Menu Zamknij

Kiedy nie trzeba świadectwa charakterystyki energetycznej?

kiedy nie trzeba swiadectwa energetycznego budynku

Wymagania dotyczące sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków określa Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i póź. zm.). Ostatnia nowelizacja przepisów nastąpiła w 2022 roku, i obowiązuje od kwietnia 2023 r. 

Świadectwo energetyczne jest dokumentem zawierającym wyniki obliczeń zapotrzebowania energetycznego lokalu. Innymi słowy dokument taki przekazuje dane o tym czy w lokalu latem może być bardzo ciepło a zimną koszty ogrzewania będą wysokie. Obowiązki sporządzenia tego typu dokumentu i większej świadomości lokatorów oraz osób nabywających lokale mieszkalne wymuszają przepisy Unii Europejskiej (nowelizacja ustawy krajowej dąży do dostosowania naszych regulacji do przepisów unijnych).

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. Oferujemy możliwość obsługi zdalnej.

kiedy nie trzeba swiadectwa budynku

Co dokładnie zawiera ustawa nakazująca wykonanie świadectwa energetycznego?

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i póź. zm.) określa tzw. „Zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej”. Dokładne zapisy znajdują się w rozdziale nr 2 wspomnianego dokumentu. Cytując:

Art. 3. 1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, [lub najemca w przypadku,
o którym mowa w art. 11 ust. 3,] zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki
energetycznej dla budynku lub części budynku:
1) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
2) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu;
3) wynajmowanego.

Powyższe oznacza, że świadectwo energetycznie nie jest konieczne jeśli mieszkamy i użytkujemy własny lokal mieszkalny.

Obowiązek przedłożenia dokumentu świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy tzw. „ruchu na rynku nieruchomości”. Jeśli więc chcemy wynająć lub sprzedać nieruchomość będziemy zobowiązani do przedłożenia dokumentu świadectwa. Dotyczy to wszystkich umów zawieranych po 28 kwietnia 2023 roku (prawo nie działa wstecz i nie dotyczy umów wcześniejszych).

kiedy nie trzeba swiadectwa energetycznego
W 2023 roku wiele serwisów internetowych korzysta z chwytliwych nagłówków. Oczywiście wszystkie artykuły są prawdziwe, ale obowiązek nie dotyczy każdej osoby klikającej w link.

Co ważne w ustawie widnieje wprost zapis art. 11.4 :

Art. 11.4 Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania [świadectwa] zgodnie z ust. 1 odpowiednio świadectwa charakterystyki energetycznej, jego kopii albo wydruku.

Zatem prawdą jest że świadectwo musimy bezwzględnie zlecić do opracowania przy zawieraniu umów najmu i sprzedaży. Pomijanie tego obowiązku może powodować powstanie wad prawnych zawieranych umów, a w konsekwencji problem z eksmisją najemcy lub możliwość roszczeń od kupującego lokal.

Przedmiotowa ustawa definiuje ponadto:

Art. 4. 1. Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się na podstawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku,
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15.

Ustawa określa zatem współczynniki i metodologię obliczenia wartości zapotrzebowania na energię. Zapisy te są mało przydatne „zwykłym śmiertelnikom” ale stanowią podstawę dla audytorów i programów obliczeniowych.

Kiedy nie trzeba świadectwa charakterystyki energetycznej?

Regulacje w tym zakresie określa Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i póź. zm.) i zwalnia ona z obowiązków przekazywania świadectw energetycznych budynków, które (art. 4):

  1. podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  2. używane są jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
  3. przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
  4. mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  5. wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2
  6. gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2rok)

Ponadto świadectwa charakterystyki energetycznej nie wymagają żadne posiadane nieruchomości. Świadectwo musimy wykonać tylko jeśli daną nieruchomość chcemy wynająć lub sprzedać.

Jakie budynki nie wymagają charakterystyki energetycznej?

Upraszczając powyższy akapit: wszystkie budynki wpisane na listę ochrony zabytków są zwolnione z posiadania świadectw charakterystyki energetycznej. W każdym innym przypadku sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe przy wynajmie i sprzedaży nieruchomości (dla których umowę zawiera się po 28.04.2023 r.).

Sporządzenie świadectwa energetycznego mieszkania

Nasz zespół posiada uprawnienia certyfikatorów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, a każde świadectwo jest dodawane do globalnego rejestru. Pozostajemy do Państwa dyspozycji gwarantując rzetelne wyniki i krótkie terminy realizacji.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. Oferujemy możliwość obsługi zdalnej.


Pobierz darmowy e-book i zniżkę!

swiadectwo energetyczne poznan ebook

Na podany adres prześlemy Ci e-book PDF oraz otrzymasz specjalną zniżkę -30 zł na zakup świadectwa energetycznego.

Plik PDF „Świadectwa charakterystyki energetycznej. Wszystko co warto wiedzieć przed zamówieniem usługi” zawiera m. in. pełny wzór świadectwa z omówieniem.


Gdzie znajduje się Twoja nieruchomość? *

* pola wymagane
Twoje dane są bezpieczne – polityka prywatności.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 136

Brak ocen.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 136

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!