Menu Zamknij

Odbiór mieszkania – inspektor budowlany

odbior mieszkania inspektor budowlany

Odbiór mieszkania odbywa się zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego (potocznie zwanej Ustawą Deweloperską). Aktualny dokument Ustawy Deweloperskiej (Dz. U. 2021 poz. 1177) definiuje sposób przekazania mieszkania w art. 41.

Art. 41. 1. Przeniesienie na nabywcę praw wynikających z umowy deweloperskiej albo umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5, jest poprzedzone odbiorem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego przez nabywcę. Odbiór ten następuje odpowiednio po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego przy braku sprzeciwu ze strony tego organu.

2. Odbiór, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywany w obecności nabywcy.

3. Z odbioru, o którym mowa w ust. 1, sporządza się protokół, do którego nabywca może zgłosić wady lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. (…)

Odbiór lokalu mieszkalnego

Odbiór (czyli przekazanie) lokalu odbywa się w zgodności z ustawą lub indywidualnymi ustaleniami umowy zakupu. To właśnie tyko w tym momencie możliwe jest zgłoszenie wad technicznych dotyczących zarysowań i uszkodzeń w lokalu oraz wad dotyczących niezgodności względem norm budowlanych (więcej o normach podczas odbiorów mieszkań).

Odbiór mieszkania z inspektorem budowlanym

Podczas odbioru mieszkania mogą Państwo dokonać dowolnych czynności kontrolnych korzystając z pomocy fachowca lub samodzielnie. Usługi tego typu świadczą zarówno inspektorowie budowlani jak i profesjonalne firmy legitymujące się doświadczeniem branżowym. Przy wyborze fachowca poza doświadczeniem warto zweryfikować zakres oferowanej kontroli oraz posiadane urządzenia pomiarowe (niestety niska cena usługi zwykle przekłada się na jej słabą jakość). Koszt odbioru lokalu mieszkalnego przez firmy branżowe takie jak nasza mieści się w zakresie 300-650 zł brutto.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym wywiadem dla OtoDom dotyczącym odbiorów mieszkań. Materiał odpowie Państwu na wiele pytań dotyczących odbiorów.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą odbiorów mieszkań od dewelopera w województwie Wielkopolskim.

Oceń artykuł

Ocena 5 / 5. Średnia ocen: 107

Brak ocen.

Zobacz także

Jeśli masz pytanie, napisz do nas. Odpowiemy możliwie szybko!