Menu Zamknij

Czym jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków?

czym jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynkow

Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków stanowi kluczowe narzędzie w zarządzaniu dostępem do listy osób uprawnionych oraz numerów świadectw energetycznych. W tym artykule wyjaśniamy, czym dokładnie jest ten rejestr, jakie dane są w nim gromadzone oraz jak można z niego korzystać. Dowiedz się jak sprawdzić czy pod Twoim adresem ktoś już kiedyś dodał świadectwo energetyczne albo jak sprawdzić czy osoba przygotowująca świadectwo nie została czasem wykreślona z listy osób uprawnionych.

Zachęcamy do zapoznania się aktualnymi promocjami i naszą ofertą sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej

Spis treści:

 1. Definicja centralnego rejestru charakterystyki energetycznej
  • Czym jest centralny rejestr?
  • Cel i znaczenie rejestru
 2. Zawartość rejestru – gdzie znaleźć linki i informacje
  • Co znajduje się w rejestrze?
  • Kategorie danych zawartych w rejestrze i filtrowanie danych
 3. Zarządzanie rejestrem
  • Kto jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru?
  • Procedury wprowadzania i aktualizacji danych – kilka świadectw a ten sam adres
 4. Bezpieczeństwo i ochrona danych
  • Mechanizmy zabezpieczające dane w rejestrze
  • Ochrona prywatności i danych osobowych
 5. Podsumowanie

Definicja centralnego rejestru charakterystyki energetycznej

Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków to zintegrowana baza danych, której głównym zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących efektywności energetycznej budynków na terenie Polski. Rejestr ten jest kluczowym elementem systemu zarządzania efektywnością energetyczną, który wspiera realizację polityki energetycznej kraju zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz przepisami Unii Europejskiej.

Czym jest centralny rejestr?

Centralny rejestr charakterystyki energetycznej jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W rejestrze tym znajdują się informacje o wszystkich świadectwach charakterystyki energetycznej wydanych dla budynków i lokali, zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych. Świadectwa te zawierają dane na temat zużycia energii, izolacji termicznej oraz innych czynników wpływających na energetyczną wydajność budynku. W rejestrze przechowywane są także wykazy osób aktualnie uprawnionych do sporządzania dokumentów świadectw i osób uprawnionych do kontroli systemów ogrzewania.

co to centralny rejestr swiadectw energetycznych

Cel i znaczenie rejestru

Cel: Głównym celem centralnego rejestru jest zarządzanie dostępem do aktualnych danych o charakterystyce energetycznej budynków, co umożliwia efektywniejsze planowanie działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

Znaczenie: Rejestr ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów związanych z redukcją emisji CO2 oraz promocją zrównoważonego rozwoju. Informacje zawarte w rejestrze są gromadzone i przechowywane zgodnie z nakazami dyrektywy Unii Europejskiej.

Dostępność i przejrzystość informacji w rejestrze również wpływają na wzrost świadomości społecznej odnośnie do konieczności oszczędzania energii i zasobów naturalnych.

Zawartość rejestru – gdzie znaleźć linki i informacje

Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków jest systemem bazy danych zawierającym:

 • wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
 • wykaz świadectw energetycznych
 • wykaz osób uprawnionych do kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji
 • wykaz budynków administracji publicznej o powierzchni powyżej 250 m2
zawartosc rejestr charakterystyki energetycznej
Zrzut ekranu z interfejsu centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków

Jakie informacje znajdują się w rejestrze?

Rejestr obejmuje szereg ważnych danych, które są kluczowe dla oceny stanu energetycznego budynku:

 • Numer świadectwa charakterystyki energetycznej: każde świadectwo posiada unikalny numer identyfikacyjny.
 • Adres nieruchomości: dokładna lokalizacja budynku, dla którego wystawiono świadectwo.
 • Data wystawienia oraz termin ważności świadectwa: informacje te pomagają określić aktualność dokumentów.
 • Wskaźniki efektywności: takie jak roczne zapotrzebowanie na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną.
 • Udział odnawialnych źródeł energii: procentowy udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w całkowitym zapotrzebowaniu energetycznym budynku.
 • Dodatkowe dane szczegółowe: wraz z dokładnymi danymi nieruchomości, opisem zaleceń audytora czy zdjęciem budynku nie są dostępne publicznie.

Gdzie można znaleźć dostęp do rejestru?

Dostęp do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków jest możliwy online ze strony https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/, co ułatwia szybki i łatwy dostęp do potrzebnych informacji. Oto kilka przydatnych wskazówek, jak znaleźć i korzystać z rejestru:

Widok rejestru świadectw energetycznych

Ogólny widok bazy danych świadectw energetycznych przedstawia się następująco (poniższych danych nie traktujemy jako wrażliwe, ponieważ każdy bez zalogowania ma do nich pełny dostęp):

wykaz swiadectw charakterystyki energetycznej budynkow
Widok rejestru świadectw. Powyższych danych nie traktujemy jako wrażliwe, ponieważ każdy bez zalogowania ma do nich pełny dostęp

Jak odszukać świadectwo energetyczne dla danego adresu

W celu odnalezienia świadectwa energetycznego po adresie nieruchomości lub numerze należy wpisać odpowiednią wartość w oznaczone na poniższym screenie pola i nacisnąć przycisk „Filtruj” znajdujący się z lewej strony (po wciśnięciu filtrowania należy odczekać do 30 sekund na wynik):

jak znalezc swiadectwo energetyczne po adresie

Zarządzanie rejestrem

Zarządzanie centralnym rejestrem charakterystyki energetycznej budynków jest regulowane poprzez Ustawę o charakterystyce energetycznej budynków. To Ustawa spowodowała powołanie rejestru i wskazała ministerstwo odpowiedzialne za zapewnienie dostępu informatycznego.

Kto zarządza rejestrem?

Zarządzanie rejestrem spoczywa na barkach Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które jest odpowiedzialne za:

 • Aktualizację i nadzór danych: Ministerstwo zapewnia, że wszystkie informacje zawarte w rejestrze są aktualne i zgodne z rzeczywistością.
 • Bezpieczeństwo danych: Ochrona danych osobowych i informacji szczególnie wrażliwych jest priorytetem, aby zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi.
 • Wsparcie użytkowników: Ministerstwo dostarcza niezbędnych instrukcji i pomocy technicznej użytkownikom rejestru, zarówno w formie elektronicznej, jak i telefonicznej.
 • Kontrolę świadectw energetycznych: Z urzędu lub na podstawie wniosku osoby posiadającej prawo do lokalu Ministerstwo dokonuje kontroli świadectw i ich zgodności ze stanem faktycznym

Procedury wprowadzania i aktualizacji danych – kilka świadectw a ten sam adres

Regularna aktualizacja danych jest kluczowa dla utrzymania wysokiej jakości i wiarygodności rejestru. Proces ten obejmuje:

 • Wprowadzanie nowych świadectw: Każde nowo wydane świadectwo charakterystyki energetycznej jest dodawane do rejestru centralnego.
 • Aktualizacja danych istniejących świadectw: Zmiany w danych, jak adres nieruchomości czy wyniki kolejnych audytów energetycznych, są na bieżąco uaktualniane. Poprzez wystawienie nowego dokumentu świadectwa
 • Usunięcie przestarzałych świadectw: Świadectwa, których termin ważności minął, są usuwane z aktywnego rejestru, co pomaga w utrzymaniu jego przejrzystości i aktualności.

Należy przy tym zaznaczyć, że poprawa adresu lub danych na dokumencie świadectwa nie jest możliwa poprzez edycję.

Dodany do centralnego rejestru dokument posiada unikalny numer i treść, która nie może być edytowana. Oznacza to, że jeśli audytor się pomylił w treści dokumentu to musi wystawić nowe świadectwo opatrzone nowym numerem z systemu.

Z powyższego względu możliwa jest sytuacja gdy dla jednego adresu istnieje kilka świadectw. Jednak obowiązujące jest tylko najnowsze świadectwo – pozostałe choć widoczne w rejestrze nadpisują poprzednie.

kilka swiadectw ten sam adres
Przykład widoku gdzie dla danego adresu wystawiono 3 świadectwa energetyczne – dane publiczne z rejestru.

Bezpieczeństwo i ochrona danych w centralnym rejestrze

Bezpieczeństwo danych zgromadzonych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków ma kluczowe znaczenie dla ochrony informacji osobowych oraz szczegółowych danych dotyczących nieruchomości. Dlatego też, system zarządzania tym rejestrem wykorzystuje zaawansowane technologie zabezpieczające, aby zapewnić jego niezawodność.

Nie mniej, w naszej ocenie „transparentność” podawanych informacji w pewien sposób narusza prywatność każdego z nas. Dlaczego? Każda niezalogowana osoba może uzyskać informacje czy dla naszego adresu powstało świadectwo energetyczne oraz jakie jest nasze zapotrzebowanie na energię. Przy dużym udziale OZE można typować budynki gdzie na działce znajduje się zewnętrzna jednostka powietrznej pomy ciepła – można sobie wyobrazić, że dane te są wykorzystywane np. do planowania kradzieży.

dane o energii centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynkow

Protokoły zabezpieczające dostęp

Ochrona danych w rejestrze opiera się na kilku poziomach zabezpieczeń, które składają się na szczelny system ochrony:

 • Autoryzacja dostępu: Tylko uprawnione osoby, które posiadają specjalne certyfikaty bezpieczeństwa, mają dostęp do pełnych danych rejestracyjnych (w tym świadectw jakie utworzyły). Dostęp jest możliwy po wprowadzeniu loginu oraz silnego, wielokrotnie szyfrowanego hasła.
 • Szyfrowanie danych: Wszystkie dane przesyłane między serwerem a użytkownikiem są szyfrowane za pomocą protokołów SSL/TLS, co minimalizuje ryzyko przechwycenia informacji przez nieuprawnione osoby.
 • Regularne audyty bezpieczeństwa: System jest regularnie sprawdzany przez niezależne firmy audytorskie, które oceniają skuteczność zastosowanych środków ochrony i zalecają ewentualne usprawnienia.

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków jest zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). Polityka ochrony danych osobowych obejmuje:

 • Minimalizacja zbieranych danych: Rejestr zbiera tylko te dane, które są niezbędne do realizacji celów związanych z charakterystyką energetyczną budynków. Nie są zbierane żadne nieistotne informacje, które mogłyby naruszać prywatność użytkowników.
 • Przejrzystość w przetwarzaniu danych: Każda osoba, której dane są przetwarzane w rejestrze, ma prawo do uzyskania informacji o tym, jakie dane na jej temat są przechowywane, jak długo będą przechowywane i jakie mają one przeznaczenie.
 • Prawo do sprostowania i usunięcia: Użytkownicy mają możliwość wglądu do swoich danych oraz ich sprostowania lub usunięcia, jeśli takie działania znajdują uzasadnienie w prawie lub wynikają z ich osobistych uprawnień.

Dzięki ścisłemu przestrzeganiu tych zasad, centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków gwarantuje wysoki poziom ochrony danych, co przekłada się na zaufanie użytkowników i sprawność działania całego systemu.

Podsumowanie

Przybliżając funkcjonowanie centralnego rejestru charakterystyki energetycznej, mamy nadzieję, że lepiej zrozumiałeś jego znaczenie i rolę w utrzymaniu efektywności energetycznej budynków w Polsce. System ten nie tylko zwiększa przejrzystość danych energetycznych, ale również oferuje sporo informacji o każdej nieruchomości (także tej sąsiada).

Wiedząc, że w pewnych przypadkach obowiązkowe jest posiadanie aktualnego świadectwa charakterystyki energetycznej, zachęcamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług. Nasz zespół ekspertów dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, aby przeprowadzić rzetelne oceny i sporządzić dokumentację zgodnie ze standardami. Niezależnie od tego, czy planujesz sprzedaż, wynajem, czy po prostu chcesz poprawić efektywność energetyczną swojej nieruchomości, jesteśmy tutaj, aby pomóc.

Zachęcamy do zapoznania się aktualnymi promocjami i naszą ofertą sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 99

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!