość bardziej zielona, im więcej tym bardziej czerwona.
 2. Zapotrzebowanie na energię – W dokumencie znajdziesz wskaźniki zapotrzebowania na energię:
  • Energia użytkowa (EU) – ilość energii potrzebna do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody,
  • Energia końcowa (EK) – całkowite zapotrzebowanie na energię, uwzględniając straty związane z dystrybucją i przemianą energii,
  • Energia pierwotna (EP) – suma energii potrzebnej do wyprodukowania energii dostarczanej do budynku, uwzględniająca wszystkie straty od źródła do odbiorcy.
  Interpretując te wartości, należy pamiętać, że niższe liczby wskazują na lepszą efektywność – mniej energii jest potrzebne do utrzymania komfortu w budynku.
 3. Emisja CO2 – Wartość ta pokazuje, ile kilogramów dwutlenku węgla emituje budynek na metr kwadratowy rocznie. Im niższa wartość, tym bardziej przyjazny dla środowiska jest budynek.
jak czystac swiadectwo energetyczne
Powyższy „suwak” wskazuje gdzie na skali znajduje się nasz budynek – wskazanie oznaczone jest zawsze grubą strzałką.

Dlaczego świadectwo energetyczne jest ważne?

 1. Zrozumienie kosztów eksploatacji – Analiza świadectwa energetycznego pozwala ocenić, ile mniej więcej będzie kosztować ogrzewanie, chłodzenie czy dostarczanie ciepłej wody. Dzięki temu można lepiej zaplanować miesięczne wydatki oraz zdecydować o ewentualnych inwestycjach w termomodernizację budynku.
 2. Ocena potencjalnych ulepszeń – Świadectwo energetyczne często zawiera także zalecenia dotyczące możliwych ulepszeń energetycznych. Może to być na przykład sugerowana wymiana okien, ocieplenie dachu czy instalacja nowoczesnego systemu ogrzewania. Zrozumienie tych zaleceń może być pierwszym krokiem do zwiększenia wartości nieruchomości i zmniejszenia przyszłych rachunków.
 3. Wpływ na środowisko – Przez interpretację świadectwa energetycznego można także ocenić, jak duży jest ślad węglowy budynku. Dla wielu osób, zwłaszcza tych, dla których ważna jest ekologia, niska emisja CO2 może być decydującym czynnikiem przy wyborze nieruchomości.
 4. Decyzje zakupowe i inwestycyjne – Świadectwo energetyczne to ważne kryterium przy decyzjach zakupowych, wynajmie lub inwestycjach w nieruchomości. Dokument ten może wpływać na wartość rynkową budynku i stanowić argument w negocjacjach cenowych.

Świadectwo energetyczne dostarcza więc kluczowych informacji, które pomagają zrozumieć, jak budynek funkcjonuje w kontekście zużycia energii i wpływu na środowisko. Dokładna analiza tego dokumentu jest niezbędna dla każdego, kto chce świadomie zarządzać nieruchomością i optymalizować związane z nią koszty.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Przy zakupie, sprzedaży, czy wynajmie nieruchomości często pojawiają się pytania dotyczące świadectwa energetycznego. Aby wyjaśnić najważniejsze wątpliwości, poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania związane z tym dokumentem.

Czy zawsze muszę mieć świadectwo energetyczne przy sprzedaży domu?

Świadectwo energetyczne jest dokumentem, który musi być prezentowany przy każdej sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły:

 1. Budynki zabytkowe – Jeżeli budynek jest wpisany do rejestru zabytków, nie musi posiadać świadectwa energetycznego, gdyż jego wartość historyczna i architektoniczna jest priorytetem.
 2. Budynki używane mniej niż 4 miesiące w roku – Nieruchomości używane sezonowo (np. letniskowe) przez okres krótszy niż 4 miesiące rocznie są zwolnione z obowiązku posiadania tego świadectwa.
 3. Małe budynki wolnostojące – Obiekty o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m² również nie wymagają posiadania świadectwa energetycznego.
 4. Budynki przeznaczone na cele religijne – Kościoły, kaplice oraz inne obiekty sakralne są zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego.
 5. Budynki rolnicze i gospodarcze – W przypadku budynków gospodarczych, które nie są przeznaczone na cele mieszkalne (np. stodoły, magazyny), nie jest wymagane świadectwo energetyczne.

Pamiętaj, że jeśli Twój dom nie wpada w żadną z tych kategorii, ale planujesz sprzedaż, wymagane będzie posiadanie aktualnego świadectwa energetycznego.

Co grozi za brak świadectwa energetycznego?

Nieprzedstawienie świadectwa energetycznego podczas procesu sprzedaży lub wynajmu nieruchomości może prowadzić do konsekwencji prawnych i finansowych:

 1. Kary pieniężne – Właściciele nieruchomości, którzy nie dostarczą świadectwa energetycznego w odpowiednim momencie, mogą być zobowiązani do zapłaty grzywny. Wysokość kary może sięgać nawet do 5000 zł.
 2. Opóźnienia w transakcji – Brak świadectwa energetycznego może spowodować opóźnienia w finalizacji sprzedaży lub wynajmu, gdyż notariusze oraz potencjalni nabywcy czy najemcy będą oczekiwać na dopełnienie wszystkich formalności prawnych.
 3. Problemy z najemcami – najemcy mogą szantażować zgłoszeniem do urzędu (i karą 5000 zł) za brak dokumentu. Dodatkowo brak spełnienia przepisów ustawowych stwarza ryzyko problemu ze skutecznym nakazem eksmisji

Dlatego też zawsze warto mieć aktualne świadectwo energetyczne, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji i przyspieszyć proces sprzedaży lub wynajmu. Pamiętaj, że świadectwo energetyczne to nie tylko obowiązek, ale także narzędzie, które może zwiększyć atrakcyjność Twojej nieruchomości na rynku.

Zachęcamy do zapoznania się aktualnymi promocjami i naszą ofertą sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. Oferujemy możliwość obsługi zdalnej.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 123

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!