po pozarze nie otrzymali odszkodowania przeglady okresowe budynku
PRZEGLĄD OKRESOWY

Wymagane prawem przeglądy okresowe budynków.

Postępujące zmiany klimatyczne mają wpływ na intensywność zjawisk atmosferycznych także w Wielkopolsce. Częściej niestety zdarzają się wichury, intensywne deszcze i wyładowania atmosferyczne. Z jednym z takich zjawisk „spotkał się” nasz klient Pan Robert. Jakież jednak było jego zdziwienie gdy po pożarze domu ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania.

Czy zdarzają się szkody kiedy ubezpieczyciel odmawia odszkodowania?

Ubezpieczyciel mając możliwość odmowy wypłaty odszkodowania zawsze skorzysta z takiej opcji. Powstanie niniejszego artykułu wynika z prośby Pana Roberta, który chciał podzielić się swoją historią i jednocześnie przestrzec inne osoby. Jak sam mówi „Gdybym wiedział, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty 800.000 zł na jaką ubezpieczyłem swój dom i że po rocznym procesie sądowym otrzymam zaledwie ułamek kwoty, który nie wystarczy nawet na spłatę kredytu to pewnie pilnowałbym formalności. Niestety nawet nie zdawałem sobie sprawy, że są jakieś ustawy nakładające obowiązki na właściciela domu”.

Ta historia jak i wiele innych są bodźcem dla naszych Klientów do poszukiwania oferty na przeglądy okresowe budynków (zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane). Mamy jednak nadzieję, że kontrole będą wykonywane nie tylko w domach rodzin ofiar wybuchu gazu, pożaru instalacji elektrycznych czy wyładowań pioruna.

przeglad-instalacji-gazowej-w-domu-poznan
Pożar po wybuchu instalacji gazowej w Zabrzu. Fot. zabrze.com.pl
1x1
Wybuch gazu na dolnym śląsku. Fot. express-miejski.pl
Fot. Głos Wielkopolski – pożar po wyładowaniu pioruna.

Czy przeglądy są obowiązkowe dla budynków jednorodzinnych?

Zgodnie z obowiązującym prawem każda nieruchomość wymaga okresowych przeglądów. W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych obowiązkowe są następujące kontrole:

Podstawą prawną nakazującą nam wszystkim jako właścicielom nieruchomości wykonywanie przeglądów okresowych jest ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) art. 62.

Uszczegółowienie przepisów zawarte jest w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. nr 74, poz. 836 z późn. zm.).

Przegląd okresowy budynku jest obowiązkowy i niezbędny do skutecznego dochodzenia swoich praw np. z tytułu ubezpieczenia nieruchomości. Bez przeglądu okresowego możemy nie otrzymać żadnego odszkodowania od ubezpieczyciela w przypadku poważnych uszkodzeń budynku – jest to podstawowy argument dlaczego warto przeglądy wykonywać.

Oferujemy Państwu:

Ponieważ oferujemy usługę kompleksową a kontrola w zamawianym zakresie odbywa się w jednym, dogodnym dla Klienta terminie. Jesteśmy także jedyną firmą lokalną oferującą rabaty dla Klientów – możesz oszczędzić umawiając wszystkie przeglądy w jednym miejscu.

Oferta specjalna do końca pazdziernika 2023 – przy zamówienie kompletu usług przegląd instalacji gazowej wykonywany jest za 0 zł (oszczędzasz 250 zł). Dodatkowo przy pomiarach elektrycznych realizujemy badanie termowizyjne rozdzielnicy pod obciążeniem za 0 zł (oszczędzasz 150 zł).

Najczęściej zadawane pytania

Z ubezpieczeniem nieruchomości jest podobnie jak z ubezpieczeniem samochodu.
Przy ubezpieczeniu pojazdu ubezpieczyciel nie sprawdza czy jeździmy na "łysych oponach" i nie prosi o przedstawienie dowodu wykonania obowiązkowego przeglądu samochodu. Zawarcie polisy jest możliwe dla każdego pojazdu mechanicznego posiadającego tablice rejestracyjne. To w interesie użytkownika jest dbanie o stan techniczny pojazdu aby otrzymać odszkodowanie w przypadku wypadku. Podobnie jest z nieruchomością, przy czym w tym przypadku koszty zaniechań mogą być znacznie wyższe niż dla samochodu!
Należy także zaznaczyć, że brak przeglądów okresowych domu musi mieć związek z charakterem szkody. Jeśli doszło do zalania łazienki to odszkodowanie dostaniemy niezależnie od wykonania przeglądu gazu czy przeglądu kominiarskiego. Gorzej jeśli awarii ulegnie instalacja gazowa a takich przeglądów nie posiadamy.
Art. 62.
Kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania
1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
2)okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
Art. 62 ustawy Prawo Budowlane nakłada obowiązek wykonywania: Więcej na ten temat w osobnym artykule: https://www.inspekcjadomu.pl/porady/obowiazkowe-przeglady-budynkow-jednorodzinnych/

Prześlij zapytanie o ofertę na przeglądy okresowe

Oferta specjalna do końca pazdziernika 2023 – przy zamówienie kompletu usług przegląd instalacji gazowej wykonywany jest za 0 zł (oszczędzasz 250 zł). Dodatkowo przy pomiarach elektrycznych realizujemy badanie termowizyjne rozdzielnicy pod obciążeniem za 0 zł (oszczędzasz 150 zł).