Odbiór techniczny domu, czyli obowiązkowe formalności
PORADY

Odbiór techniczny domu, czyli obowiązkowe formalności

Polskie prawo budowlane reguluje szereg kwestii związanych z rozpoczęciem, prowadzeniem oraz zakończeniem prac budowlanych. Prawo to nakłada na inwestorów i inne podmioty uwikłane w proces budowy specjalne obowiązki, od spełnienia których zależy skuteczny tj. zgodny z przepisami odbiór techniczny domu.
Czy normy są normami? O polskich normach budowlanych
ODBIORY MIESZKAŃPORADY

Czy normy są normami? O polskich normach budowlanych

Status prawny polskich norm budowlanych ulegał na przestrzeni lat przemianom, stąd nie dla wszystkich osób jest on jasny i oczywisty. W niniejszym artykule dokonamy krótkiej charakterystyki tej swoistej instytucji polskiego prawa oraz rozstrzygniemy najważniejsze kwestie z nią związane. W szczególności odpowiemy na pytania: 1) czy stosowanie polskich norm jest obowiązkowe...