badanie termowizyjne rozdzielnic elektrycznych
BADANIA TERMOWIZYJNEPRZEGLĄD OKRESOWY

Badania termowizyjne rozdzielnic elektrycznych


Termowizja jest nieinwazyjną metodą pomiaru obrazującą odbicie promieniowania podczerwonego w czasie rzeczywistym. Co ważne pomiar ten jest całkowicie bezkontaktowy zatem nie wymaga większych ingerencji w strukturę rozdzielnic elektrycznych i urządzeń przemysłowych podczas ich pracy. Pomiary termowizyjne rozdzielnic elektrycznych powinno się przeprowadzać co roku we wszystkich zakładach produkcyjno-magazynowych. Wykonywanie badań w budynkach jednorodzinnych i mieszkaniach (ze względu na małe obciążenie instalacji) nie jest wymagane przez ubezpieczycieli i w praktyce rzadko wykonywane.

badanie termowizyjne rozdzielnic elektrycznych, badanie przemyslowe, termowizja do ubezpieczenia

Termowizja rozdzielni elektrycznych

Pomiary termowizyjne pozwalają na zobrazowanie różnic temperaturowych przewodów, aparatury i złącz. Wykrycie anomalii lub niejednorodności daje możliwość prewencyjnego zalecenia prac naprawczych. Dzięki termowizji możliwa jest zatem diagnostyka zmian temperatur złącz, a wykrycie trendu wzrostu temperatur wskazuje na poluzowanie styków lub śniedzienie przewodów. Powyższe pozwala na unikanie przestojów w zakładach produkcyjnych czy też unikanie tak przykrych konsekwencji jak pożary.

badanie termowizyjne hal magazynowych ubezpieczenie
Badania termowizyjne są wymagane przez ubezpieczycieli celem zapobiegania ryzyku pożarów w obiektach produkcyjnych i magazynowych.

Badanie instalacji elektrycznej kamerą termowizyjną

Badanie instalacji wykonywane powinno być podczas normalnej pracy zakładu. Wymagane jest obciążenie instalacji na poziomie min. 30-40%. Na czas weryfikacji konieczny jest demontaż osłon w rozdzielnicach, tak aby uwidocznić wszystkie połączenia i przewody.

Diagnostyce podlegają wszystkie rozdzielnice automatyki sterującej oraz rozdzielnice elektryczne. Weryfikowane być powinny także wszystkie złącza trójfazowe oraz złącza jednofazowe z poborem powyżej 3 kW. Elementy do badań za każdym razem definiuje zleceniodawca w porozumieniu z naszym operatorem.

Przeglądy termowizyjne, podobnie jak pozostałe przeglądy techniczne, powinny być wykonywane cyklicznie. Zaletą termowizji nie jest obrazowanie rozkładu temperatur, a praca na bardzo niskich różnicach skali. W takich przypadkach wykrycie wzrostu temperatury złącza o kilka stopni Celsjusza wskazuje, że połączenie może nie zapewniać właściwego kontaktu.

Termowizja pozwala na diagnostykę w dwóch obszarach:

  • oceny termicznej złącz i przewodów, a na tej podstawie określenia zagrożeń przeciążeń
badanie termowizyjne zakladu do ubezpieczenia, termowizja zlacz
  • oceny porównawczej pomiędzy przewodami zasilającymi jedno urządzenie lub oceny termogramów wykonywanych w różnym okresie i na tej podstawie określenie porównawczo anomalii oraz zagrożeń
pomiar termowizyjny elektryka poznan

Badanie termowizyjne do ubezpieczenia obiektu przemysłowego

Ubezpieczyciele coraz częściej wymagają okresowych przeglądów termowizyjnych instalacji elektrycznej. Znaczenie termowizji jako bezkontaktowej metody pomiaru anomalii obciążonej instalacji jest nieocenione. Należy przy tym zaznaczyć, że nie każdy pracownik zakładu i nie każdą kamerą można wykonywać tego typu pomiary. Operator kamery powinien spełniać kwalifikacje określone w normie ISO 18436 (przejść stosowne szkolenie i zdać egzamin) oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie mechatroniki lub elektro-energetyki. Zgodnie z niemiecką normą VdS 2859 „Mindestanforderungen an geeignete Kamerasysteme (Anhang C)” – (Minimalne wymagania dla stosowanych systemów kamer) wskazane jest aby przetwornik kamery termowizyjnej posiadał minimalną rozdzielczość termiczną 320×240 px. Zważywszy na powyższe większość zakładów przemysłowych podzleca tego typu badania firmą zewnętrznym.

Należy także zaznaczyć, że zgodnie z normą VdS 3447 „Merkblatt über die Prüfung elektrischer Anlagen gemäß Klausel 3602” badania do celów ubezpieczeniowych powinny być prowadzone przez przedsiębiorstwo niezależne i neutralne dla wszystkich stron (nie powinny być realizowane przez pracowników zakładu ani przez pracowników ubezpieczyciela).

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w zakresie badań przemysłowych na terenie całego kraju. Zapytania prosimy kierować poprzez e-mail: kontakt@inspekcjadomu.pl lub poprzez poniższy formularz.

Dojazd przeliczany na podstawie ilości km od miasta Poznań.
Administratorem danych osobowych jest firma InspekcjaDomu Piotr Gramza. Dane wpisane w formularzu są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi zgodnie z naszą polityką prywatności. Nie udostępniamy Twoich danych - są bezpieczne.
Call Now Button