PRZEGLĄD OKRESOWY

PRZEGLĄD OKRESOWYSPRAWDZENIE DOMUSPRAWDZENIE MIESZKANIAWILGOĆ W MIESZKANIU

Opinie techniczne, ekspertyzy budowlane Poznań

Opinie techniczne dotyczące mieszkań i domów są przygotowywane przez osoby posiadające odpowiednie kalifikacje zawodowe i dysponujące urządzeniami pomiarowymi pozwalającymi na wykonanie oględzin nieruchomości w szerszym zakresie niż weryfikacja wizualna. Opinia techniczna jest szczególnie istotna do podjęcia właściwych działań naprawczych w budynku oraz do skutecznego egzekwowania swoich praw od wspólnoty mieszkaniowej czy wykonawcy prac remontowych. Opinie techniczne Poznań Oferujemy Państwu pomoc na każdym etapie użytkowania nieruchomości. Wystawiamy opinie techniczne z zakresu: oceny zawilgoceń ścian po zalaniuweryfikacji wilgotności konstrukcji drewnianych dachówweryfikacji podciągania kapilarnego wilgoci przez fundamentyopinie techniczne o stanie lokalu do wniosków...
badanie termowizyjne rozdzielnic elektrycznych
BADANIA TERMOWIZYJNEPRZEGLĄD OKRESOWY

Badania termowizyjne rozdzielnic elektrycznych

Termowizja jest nieinwazyjną metodą pomiaru obrazującą odbicie promieniowania podczerwonego w czasie rzeczywistym. Co ważne pomiar ten jest całkowicie bezkontaktowy zatem nie wymaga większych ingerencji w strukturę rozdzielnic elektrycznych i urządzeń przemysłowych podczas ich pracy. Pomiary termowizyjne rozdzielnic elektrycznych powinno się przeprowadzać co roku we wszystkich zakładach produkcyjno-magazynowych.
PRZEGLĄD OKRESOWY

Przeglądy okresowe, techniczne budynków Poznań

Zgodnie z obowiązującym prawem każda nieruchomość wymaga okresowego przeglądu budowlanego. W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych takiej kontroli dokonuje się co najmniej raz na 5 lat. Podstawą prawną nakazującą nam wszystkim jako właścicielom nieruchomości wykonywanie przeglądów okresowych jest ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) art. 62. Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1.2 okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki...
Call Now Button