PRZEGLĄD OKRESOWY

Przegląd instalacji gazowej – promocja

Instalacje gazowe w naszych mieszkaniach i domach muszą być poddawane okresowej kontroli szczelności. Powyższe ma wpływ na bezpieczeństwo użytkowania instalacji, a podstawą prawną nakazującą wykonywanie badań szczelności instalacji gazowych jest ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) art. 62.

Należy przy tym zaznaczyć, że serwis pieca gazowego nie jest tym samym co przegląd instalacji gazowej w budynku. Z badania spełniającego wymagania ustawy Prawo Budowlane art. 62 konieczne jest sporządzenie osobnego dokumentu potwierdzającego szczelność instalacji. Kontroli dokonuje osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia badając całą trasę przebiegu instalacji, a nie tylko jeden odbiornik w postaci pieca gazowego.

Brak dokumentu potwierdzającego przegląd instalacji gazowej stanowi podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela w przypadku wybuchu gazu.

Pożar po wybuchu instalacji gazowej w Zabrzu. Fot. zabrze.com.pl
Wybuch gazu na dolnym śląsku. Fot. express-miejski.pl

Przeglądy okresowe – jakie są wymagane i co ile czasu?

Ustawodawca nakazuje wykonywanie następujących przeglądów w budynkach jednorodzinnych:

  • przegląd wewnętrznej instalacji gazowej (szczelność gazu) – 1 raz w roku. Uwaga: przegląd gazu nie jest tym samym co serwis pieca. Na szczelność gazu powinien być wystawiony osobny dokument.
  • przegląd budowlany – 1 raz na 5 lat
  • przegląd instalacji elektrycznej – 1 raz na 5 lat
  • przegląd kominiarski (kominy i wentylacja) – co najmniej 1 raz w roku

Wszystkie przeglądy muszą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe (nie każdy elektryk lub serwisant pieca może wykonywać odpowiednie pomiary pomimo teoretycznej wiedzy i posiadania odpowiednich urządzeń).

Badanie szczelności gazu – cena

Wykonujemy przeglądy instalacji gazowej w okolicach miasta Poznań. Koszt usługi wynosi od 150 zł do 300 zł brutto (dokładna cena zależy od długości wewnętrznej instalacji, ilości odbiorników gazu oraz lokalizacji budynku).

Nasza oferta kontroli technicznej

Oferujemy kompleksowe przeglądy techniczne obejmujące także badania instalacji elektrycznej i przeglądy budowlane.

Przy zamówieniu przeglądu instalacji elektrycznej i przeglądu budowlanego przegląd instalacji gazowej wykonywany jest bez opłat (za darmo).

Warunkiem darmowego wykonania przeglądu jest realizacji zakresu usługi w jednym dniu.

Szacunkowe koszty przeglądów:

Pozostajemy do Państwa dyspozycji celem wykonania przeglądów i badań szczelności instalacji gazowych w okolicach Poznania. Prosimy o kontakt telefoniczny 799-167-383

Call Now Button