archivestyczeń 2022

badanie termowizyjne rozdzielnic elektrycznych
BADANIA TERMOWIZYJNEPRZEGLĄD OKRESOWY

Badania termowizyjne instalacji elektrycznej (rozdzielnic i przewodów)

Termowizja jest nieinwazyjną metodą pomiaru obrazującą odbicie promieniowania podczerwonego w czasie rzeczywistym. Co ważne pomiar ten jest całkowicie bezkontaktowy zatem nie wymaga większych ingerencji w strukturę rozdzielnic elektrycznych i urządzeń przemysłowych podczas ich pracy. Pomiary termowizyjne rozdzielnic elektrycznych powinno się przeprowadzać co roku we wszystkich zakładach produkcyjno-magazynowych.
Call Now Button