badanie termowizyjne dla przemyslu
BADANIA TERMOWIZYJNE

Badanie termowizyjne dla przemysłu

Termowizja w przemyśle znajduje szerokie zastosowania ze względu na swe dwie główne cechy:

 • badania termowizyjne są nieinwazyjne
 • badania pozwalają na obrazowanie rozkładu temperatur w czasie rzeczywistym

Wczesne wykrycie uszkodzeń ścian zbiorników, pieców hutniczych czy poluzowania styków instalacji elektrycznych pozwala na ograniczenie kosztów przestojów produkcyjnych i strat przedsiębiorstw. Diagnostyka tego typu zapobiega także pożarom, a wykrywanych wad nie da się stwierdzić żadną inną metodą techniczną.

Rozwój badań termowizyjnych w przemyśle wymuszają także towarzystwa ubezpieczeniowe. Coraz częściej ubezpieczenie nieruchomości wymaga wykonywania badań termowizyjnych zakładu przez firmę zewnętrzną. W artykule przedstawiamy zdjęcia z naszej pracy wraz z informacjami o zaletach tego typu pomiarów.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą badań termowizyjnych dla przemysłu. Posiadamy uprawnienia Level 1 wg normy ISO 18436-7:2014. Wykonujemy pomiary na terenie całego kraju.

Termowizja w przemyśle

Pomiary termowizyjne w zakładach przemysłowych znajdują różnorodne zastosowania. W zakresie wymaganym przez towarzystwa ubezpieczeniowe termowizja w przemyśle dotyczy zwłaszcza:

 • systemów elektrycznych i elektronicznych m.in.:
  • rozdzielnic elektrycznych, podstacji i stacji
  • transformatorów i prostowników
  • szaf sterowniczych automatyki
  • silników elektrycznych
  • tras kablowych
  • złącz dużej mocy
 • systemów mechanicznych m. in.:
  • przekładni i napędów
  • łożysk dużych maszyn
  • przenośników i taśm transportowych
  • pomp, sprężarek i przekładni

Badanie termowizyjne stacji transformatorowych i podstacji

Stacje transformatorowe i podstacje występują w dużych zakładach produkcyjnych. Prądy przepływające przez szynoprzewody rozdzielnic są na tyle wysokie, że jedno niedokręcone złącze zwiększa temperaturę styku. Wzrost temperatury szynoprzewodu z czasem może powodować utlenienie połączenia i ryzyko łuku elektrycznego lub przerwy w układzie.

Wczesne wykrycie niejednorodności temperatur pozwala na podjęcie działań naprawczych niemożliwych do detekcji na działającej podstacji (bez kamer możliwe byłoby jedynie sprawdzenie dokręcenia śrub podczas kontroli okresowej).

termowizja w przemyśle stacja transforamtorowa
Na termogramie widoczna wyraźnie cieplejsza prawa szyna (kolor czerwono-biały), różnica temperatur wynika z poluzowanego styku.

Badanie termowizyjne szaf sterowniczych

Złącza szaf sterowniczych mogą ulegać poluzowaniu na skutek drgań urządzeń zakładu. Niedokręcona śruba złącza powoduje ryzyko pożaru – jak widać na poniższym zdjęciu już przy prądzie ok. 130A temperatura śruby przekracza 180 st. C.

termowizja w przemysle badanie szaf rozdzielnic
Temperatura złącza 180 st. C (temperatura pozostałych złączy faz poniżej 30 st. C) – poluzowany styk zagraża pożarem izolacji przewodu.

W diagnostyce anomalii termicznych stosuje się tu dwie metody:

 • metodę porównawczą – porównanie temperatur złącz poszczególnych faz lub urządzeń przy jednoczesnym pomiarze prądów przepływających przez te elementy.
termowizja w przemysle metoda porownawcza
Wyraźnie cieplejsze połączenie śrubowe i przewód fazy wskazuje na występującą anomalię. Powyższe może stwarzać zagrożenie pożaru.
 • metodę jakościową – określenie przekroczenia dopuszczalnych temperatur elementów (np. przegrzewanie się transformatorów, uszkodzenia silników etc.)
termowizja dla przemysłu rozdzielnica
Termowizja pozwala na określenie temperatur pracy transformatorów, przekaźników i aparatury w szafach sterowniczych.

Badania termowizyjne silników, pieców i zbiorników

Ocena termiczna silników oraz innych elementów i urządzeń zakładów pozwala na wczesną detekcję w zakresie:

 • tarcia elementów (w tym braku smarowania, uszkodzeń sprzęgieł etc)
 • uszkodzeń łożysk
 • luzów połączeń pasowanych
 • awarii łopatek wentylatorów

Należy przy tym zaznaczyć, że badania termowizyjne w tym zakresie są rodzajem szybkiej diagnostyki i nie wymagają specjalnego przygotowywania zakładu przemysłowego. Z powyższe względu termowizja posiada znaczną przewagę nad wibroakustyką.

termowizja w przemysle silnik

Badanie termowizyjne rozdzielnic elektrycznych

Badaniom termowizyjnym zakładów przemysłowych powinny podlegać wszystkie rozdzielnice w zakładzie przemysłowym. Pożary instalacji nie zawsze muszą kojarzyć się z dużymi prądami – czasem poluzowane styki przewodów falownika, przekaźnika lub zabezpieczenia nadprądowego również mogą stanowić źródło iskry.

termowizja w przemysle rozdzielnica
Wyższa temperatura przewodu może wynikać z nie-dokręcenia styku lub przeciążenia obwodu.

Nasza oferta – termowizja w przemyśle

Wykonujemy badania termowizyjne instalacji oraz obiektów dla wszelkiego rodzaju przemysłu. Usługi tego typu realizowane są na terenie całego kraju. Każdy pomiar spełnia niemiecką normę VdS 2859 „Mindestanforderungen an geeignete Kamerasysteme (Anhang C)” – (Minimalne wymagania dla stosowanych systemów kamer) wskazane jest aby przetwornik kamery termowizyjnej posiadał minimalną rozdzielczość termiczną 320×240 px. Ponadto nasi operatorzy posiadają kwalifikacje zawodowe według  ISO 18436-7:2014 („Condition monitoring and diagnostics of machines — Requirements for qualification and assessment of personnel — Part 7: Thermography„).

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą badań termowizyjnych dla przemysłu. Posiadamy uprawnienia Level 1 wg normy ISO 18436-7:2014. Wykonujemy pomiary na terenie całego kraju.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 122

Brak ocen.