PRZEGLĄD OKRESOWY

Sprawdź szczelność gazu

Formularz nie został jeszcze wysłany! Uzupełnij ostatni krok poniżej

Przegląd instalacji gazowej możemy wykonać dla Państwa całkowicie za darmo (oszczędność min. 250 zł).

Warunkiem darmowego badania i protokołu przeglądu gazowego jest dodatkowe zamówienie przeglądu budowlanego i elektrycznego jednocześnie (oba są wymagane prawnie i niezbędne do skutecznego zabezpieczenia z tytułu ubezpieczenia nieruchomości).

Przegląd instalacji elektrycznej i przegląd budowlany zgodnie z wymaganiami ustawy powinny być wykonywane raz na 5 lat – weryfikacje te stanowią większy wydatek, ale częstotliwość pomiaru jest mniejsza.

Jakie przeglądy są wymagane?

Art. 62 ustawy Prawo Budowlane nakłada obowiązek wykonywania:

Co zawiera art. 62 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. zm.)?

Kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania
1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
2)okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

Dodatkowy formularz przeglądów

    Please fill out the form on the previous page.

    Przegląd instalacji gazowej możemy wykonać dla Państwa całkowicie za darmo (oszczędność min. 250 zł). Warunkiem jest dodatkowe zamówienie przeglądu elektrycznego i budowlanego.

    Call Now Button