PRZEGLĄD OKRESOWY

PRZEGLĄD OKRESOWY

Przeglądy okresowe, techniczne budynków Poznań

Zgodnie z obowiązującym prawem każda nieruchomość wymaga okresowego przeglądu budowlanego. W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych takiej kontroli dokonuje się co najmniej raz na 5 lat. Podstawą prawną nakazującą nam wszystkim jako właścicielom nieruchomości wykonywanie przeglądów okresowych jest ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) art. 62. Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1.2 okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki...
Call Now Button