Polityka prywatności - Rejestr czynności przetwarzania

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Firma realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”
6. Firma zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Nie gromadzimy danych osobowych osób kontaktujących się z nami poprzez e-mail i formularz z zakładki "Kontakt". Dane wykorzystujemy jedynie w celu realizacji korespondencji.
11. Administratorem danych osobowych jest firma InspekcjaDomu Piotr Gramza z siedzibą w Poznaniu ul. A. Szamarzewskiego 13/15 NIP 777-28-36-216 REGON 362568579. Zarządzana przez Piotra Gramza, e-mail kontakt@inspekcjadomu.pl
12. Dane osobowe podawane poprzez formularze pobrania raportów są przechowywane w serwisie zewnętrznym MailChimp zarządzanym przez The Rocket Science Group, LLC z siedzibą 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA. Serwis ten jest jedynym miejscem przechowywania danych osobowych Klientów.
13. Dostęp do danych osobowych podawanych w formularzach pobrania raportów posiada firma InspekcjaDomu Piotr Gramza oraz MailChimp zarządzany przez The Rocket Science Group, LLC
14. Klient ma możliwość modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie poprzez kontakt z nami lub kuknięcie w link otrzymanych wiadomości e-mail.
15. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
16. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez firmę InspekcjaDomu Piotr Gramza. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – kontakt@inspekcjadomu.pl.