ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Świadectwo energetyczne – Poznań

Świadectwo energetyczne budynku jest to dokument określający zapotrzebowanie naszej nieruchomości na energię pierwotną i końcową. Dokument taki jest wymagany przy każdym "ruchu" na rynku nieruchomości (potrzebujesz go jeśli chcesz wynajmować lub sprzedać mieszkanie). Regulacje w tym zakresie określa Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i póź. zm.). Świadectwo energetyczne mieszkania i domu Podstawą prawną regulującą konieczność przekazania świadectwa (nazywanego przez niektórych certyfikatem energetycznym) jest Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i póź. zm.) w art. 3.1: Dla każdego budynku zbywanego na podstawie...
Call Now Button