Polityka prywatności - Rejestr czynności przetwarzania

Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów. Strona InspekcjaDomu.pl nie zbiera żadnych informacji Użytkowników w sposób automatyczny poza plikami cookies. Polityka cookies dostępna jest pod adresem //www.inspekcjadomu.pl/polityka_cookies.html.

Polityka prywatności


1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

3. Firma realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje (w tym imię i adres e-mail)
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”
c) poprzez dobrowolne podanie danych związanych z realizacją usług (w tym imię i nazwisko, adres nieruchomości, numer telefonu, adres e-mail)

4. Firma zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub zapisu na newsletter. Dane podane w formularzach zgodnie z wyrażoną przez Użytkownika dobrowolną zgodną mogą być wykorzystywane w celach marketingowych usług własnych firmy Inspekcja Domu.

6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami Unijnymi (w tym RODO).

7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Zaprzestanie przetwarzania danych realizowane jest poprzez link otrzymany w wiadomości e-mail.

8. Administratorem danych osobowych jest firma InspekcjaDomu Piotr Gramza z siedzibą w Poznaniu ul. A. Szamarzewskiego 13/15 NIP 777-28-36-216 REGON 362568579. Zarządzana przez Piotra Gramza, e-mail kontakt@inspekcjadomu.pl

9. Dane osobowe podawane poprzez formularze pobrania raportów są przechowywane w serwisie zewnętrznym MailChimp zarządzanym przez The Rocket Science Group, LLC z siedzibą 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA. Serwis ten jest jedynym miejscem przechowywania danych osobowych Klientów.

10. Dostęp do danych osobowych podawanych w formularzach pobrania raportów posiada firma InspekcjaDomu Piotr Gramza oraz MailChimp zarządzany przez The Rocket Science Group, LLC

11. Klient ma możliwość modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie poprzez kontakt z nami lub kliknięcie w link otrzymanych wiadomości e-mail. Dane są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

12. Dane gromadzone podczas ruchu w witrynie internetowej określane są mianem plików cookies i zostały opisane w załączniku nr 1 do niniejszej polityki prywatności.

13. Dane w postaci numerów telefonów Klientów są przetwarzane jedynie w celu realizacji usługi. Dane te są przetwarzane wspólnie z Vercom S.A., ul. Roosevelta 22, 60‑829 Poznań, NIP: 7811765125, REGON: 300061423, KRS: 0000535618, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,, wykonującą działalność telekomunikacyjną na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonych przez Prezesa UKE, pod numerem 9919.

14. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

15. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez firmę InspekcjaDomu Piotr Gramza. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

16. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych. Skargę wnosi się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, bądź innego organu, który w przyszłości zostanie ustanowiony na jego miejsce. Skargi do (GIODO) należy kierować na adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul Stawki 2 00-193 Warszawa. Więcej informacji na temat skarg można znaleźć na stronie www.giodo.gov.pl

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – kontakt@inspekcjadomu.pl.