Badania termowizyjne w budownictwie

Badanie termowizyjne pozwala na wykonanie zdjęć określających rozkład temperatur na danej powierzchni. Różne barwy na zdjęciach odpowiadają różnym temperaturom obiektu znajdującego się przed kamerą. Jest to najnowocześniejsza technika pozwalająca na bezinwazyjną diagnostykę w budownictwie.

Kamera termowizyjna - badania termowizyjne poznan
To co widzisz Ty: To co widzi sprzedający: To co widzimy my:
Badania termowizyjne Poznań - Termowizja budynków Badania termowizyjne Poznań - Termowizja - odbiory inspektor Badania termowizyjne Poznań - Termowizja budynków i mieszkań Poznań

Kiedy można wykonać badanie termowizyjne

Wykonanie kompleksowego badania termowizyjnego uwzględnia sprawdzenie występowania mostków cieplnych, problemów stolarki okiennej czy przemarzania. Przeczytaj więcej o zastosowaniu pomiarów termowizyjnych w budownictwie. Badanie termowizyjne wykonywane w celu detekcji problemów cieplnych wykonujemy od wewnątrz i od zewnątrz, jednak są to pomiary sezonowe (jesień, zima, wiosna). Poprawne pomiary można wykonać tylko przy różnicy między temperaturą zewnętrzną, a temperaturą wewnątrz pomieszczeń wynoszącą min. 12-15 st. C. Ponadto norma PN-EN 13187:2001 określa warunki środowiskowe zgodnie z którymi możliwośc wykonania badania jest ściśle zależna od wiatru (silny wiatr wychładza ścianę, co zmienia wynik obrazu termowizji) oraz nasłonecznienia (w ciągu 24 godzin przed pomiarem elewacje nie mogą być nasłonecznione).
Poza sezonem wykonujemy badania termowizyjne ukierunkowane na detekcję problemów w instalacjach elektrycznych, zawilgoceniach przegród (na skutek np. złej izolacji tarasów), lokalizacji wycieków z instalacji wodnych i stanu ocieplenia poddaszy (przeczytaj więcej o badaniach termowizyjnych w okresie letnim). Badania takie wykonywane są bez dodatkowych kosztów podczas odbiorów mieszkań i sprawdzenia nieruchomości z rynku wtórnego.

Rozdzielczość kamer termowizyjnych

Najtańsze kamery termowizyjne posiadają rozdzielczość 15x15 pixeli, ocenę czy urządzenia te są zabawkami czy profesjonalnym sprzętem pomiarowym pozostawiam Tobie. Kamery termowizyjne są bardzo drogie, zatem należy zwracać uwagę na rozdzielczość obrazu jaka jest nam oferowana. Przyzwoity pomiar można wykonać przy zastosowaniu kamery o rozdzielczości ok. 190x120 pixeli. My używamy kamer o rozdzielczości 320 x 240 pixeli. Powyższe zdjęcie termowizyjne przedstawia ten sam budynek i zostało wykonane dwoma kamerami tego samego producenta, o różnej rozdzielczości.

Raport badanie termowizyjne Poznań - termowizja Poznań Zdjęcia pochodzą z materiałów Infrared Training Center.

Co można sprawdzić za pomocą badania termowizyjnego

Badanie termwizyjne Poznań - mostki termiczne

Diagnoza mostków termicznych

Badanie termowizyjne pozwala na zdiagnozowanie tzw. mostków termicznych, a więc miejsc na ścianach zewnętrzch przez które uchodzi najwięcej ciepła z budynku.
Badanie sprawdza jakość ocieplenia budynku oraz pozwala na znalezienie miejsc największych strat ciepła. Koszt dodatkowego ocieplenia wybranych części budynku (określonych na podstawie zdjęć termowizyjnych) może zwrócić Ci się już po pierwszym sezonie grzewczym. W przypadku budynków wielorodzinnych możesz oczekiwać od zarządcy wykonania określonych prac - ciężko będzie mu podważyć nasze zdjęcia.

Badanie termwizyjne Poznań - badanie kamerą termowizyjną poddasza

Diagnoza ocieplenia poddaszy

Badanie termowizyjne pozwala na określenie błędów ułożenia izolacji poddaszy. Jest to jedyna metoda pozwalająca na weryfikację izolacji, a zdjęcia z badania są podstawą do poprawy ułożenia wełny na poddaszach. W przypadku budynków posidających rękojmię dewelopera zalecamy przeprowadzić badanie pod kątem tego typu błędów w pierwszym sezonie grzewczym lub bezpośrednio podczas odbioru mieszkania.

Badanie termwizyjne Poznań - termowizja, stolarka okienna, przedmuchy

Określenie przedmuchów przy oknach

W okresie zimowym lub podczas silnych wiatrów termowizja pozwala na określenie przedmuchów przy stolarce okiennej. Jest to jedyna metoda na rynku pozwalająca na precyzyjną diagnozę problemów związanych z nieprawidłowościami regulacji okien i drzwi.

Badanie termwizyjne Poznań - termowizja, wentylacja, wieje z gniazdek

Określenie ciągów wstecznych wentylacji

Wentyacja w budynkach ma za zadanie wyciąganie zużytego powietrza z pomieszczeń, niestety czasem odwraca się jej kierunek powodując silne wychłodzenia mieszkań. Badanie termowizyjne w szybki i obrazowy sposób przedstawia kierunek ciągów. Zdjęcia z kamery termowizyjnej są podstawą dochodzenia dodatkowej kontroli kominiarskiej i zmian od dewelopera.

Odbiór mieszkania Poznań - badanie zawilgoceń

Diagnoza zawilgoceń

Badanie termowizyjne pozwala na określenie zawilgoceń ścian/sufitów na skutek błędów wykonawczych. Widoczne zdjęcie obrazuje rozkład temperatur na powierzchni ścian łazienki. Miejsca zawilgoceń związanych z przeciekiem dachu widoczne są kolorem niebiesko-zielonym na powierzchni skosu.

Odbiór mieszkania Poznań - ocena wilgotności tynków i posadzek

Diagnoza mokrych tynków

Badanie pozwala szybką detekcję mokrych miejsc po wyprawkach ścian. Widoczne zdjęcie obrazuje miejsca mokrego tynku kolorem ciemno niebieskim.

Odbiór mieszkania Poznań - odbiory techniczne termowizja, ogrzewanie podłogowe

Określnienie ułożenia ogrzewania podłogowego

Pomiar kamerą termowizyjną jest jedyną metodą pozwalającą na precyzyjną lokalizację ułożenia ogrzewania podłogowego. Jeśli chcemy mieć pewność zgodności rozkładu rur z uzyskanym od dewelopera projektem jedynie termowizja zapewnia nam możliwość kontroli. Uzyskanie zdjęć z odbioru pozwala na ewentualne wiercenie posadzek bez ryzyka uszkodzenia instalacji.

Badanie termwizyjne Poznań - lokalizacja wycieków wody Poznań

Lokalizacja wycieków z instalacji wodnych

Badanie termowizyjne pozwala na sprawdzenie nagrzania powierzchni ścian i na tej podstawie ocenę przebiegu rur wodnych. Obraz termograficzny pozwala na określenie ponad 60% wycieków z instalacji wodnych. Posiadanie obrazów przebiegu rur (ich lokalizacji) daje możliwość uniknięcia awarii w przypadku montażu szafek wiszących, czy innych elementów wyposażenia. Ponadto świadczymy także usługi lokalizacji wycieków metodami akustycznymi (geofonami).

Badanie termwizyjne Poznań - badania termowizyjne rodzielnic elektrycznych

Diagnoza instalacji elektrycznych

Badanie termowizyjne pozwala na sprawdzenie rozdzielnic pod kątem przegrzewających się styków lub innych elementów. Kontrola taka pozwala na uniknięcie możliwych pożarów z instalacji elektrycznej. Pomiary te są szczególnie istotne w przypadku budynków o konstrukcji drewnianej.

Wszystkie wykonane zdjęcia termowizyjne zostaną Ci przekazane wraz z raportem (przykłady raportów znajdują się w cenniku inspekcji).

Zapoznaj się z cennikiem badań termowizyjnych - cennik Poznań i okolice