Lokalizacja wycieków wody z instalacji - Poznań i okolice

Spadek ciśnienia w instalacji CO (centralnego ogrzewania) lub zwiększone zużycie wody są zazwyczaj pierwszymi symptomami wycieków z instalacji wodnych. Szybka lokalizacja wycieku pozwala na ograniczenie szkód wyrządzonych przez wodę.
Badanie termowizyjne wraz z badaniem nasłuchowym szumów są najskuteczniejszymi nieinwazyjnymi metodami lokalizacji wycieków. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie pojawiające się w mieszkaniu zawilgocenia muszą być skutkiem wycieków z instalacji dlatego też ważna jest rzetelna diagnoza. Nasza pomoc może zaoszczędzić Ci sporo czasu i pieniędzy - kuj ściany tylko wtedy gdy jest to konieczne.

Wilgoc na ścianie w mieszkaniu, domu, kamienicy Poznań, ekspertyzy, detekcja, przyczyny, poszukiwanie

Jak zlokalizować/sprawdzić wyciek wody z instalacji

Wstępna lokalizacja miejsca uszkodzenia instalacji możliwa jest na działającym układzie bez potrzeby kucia i zniszczeń w budynku. Do lokalizacji tej, w zależności od indywidualnych uwarunkowań, można zastosować trzy poniżej opisane metody. Połączenie tych metod oraz doświadczenie inspektora pozwala wskazać z dużą precyzją lokalizację wycieku wody oraz przebieg instalacji wodnych ułożonych w posadzce lub ścianach. Korzystamy z następujących metod:

Lokalizacja wycieku z instalacji Poznań -  detekcja wycieków, wyciek jak zlokalizować

Lokalizacja z wykorzystaniem termowizji od 200 zł

Badanie termowizyjne wykorzystując różnice temperatur na diagnozowanej powierzchni pozwala na lokalizację ognisk wilgoci, a tym samym ocenę zniszczeń wywołanych przez wodę. Dzięki badaniu termowizyjnemu możliwa jest również lokalizacja ułożenia rur oraz lokalizacja wycieków wody. Badanie jednak nie daje możliwości podglądu w głąb muru – możliwa jest jedynie ocena temperatury powierzchni ściany. Badanie to jest dość szybką metodą lokalizacji wycieków z rur ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz kanalizy natomiast badanie to rzadko daje zadowalające efekty w przypadku zimnej wody użytkowej. Więcej o tej metodzie badania poniżej.

Lokalizacja wycieku wody Poznań, geofon Poznań - odbiory mieszkań od dewelopera Poznań

Lokalizacja z wykorzystaniem geofonu od 300 zł

Badanie nasłuchowe szumów z wykorzystaniem urządzenia zwanego geofonem to najskuteczniejsza dostępna na rynku metoda lokalizacji wycieków. Każdy wyciek powoduje zaburzenie przepływu cieczy, a tym samym zmianę częstotliwości fal wyłapywanych przez mikrofon urządzenia. Badania nasłuchowe wykonywane są przy ciszy akustycznej (nie może pracować zmywarka czy telewizor). Badania te sprawdzają się przy wszystkich instalacjach ciśnieniowych, ale nie pozwalają na lokalizację wycieków z kanalizacji. Więcej o tej metodzie badania poniżej.

Lokalizacja wycieku wody Poznań, geofon Poznań - odbiory mieszkań od dewelopera Poznań

Lokalizacja z wykorzystaniem pomiaru wilgotności gratis

Badanie wilgotności ścian umożliwia ocenę zniszczeń związany z wyciekiem i jednoznaczne potwierdzenie miejsca w którym występuje największa koncentracja wilgoci w przegrodzie. Badanie to jest wykonywane jako pomiar uzupełniający zawsze przy usłudze lokalizacji. Badanie wykonujemy miernikiem z świadectwem kalibracji. Z tytułu pomiaru wilgotnościomierzem nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat w stosunku do podstawowej ceny usługi.

Nasze badania w zakresie poszukiwania wycieków z instalacji są uznawane przez wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe, a koszt usługi jest przez nich zwracany.

Badanie termowizyjne Poznań cena - wilgoć na ścianie Badanie termowizyjne Poznań cena - wilgoć na ścianie w mieszkaniu Badanie termowizyjne Poznań cena - wilgoć na ścianie w domu Badanie termowizyjne Poznań cena - wilgoć na ścianie w kamienicy Badanie termowizyjne Poznań cena - lokalizacja wycieku Badanie termowizyjne Poznań cena - lokalizacja wycieku CO Badanie termowizyjne Poznań cena - lokalizacja wycieku wody Badanie termowizyjne Poznań cena - lokalizacja wycieku z rur


Nie prowadzimy napraw instalacji - zajmujemy się jedynie bezinwazyjną diagnostyką wycieków. W razie potrzeby możemy przekazać Ci namiary na zaprzyjaźnionych hydraulików.

Umów badanie lokalizacji:

tel. kom. +48 799 167 383 Inspekcja nieruchomości

Metody lokalizacji wycieku wody z instalacji

Badanie termowizyjne jest najszybszą i najtańszą metodą lokalizacji wycieków i ułożenia instalacji wodnych. Należy jednak pamiętać, że niemożliwa jest detekcja wycieków z rur z wodą o temperaturze równej temperaturze ścian. Metoda termowizyjna umożliwia sprawdzenie wycieków z instalacji centralnego ogrzewania (CO) oraz ciepłej wody użytkowej (CWU). W okresie letnim na nagrzanej ścianie możliwa jest detekcja wycieków z zimnej wody. Temperatura wody w instalacji musi się jednak wyraźnie różnić od temperatury ścian.
Badanie termowizyjne pozwala także na precyzyjne określenie lokalizacji ułożenia rur w ścianach lub posadzce - różnica temperatury podłoża wokół izolowanej rury musi wynosić przynajmniej 2-3 st. C.

Lokalizacja wycieków wody Poznań, wyciek z instalacji CO i CWU Powyższe zdjęcie termowizyjne obrazuje rozkład temperatur na powierzchni posadzki. Miejsce wycieku z instalacji centralnego ogrzewania jest najcieplejszym fragmentem zdjęcia zaznaczonym kolorem czerwono-białym. Na zdjęciu widać także przebieg rur ogrzewania. Wskazanie miejsca wycieku ograniczyło konieczność skuwania płytek do 2 sztuk.

Lokalizacja wycieków wody Poznań, wyciek z instalacji CO i CWU Powyższe zdjęcie termowizyjne obrazuje rozkład temperatur na powierzchni posadzki. Lokalizacja przebiegu instalacji jest wyraźnie widoczna


Lokalizacja wycieków metodą termowizyjną wymaga doświadczenia operatora kamery w interpretacji obrazu. Ułatwieniem jest także przekazanie wiedzy o sposobie izolacji ułożonej instalacji. Zdjęcia termowizyjne mogą sugerować, że miejsca wycieków dotyczą kolanek lub trójników, które w danej części instalacji mogą być nieizolowane a przez to cieplejsze. Aby wyeliminować tego typu zjawiska w miejscach podejrzenia wycieku każdorazowo sprawdzamy wilgotność ścian/sufitów/fug. Ponadto w celu potwierdzenia wycieku wskazane jest w miejscach typowanych przeprowadzenia badania geofonem.

Lokalizacja wycieków wody Poznań, wyciek z instalacji CO i CWU

Powyższe zdjęcie termowizyjne obrazuje rozkład temperatur na powierzchni ściany. Wskazana lokalizacja dotyczy fragmentu nieizolowanej instalacji CO, w przegrodzie z pustką powietrzną (ciepło swobodnie uchodzi do góry), badanie wilgotności obu stron ściany wykluczyło występowanie wycieku.

Badanie nasłuchowe szumów (geofon) jest najskuteczniejszą metodą potwierdzenia wycieku oraz jego detekcji. Detekcja może dotyczyć wszystkich instalacji ciśnieniowych - ciepłej wody użytkowej, zimnej wody użytkowej, czy centralnego ogrzewania. Odsłuch szumów wykonywany jest w pierwszej kolejności poprzez nasłuch armatury (grzejników czy kranów). Wykorzystywana przez nas aparatura pomiarowa posiada zakres wielu filtrów częstotliwości ustawianych w zależności od materiału rur czy też ich średnicy. Warunkiem umożliwiającym przeprowadzenie badania jest brak zakłóceń dźwięków otoczenia - z tego powodu w lokalu nie może pracować zmywarka czy telewizor.

Lokalizacja wycieków wody Poznań, geofon Poznań Powyższe zdjęcie przedstawia wstępną lokalizację poprzez nasłuch różnic szumów przepływu wody w poszczególnych grzejnikach (wyciek CO) i elementach armatury (wyciek wody użytkowej).


Badanie geofonem umożliwia także nasłuch posadzek/ścian bezpośrednio w miejscach prowadzenia instalacji. Urządzenie odsłuchowe posiada odpowiedni zakres filtrów częstotliwości szumów pozwalający na lokalizację nawet małych przecieków instalacji PCV, instalacji miedzianej, czy też dużych rur stalowych. Podczas badania geofonem może być wymagane zamknięcie głównego zaworu wody lokalu. Gefony dają najbardziej precyzyjne wskazania lokalizacji wycieków z instalacji wodnych i są powszechnie użytkowane przy nasłuchach wycieków także z instalacji miejskich. Badanie geofonem pozwala na precyzyjne wskazanie miejsca wycieku i stanowi najdokładniejszą metodę lokalizacji występującą na rynku.

Lokalizacja wycieków wody Poznań, metoda akustyczna geofon Poznań Powyższe zdjęcie przedstawia lokalizację przez nasłuch instalacji zimnej wody użytkowej w miejscu wskazanym przez kamerę termowizyjną. Niebieski obszar widoczny na obrazie termowizyjnym wskazuje najwyższą koncentrację wilgoci, badanie nasłuchowe pozwoliło precyzyjne wskazać miejsce wycieku.


Ceny lokalizacji wycieków wody z instalacji

Ceny lokalizacji wycieków ustalone są indywidualnie w zależności od powierzchni lokalu oraz jego lokalizacji. Cena jest jednak zawsze podawana już przy pierwszej rozmowie telefonicznej. Koszt naszych badań jest zwracany przez ubezpieczyciela mieszkania. Orientacyjne koszt usługi (dla mieszkania w budynku wielorodzinnym - pomiar wraz z kosztem dojazdu na terenie Poznania):

Badanie termowizyjne lokalizacji wycieku w mieszkaniu + badanie wilgotności 200 zł

Badanie geofonem + badanie termowizyjne + badanie wilgotności 300 zł


Nasze badania w zakresie poszukiwania wycieków z instalacji są uznawane przez wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe, a koszt usługi jest przez nich zwracany.

Badanie termowizyjne Poznań cena - wilgoć na ścianie Badanie termowizyjne Poznań cena - wilgoć na ścianie w mieszkaniu Badanie termowizyjne Poznań cena - wilgoć na ścianie w domu Badanie termowizyjne Poznań cena - wilgoć na ścianie w kamienicy Badanie termowizyjne Poznań cena - lokalizacja wycieku Badanie termowizyjne Poznań cena - lokalizacja wycieku CO Badanie termowizyjne Poznań cena - lokalizacja wycieku wody Badanie termowizyjne Poznań cena - lokalizacja wycieku z rur

Za dodatkową opłatą + 100/150 PLN istnieje możliwość opracowania dokumentacji badania. Na potrzeby dokumentacji usterek wykonujemy typowo od 5 do 40 zdjęć. Zdjęcia otrzymasz w formie elektronicznej (w formacie PDF). Nasze usługi akceptują wszyscy ubezpieczyciele. Jeśli masz wątpliowości skontaktuj się z nami.

Pobierz nasz przykładowy raport lokalizacji wycieku:

Raport lokalizacji, poszukiwania, sprawdzania, wycieku, przecieku wody Poznań
Pobierz raport PDF

Umów badanie lokalizacji:

tel. kom. +48 799 167 383 Inspekcja nieruchomości