archivemarzec 2023

wynajem na pokoje siwdectwo charakterystyki energetycznej budynku
PORADYŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Wynajem na pokoje a świadectwo charakterystyki energetycznej

Poniższy artykuł dotyczy sytuacji gdy prowadzimy najem odrębnych lokali mieszkalnych w budynku który w całości stanowi naszą własność, lub wynajmujemy lokal na pokoje. W każdej z powyższych sytuacji, aby umowa najmu nie zawierała wad prawnych od kwietnia 2023 r. jej załącznikiem musi być świadectwo charakterystyki energetycznej. Dokument taki ważny jest 10 lat od jego wydania.
kiedy nie trzeba swiadectwa energetycznego budynku
PORADYŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Kiedy nie trzeba świadectwa charakterystyki energetycznej?

Wymagania dotyczące sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków określa Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i póź. zm.). Ostatnia nowelizacja przepisów nastąpiła w 2022 roku, i obowiązuje od kwietnia 2023 r.  Świadectwo energetyczne jest dokumentem zawierającym wyniki obliczeń zapotrzebowania energetycznego lokalu. Innymi słowy dokument taki przekazuje dane o tym czy w lokalu latem może być bardzo ciepło a zimną koszty ogrzewania będą wysokie. Obowiązki sporządzenia tego typu dokumentu i większej świadomości lokatorów oraz osób nabywających lokale mieszkalne wymuszają przepisy Unii Europejskiej (nowelizacja ustawy krajowej dąży do dostosowania naszych regulacji do przepisów unijnych).
zawilgocenie scian wewnetrzynch w mieszkaniu
LOKALIZACJA WYCIEKU

Zawilgocenie ścian wewnętrznych w mieszkaniu

ojawiające się na ścianach wewnętrznych mieszkania zawilgocenia są symptomem poważnych problemów. Wilgoci na ścianach nie powinniśmy bagatelizować ponieważ nie zniknie ona samoistnie (zwykle instalacje hydrauliczne same się nie uszczelnią), a długotrwałe zaniechania mogą prowadzić do konieczności większego remontu wnętrz i odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczenie.
odbior instalacji fotowoltaicznej pv
PORADY

Odbiór instalacji fotowoltaicznej (PV) – jakich dokumentów wymagać?

Odbiór instalacji fotowoltaicznej (PV) to nie tyko zgłoszenie gotowości przyłączenia do sieci energetycznej i zgłoszenie do straży pożarnej. Zagadnienie jest znacznie bardziej skomplikowane, a brak wymaganych prawnie dokumentów może stanowić precedens do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela w przypadku pożaru instalacji fotowoltaicznej.